Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Muista turvaväli, pese käsiä usein, yski hihaan tai nenäliinaan, tarvittaessa käytä maskia ja käy testissä.

Rajoitusten ja suositusten tavoitteena on hidastaa ja estää koronaviruksen leviämistä Suomessa, turvata terveydenhuollon kapasiteetti ja kantokyky kaikkialla maassa sekä suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

Päivitetty toimintasuunnitelma talvelle ja keväälle 2021

Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt hallituksen hybridistrategian toimintasuunnitelman, jolla ohjataan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita koronavirusepidemian hillinnässä. Jotta tartuntojen leviämistä voidaan tehokkaasti estää, toimenpiteiden on oltava ennakollisia ja riittävän laaja-alaisia. 

Suunnitelma on laadittu ajalle tammi-toukokuu 2021, ja sitä voidaan tarkistaa kevään aikana, jos epidemiatilanne sitä edellyttää.

Epidemian vaiheet on jaettu kolmeen luokkaan: perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe. Luokituksen avulla arvioidaan suositusten ja rajoitusten tarvetta sekä kohdentamista. 

Toimintasuunnitelma hybridistrategian toteuttamiseen 5.1.2021

Valtakunnalliset ja alueelliset suositukset

Voimassa on sekä koko Suomea koskevia että alueellisia rajoituksia ja suosituksia. Alueelliset rajoitukset ja suositukset riippuvat siitä, missä epidemian vaiheessa alue on. Rajoituksia ja suosituksia voidaan tehdä myös määräajaksi. Hallituksen suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia.

Toimenpiteet ja toimivaltainen viranomainen

Suositus Toimivaltainen viranomainen
Määrääminen karanteeniin Kunnan tai kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri
Etätyösuositus Valtakunnallisesti ja alueellisesti STM, VM ja THL, paikallisesti kunta/kuntayhtymä. Työnantajat vastaavat menettelytavoista.
Kasvomaskisuositus Valtakunnallisesti ja alueellisesti THL. Kunta/kuntayhtymä voi antaa laajemman suosituksen. Työpaikoilla työnantajat.
Suositus vierailujen turvallisuudesta (ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen) Terveyden- tai sosiaalihuollon toimintayksikön johtaja, kunta tai kuntayhtymä
Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Opetuksen järjestäjä eli kunta, valtio, rekisteröitynyt yhdistys tai säätiö
Ravitsemisliikkeen aukioloajan, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen Valtioneuvosto päättää STM:n esityksestä. AVI valvoo.
Julkisten tilojen sulkeminen Valtio, kunta/kuntayhtymä, julkiset ja yksityiset yhteisöt
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkeminen Kunta ja usean kunnan alueella AVI
Rajat ylittävän matkustuksen rajoittaminen Rajaviranomaiset valtioneuvoston päätösten mukaisesti
Yleisötilaisuuksien rajoittaminen tai kieltäminen Kunta ja usean kunnan alueella AVI
Suositukset yksityistilaisuuksien rajoittamisesta Kunnat ja kuntayhtymät


Alueiden tilanne, rajoitukset ja suositukset - thl.fi