Valtioneuvoston kokonaisarvio koronavirustoimien vaikutuksista

Valtioneuvoston kanslia tuottaa hallitukselle 2−3 kuukauden välein kokonaisarvion koronavirustoimien vaikutuksista yhteiskuntaan. Ensimmäinen arvio tehtiin syyskuussa 2020. Siihen oli koottu laajasti eri ministeriöiden ja tutkimuslaitosten havaintoja.

Joulukuusta 2020 alkaen arviot on tehty noin kymmenen tilastomittarin pohjalta. Mittareina käytetään muuttujia, jotka kuvaavaat työllisyyttä, matkailua, koulunkäyntiä, hoitovelkaa, turvallisuutta ja henkistä hyvinvointia. Arviointi pyritään tekemään alueellisella tasolla. Mittareiden valintaan on vaikuttanut tiedon saatavuus mahdollisimman pienellä viiveellä.