Yrkeshögskolornas avtal

På den här sidan finns avtalen mellan undervisnings- och kulturministeriet och yrkeshögskolorna samt deras respons och andra styrdokument.

Yrkeshögskolornas avtal och skriftliga respons

Yhteystiedot – Yhteystietonosto

Maarit Palonen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto (KTLO), Osaston päällikön esikunta 0295330243