Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Rajoitusten ja suositusten tavoitteena on hidastaa ja estää koronaviruksen leviämistä Suomessa, turvata terveydenhuollon kapasiteetti ja kantokyky kaikkialla maassa sekä suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

Poikkeusolot

Valtioneuvosto on 1.3.2021 todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. 

Hallitus esittää, että poikkeusoloissa ravintolat ja muut ravitsemisalan yritykset suljettaisiin asiakkailta väliaikaisesti kolmeksi viikoksi. Lain on tarkoitus tulla voimaan 8.3., ja se olisi voimassa 28.3. saakka. Sulku koskisi ravitsemisalan yrityksiä alueilla, joissa koronavirusepidemia on leviämis- ja kiihtymisvaiheessa.

Suomessa vallitsevat poikkeusolot (tiedote 1.3.2021)
Poikkeusolot ja valtioneuvosto
Hallituksen esitys: Ravintolat suljetaan väliaikaisesti asiakkailta – ruokaa voi tilata ja noutaa (tiedote 1.3.2021)

Valtakunnalliset ja alueelliset suositukset

Voimassa on sekä koko Suomea koskevia että alueellisia rajoituksia ja suosituksia. Alueelliset rajoitukset ja suositukset riippuvat siitä, missä epidemian vaiheessa alue on. Rajoituksia ja suosituksia voidaan tehdä myös määräajaksi. Hallituksen suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia.

Alueiden tilanne, rajoitukset ja suositukset - thl.fi

Toimenpiteet ja toimivaltainen viranomainen

Toimenpide Toimivaltainen viranomainen
Määrääminen karanteeniin Kunnan tai kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri
Etätyösuositus Valtakunnallisesti ja alueellisesti STM, VM ja THL, paikallisesti kunta/kuntayhtymä. Työnantajat vastaavat menettelytavoista.
Kasvomaskisuositus Valtakunnallisesti ja alueellisesti THL. Kunta/kuntayhtymä voi antaa laajemman suosituksen. Työpaikoilla työnantajat.
Suositus vierailujen turvallisuudesta (ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen) Terveyden- tai sosiaalihuollon toimintayksikön johtaja, kunta tai kuntayhtymä
Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Opetuksen järjestäjä eli kunta, valtio, rekisteröitynyt yhdistys tai säätiö
Ravitsemisliikkeen aukioloajan, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen Valtioneuvosto päättää STM:n esityksestä. AVI valvoo.
Julkisten tilojen sulkeminen Valtio, kunta/kuntayhtymä, julkiset ja yksityiset yhteisöt
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkeminen Kunta ja usean kunnan alueella AVI
Rajat ylittävän matkustuksen rajoittaminen Rajaviranomaiset valtioneuvoston päätösten mukaisesti
Yleisötilaisuuksien rajoittaminen tai kieltäminen Kunta ja usean kunnan alueella AVI
Suositukset yksityistilaisuuksien rajoittamisesta Kunnat ja kuntayhtymät
Matkustajamäärän väliaikainen rajoittaminen liikennevälineissä Liikenne- ja viestintävirasto, kunnan tai sairaanhoitopiirin suosituksesta
Asiakkaiden käyttöön tarkoitettujen elinkeino- tai muun toiminnan tilojen sulkeminen Kunta tai AVI