Projekt och lagberedning

I avsnittet om projekt och lagberedning hittar du information om undervisnings- och kulturministeriets lagprojekt samt andra betydande projekt.

Med hjälp av sökfunktionen tar information ur statsrådets projektregister kan du, förutom författningar och projekt, söka efter arbetsgrupper som tillsatts av ministeriet samt delegationer och andra organ.

Kontinuerligt lärande

Kontinuerligt lärande

Med kontinuerligt lärande avses utveckling och förnyande av kunnandet under olika skeden av livet och arbetslivet.

Främjande av kontinuerligt lärande

Nytt arkitekturpolitiskt program

Nytt arkitekturpolitiskt program

Arbetsgrupp gör upp arkitekturpolitiskt program för Finland. Programmet ska bli klart i oktober 2020.

Apoli2020-programments beredning

Vision för högskoleutbildning och forskning 2030

Vision för högskoleutbildning och forskning 2030

I visionsarbetet granskas högskolesystemets utvecklingsmöjligheter och -modeller, samt verkningar och genomförbarnhet.

Visionsarbetet 2030 >>

Reform av statsandelssystemet för utövande konst

Reform av statsandelssystemet för utövande konst

Den statliga finansieringen av utövande konst, dvs. musik, dans, cirkus och performance förnyas.

Reform av statsandelssystemet för utövande konst

Reform av museernas statsandelssystem

Reform av museernas statsandelssystem

Reformen gäller statsandelssystemet i anslutning till museernas finansiering samt museilagen som reglerar museernas uppgifter.

Reform av museernas statsandelssystem

Lärarutbildningsforumet

Lärarutbildningsforumet

Lärarutbildningsforumet förnyar lärarnas grundutbildning, inskolning och fortbildning.

Lärarutbildningsforumet

Direktivändringar i upphovsrättslagen

Direktivändringar i upphovsrättslagen

Undervisnings- och kulturministeriet bereder ändringar i upphovsrättslagen i anslutning till EU-direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden.

DSM-direktivändringar i upphovsrättslagen

Språkundervisningen tidigareläggs

Språkundervisningen tidigareläggs

Undervisningen i det första främmande språket börjar tidigare. Undervisningen i A1-språket kommer att inledas redan under vårterminen i årskurs ett i hela landet.

Tidigarelagd språkundervisning

Digitalisering av statsunderstöden

Digitalisering av statsunderstöden

Digitaliseringsprojektet som gäller statsunderstödsprocessen är en del av regeringens spetsprojekt Offentliga tjänster digitaliseras.

Beredningsuppgifter inom projektet