Hybridistrategia koronatilanteen hallintaan

Koronan hoitoon tarkoitettu hybridistrategia ohjaa viranomaisia rajoitusten ja suositusten käytössä. Hybridistrategia uudistettiin helmikuussa 2022 hallituksen periaatepäätöksellä. Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt hybridistrategian linjausten toimeenpanosuunnitelman. 

Hybridistrategian linjauksia

Hybridistrategian tavoitteena vuonna 2022 on

  • vakauttaa yhteiskunta mahdollisimman avoimeksi,
  • tukea jälkihoitoa ja jälleenrakennusta ja
  • varautua globaalin pandemian jatkumiseen. 

Koronaepidemian torjunta perustuu jatkossa ensisijaisesti ihmisten omaehtoisen terveysturvallisen toiminnan tukemiseen, tartuntojen vakavien seurausten ehkäisemiseen rokotuksin sekä vain välttämättömiin ja rajattuihin rajoituksiin. Kattavat rokotukset, kotitestaus ja alueellinen viestintä korostuvat.

Tarkoitus on luopua laajoista toimista. Mahdollisten rajoitusten on oltava mahdollisimman rajattuja, ja niiden tulisi kohdella eri aloja mahdollisimman yhdenvertaisesti.

Päätöksenteossa otetaan edelleen huomioon lapsen edun ensisijaisuuden periaate. 

Lisäksi on varauduttava siihen, että syntyy uusi virusmuunnos, joka kykenee väistämään rokotussuojaa ja pahentamaan epidemiatilannetta merkittävästi myös Suomessa. Jos epidemiatilanne äkillisesti heikkenee, siihen on pystyttävä vastaamaan.

Myös hoidon ja palveluiden yhdenvertainen saatavuus on varmistettava.

Koronatestaus- ja jäljitysstrategia on päivitetty

Testaus- ja jäljitysstrategian mukaan terveydenhuollossa tehtävään koronatestiin ohjataan, jos

  • oireet ovat vaikeat,
  • kuuluu riskiryhmään ja on oireita,
  • on raskaana tai
  • on sote-alan työntekijä.

Epidemian hallinnassa korostuvat myös sairastuneiden ja altistuneiden omaehtoiset toimet tartuntojen leviämisen estämiseksi. Edellytyksenä on, että jokainen lievistä oireistakin kärsivä välttää kontakteja oireiden ajan, vaikka hän olisi rokotettu tai sairastanut Covid-19-taudin. Koronatartunnan saaneiden tulee edelleen eristäytyä kansallisen ja alueellisen ohjeistuksen mukaan.

Tartunnanjäljitys kohdennetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaisiin ja potilaisiin sekä sote-työntekijöihin.

Paikalliset ohjeet voivat edelleen poiketa kansallisen koronatestaus- ja jäljitysstrategian suosituksista.

Testaus- ja jäljitysstrategia päivitetään kunkin epidemiatilanteen vaatimusten mukaiseksi.