Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Koronatilanne Suomessa on jälleen heikentynyt selvästi. Voimassa olevien suositusten ja rajoitusten noudattaminen on erittäin tärkeää epidemian hillitsemiseksi.

Koronarokote suojaa vakavalta koronavirustaudilta. Taudin ilmaantuvuus on erittäin korkea niillä, joilla ei ole riittävää rokotussuojaa. Myös rokotettujen ilmaantuvuus nousee, kun virusta kiertää väestössä runsaasti.

Olennaista on rokotekattavuuden kasvattaminen ja -suojan vahvistaminen. Lisäksi tarvitaan rajoituksia, joilla tartuntoja voidaan estää.

Rajoitukset ensisijaisesti alueellisia ja paikallisia

Viranomaiset tarkastelevat rajoitusten tarvetta säännöllisesti. Epidemiaa torjutaan ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimin. Alueelliset ohjeet, rajoitukset ja suositukset riippuvat siitä, missä epidemiatilanteessa alue on.

Kunkin alueen toimivaltaiset viranomaiset tekevät päätökset voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista tartuntatautilain mukaisesti. Hallitus on ohjeistanut epidemian leviämisalueita ottamaan käyttöön entistä tiukempia rajoituksia heikentyneen epidemiatilanteen vuoksi. Lapsiin kohdistuvat rajoitukset ovat kuitenkin viimesijainen keino.

Tietoa oman alueesi tilanteesta löydät sairaanhoitopiirien ja oman kunnan sivuilta.

Koronapassi vaihtoehto rajoituksille

Koronapassia voidaan käyttää vaihtoehtona rajoituksille. Rajoituksen kohteina olevat toimijat, kuten ravintolat tai tapahtumajärjestäjät, voivat edellyttää asiakkailtaan koronapassin käyttöä silloin, kun kyseistä tapahtumaa tai tilaa koskevia rajoituksia on voimassa. Tällaisia rajoituksia voivat olla esimerkiksi aukioloaikoja tai yleisömääriä koskevat rajoitukset.

Koronapassi ei kuitenkaan ole vaihtoehto rajoituksille silloin, jos viranomainen on kieltänyt yleisötilaisuuden tai sulkenut tilan kokonaan koronatilanteen vuoksi.

Lisätietoa voimassaolevista rajoituksista ja suosituksista

Koronarajoitusten purkaminen

Koronaepidemian hillintään tarkoitetun hybridistrategian tavoitteena on, että yhteiskunta voidaan pitää auki. Strategiassa linjataan periaatteista, joilla epidemiaa hallitaan.

Muualla verkossa