Päätösaineistot koronavirusepidemian aikana

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta (HE 34/2021 vp; EV 33/2021 vp)
OM tasavallan presidentin esittely SARS-CoV-2-virus poikkeusolot 23.4.2021 11.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 9 ja 46 §:ien väliaikaisesta muuttamisesta
OM valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus poikkeusolot 22.4.2021 13.00
Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen voimassaolon jatkamisesta
SM valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus poikkeusolot 22.4.2021 13.00
Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19 rokotuksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
OM valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus poikkeusolot 16.4.2021 17.30
Valtion varallisuuden luovuttaminen: Komission lahjoitus koronavirusinfektion diagnostiikan ja seulonnan tehostamiseksi
STM valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus poikkeusolot 16.4.2021 10.15

Valmiuslain käyttöönottoprosessi