Hybridistrategia koronatilanteen hallintaan

Koronan hoitoon tarkoitettu hybridistrategia ohjaa viranomaisia rajoitusten ja suositusten käytössä. Hybridistrategia uudistettiin helmikuussa 2022 hallituksen periaatepäätöksellä. Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt hybridistrategian linjausten toimeenpanosuunnitelman. 

Hybridistrategian linjauksia

Hybridistrategian tavoitteena vuonna 2022 on

  • vakauttaa yhteiskunta mahdollisimman avoimeksi,
  • tukea jälkihoitoa ja jälleenrakennusta ja
  • varautua globaalin pandemian jatkumiseen. 

Koronaepidemian torjunta perustuu jatkossa ensisijaisesti ihmisten omaehtoisen terveysturvallisen toiminnan tukemiseen, tartuntojen vakavien seurausten ehkäisemiseen rokotuksin sekä vain välttämättömiin ja rajattuihin rajoituksiin. Kattavat rokotukset, kotitestaus ja alueellinen viestintä korostuvat.

Tarkoitus on luopua laajoista toimista. Mahdollisten rajoitusten on oltava mahdollisimman rajattuja, ja niiden tulisi kohdella eri aloja mahdollisimman yhdenvertaisesti.

Päätöksenteossa otetaan edelleen huomioon lapsen edun ensisijaisuuden periaate. 

Lisäksi on varauduttava siihen, että syntyy uusi virusmuunnos, joka kykenee väistämään rokotussuojaa ja pahentamaan epidemiatilannetta merkittävästi myös Suomessa. Jos epidemiatilanne äkillisesti heikkenee, siihen on pystyttävä vastaamaan.

Myös hoidon ja palveluiden yhdenvertainen saatavuus on varmistettava.

Koronatestaus- ja jäljitysstrategia

Laajamittaiseen, koko väestöön kohdentuvaan koronatartuntojen testaus- ja jäljitystoimintaan ei tällä hetkellä ole pandemiatilanteen vuoksi tarvetta. Suurella osalla suomalaisista on myös hyvä rokotesuoja koronataudin vakavaa muotoa vastaan. Terveydenhuollon testejä tehdään jatkossa erityisesti näille ryhmille:

  • Vaikeaoireisille potilaille lääketieteellisin periaattein 
  • Korkean riskin ryhmiin kuuluville lieväoireisille henkilöille
  • Raskaana oleville
  • Sote-alan työntekijöille

Koronaviruksen testaus- ja jäljitysstrategia | STM

Rokotusstrategia

Rokotuksilla pidetään yhteiskuntaa avoimena, turvataan terveydenhuollon kapasiteetin riittävyyttä ja vähennetään erityisesti vakavaa koronavirustautia. Tavoitteena on lisätä rokotettujen osuutta koko väestössä suositusten mukaisesti ja erityisesti niissä ryhmissä, joissa on suurin vakavan taudin riski.

Koronarokotusstrategia | STM