Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Suomen koronatilanne on syksyn ja talven aikana heikentynyt nopeasti. Sairaalahoidon tarve ja terveydenhuollon kuormitus ovat kasvaneet merkittävästi.

Valtioneuvosto on 22. joulukuuta antanut periaatepäätöksen valtakunnallisen hätäjarrumekanismin käyttöönotosta. Koronaepidemian hallinnassa siirrytään takaisin laajoihin rajoituksiin ja suosituksiin, joita ohjataan valtakunnallisesti voimassa olevalla lainsäädännöllä.

Koronarokote suojaa vakavalta koronavirustaudilta. Taudin ilmaantuvuus on erittäin korkea niillä, joilla ei ole riittävää rokotussuojaa. Myös rokotettujen riski saada tartunta kasvaa, kun virusta kiertää väestössä paljon.

Rokotekattavuuden parantamisen lisäksi tarvitaan sekä valtakunnallisia että alueellisia tehokkaasti kohtaamisia vähentäviä rajoituksia ja suosituksia, joilla epidemian leviämistä voidaan hidastaa. Lisäksi hygieniaohjeiden noudattaminen on tärkeää: pese käsiä, käytä maskia ja huolehdi turvavälistä.

Rajoitukset ensisijaisesti alueellisia ja paikallisia

Viranomaiset tarkastelevat rajoitusten tarvetta säännöllisesti. Epidemiaa torjutaan ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimin. Alueelliset ohjeet, rajoitukset ja suositukset riippuvat siitä, missä epidemiatilanteessa alue on.

Kunkin alueen toimivaltaiset viranomaiset tekevät päätökset voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista tartuntatautilain mukaisesti.

Tietoa oman alueesi tilanteesta löydät sairaanhoitopiirien ja oman kunnan sivuilta.

Koronapassin käyttäminen

Koronapassia voidaan käyttää vaihtoehtona rajoituksille. Rajoituksen kohteina olevat toimijat, kuten tapahtumajärjestäjät, voivat edellyttää asiakkailtaan koronapassin käyttöä silloin, kun kyseistä tapahtumaa tai tilaa koskevia rajoituksia on voimassa. Tällaisia rajoituksia voivat olla esimerkiksi aukioloaikoja tai yleisömääriä koskevat rajoitukset.

Koronapassi ei kuitenkaan ole vaihtoehto rajoituksille silloin, jos viranomainen on kieltänyt yleisötilaisuuden tai sulkenut tilan kokonaan koronatilanteen vuoksi.

Koronapassin käytön rajoittaminen

Valtioneuvosto on 28.12.2021 hyväksynyt asetuksen koronapassin käytön rajoittamisesta määräaikaisesti. Koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille 31.1.2022 saakka.

Päätös koskee kaikkia epidemian leviämisalueiden yleisötilaisuuksia ja asiakastiloja, joissa on voimassa olevia rajoituksia. Alueelliset viranomaiset päättävät, millaisia rajoituksia alueilla on käytössä.

Lisätietoa voimassaolevista rajoituksista ja suosituksista

Hybridistrategia ja koronarajoitusten purkaminen

Hallituksen hybridistrategiassa linjataan periaatteista, joilla koronaepidemiaa hallitaan.

Muualla verkossa