Päätösaineistot poikkeusolojen aikana

Valtiontakauksen myöntäminen Finnair Oyj:n TyEL-takaisinlainalle
VM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 20.5.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi veronkantoon liittyviksi väliaikaisiksi säännöksiksi
VM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 20.5.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta
VM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 20.5.2020 13.00
Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
STM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 20.5.2020 13.00
Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon
MMM raha-asiainvaliokunta poikkeusolot koronavirukset 20.5.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
STM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 19.5.2020 12.00
Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
OKM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 14.5.2020 13.00
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 14.5.2020 13.00
Valtioneuvoston asetus maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 14.5.2020 13.00

Valmiuslain käyttöönottoprosessi