Eduskunnan täysistunto

Tiistai 3.12.2019 klo 14.00

Välikysymykseen vastaaaminen

Hallitus vastaa välikysymykseen omistajaohjauksesta, työmarkkinatilanteesta ja eduskunnalle annetusta informaatiosta (VK 2/2019 vp).