Hallituksen linjaukset

Valmiuslaki, poikkeusolojen asetukset, määräykset ja säädökset

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi
VM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 5.6.2020 12.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta
VM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 5.6.2020 12.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 5.6.2020 12.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 f §:n ja tuloverolain 124 b §:n muuttamisesta
VM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 4.6.2020 13.00