Universitetens avtal

På den här sidan finns avtalen mellan undervisnings- och kulturministeriet och universiteten samt deras respons och andra styrdokument. 

Universitetens avtal och skriftliga respons

Yhteystiedot – Yhteystietonosto

Jorma Karhu, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto (KTLO), Osaston päällikön esikunta 0295330139