Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Koronarajoituksista on luovuttu. Tartuntatautilain mukaiset, esimerkiksi tapahtumia, asiakastiloja ja ravintoloita koskeneet väliaikaiset velvoitteet ovat päättyneet 30.6.2022.

Epidemiatilanne voi kuitenkin muuttua, ja viranomaiset varautuvat siihen. Tartuntatautilain päivitys on käynnissä, jotta koronaepidemiaa voidaan tarvittaessa hillitä myös jatkossa. Hallituksen esityksessä esitetään, että yleiset hygieniavelvoitteet otettaisiin käyttöön. Lisäksi olisi mahdollisuus asettaa rajoituksia epidemiatilanteen niin vaatiessa.

Myös omalla toiminnallaan voi ehkäistä koronaviruksen leviämistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koonnut ohjeita:

Koronatilanteen hallinta

Koronatilanteen hallitsemiseen tarkoitettu hybridistrategia ohjaa viranomaisia rajoitusten ja suositusten käytössä. Hybridistrategia uudistettiin helmikuussa 2022.