Hallituksen esitys liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta 25.3.2021

Hallituksen esitys on peruttu // 31.3.2021

Hallitus on peruuttanut eduskunnalle 25. maaliskuuta antamansa lakiesityksen liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta. Perustuslakivaliokunta painotti lausunnossaan, että hallituksen esityksen tavoitteita voidaan pitää erittäin painavina. Valiokunnan mielestä hallituksen esityksessä valittu perusratkaisu kieltää liikkuminen lähtökohtaisesti kokonaan on kuitenkin oikeasuhtaisuusvaatimuksen vastainen.

Hallitus peruutti esityksensä liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta - tiedote 31.3.


Esityksen sisältö

Liikkumisrajoitusten tavoitteena on vähentää kohtaamisia ihmisten välillä. Tarkoituksena on suojata ihmisiä vaaralliselta tartuntataudilta ja turvata terveydenhuollon kantokyky.

Hallitus esittää eduskunnalle liikkumisrajoituksia ja maskipakkoa kuntiin, joissa se on välttämätöntä ihmisten suojaamiseksi koronavirukselta.

Jos eduskunta hyväksyy lakiesityksen, rajoitukset otettaisiin käyttöön erillisellä valtioneuvoston asetuksella alueilla, joilla epidemia ei ole enää torjuttavissa muilla toimilla. Päätös tehtäisiin alueiden senhetkisen tilanteen perusteella ja niiden välttämättömyys arvioitaisiin tässä yhteydessä. Lakiesityksessä on määritelty kriteerit, joiden perusteella arvio tehtäisiin. 

Rajoitukset voitaisiin asettaa enintään 21 vuorokaudeksi, ja ne olisivat voimassa vain välttämättömän ajan. Niiden voimassaoloa voitaisiin jatkaa enintään 21 vuorokautta kerrallaan.

Kotoa tai asuinpaikasta olisi oikeus lähteä välttämättömästä syystä tai ulkoilun takia

Ulkona saisi liikkua yhdessä samassa taloudessa asuvien tai enintään kahden muun henkilön kanssa. Poikkeuksena tästä lapset voisivat leikkiä ulkona yhdessä muiden lasten kanssa (vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneet lapset). Kotiin tai asuinpaikkaan on aina oikeus palata.

Maskipakko pahimmille epidemia-alueille

Hallitus esittää, että vuonna 2007 tai sitä ennen syntyneen on käytettävä suun ja nenän peittävää kasvomaskia tai hengityssuojainta sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa on muita kuin samaan talouteen kuuluvia henkilöitä. Kasvomaskia tai hengityssuojainta ei ole kuitenkaan käytettävä, jos siihen on terveyteen liittyvä este. Maskipakon rikkomisesta voitaisiin määrätä 40 euron rikesakko.

Valvonta

Liikkumisrajoituksen noudattamista valvoisi poliisi.

Poliisille olisi pyydettäessä annettava selvitys liikkumisen määränpäästä ja tarkoituksesta. Poliisi voisi määrätä liikkumisrajoitusta rikkovat ihmiset siirtymään tai hajaantumaan. Poliisi voisi tarvittaessa käyttää voimakeinoja ja ottaa vastustelevat henkilöt kiinni. Liikkumisrajoituksen tahallisesta rikkomisesta voisi seurata sakko.