Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Rajoitusten ja suositusten tavoitteena on hidastaa ja estää koronaviruksen leviämistä Suomessa, turvata terveydenhuollon kapasiteetti ja kantokyky kaikkialla maassa sekä suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

Poikkeusolot ja ravintoloiden sulku 8.–28. maaliskuuta

Hallituksella on valmius todeta koko maahan poikkeusolot. Pääministeri on keskustellut poikkeusolojen toteamisesta tasavallan presidentin kanssa.

Ravitsemisliikkeet ehdotetaan poikkeusoloissa suljettavaksi 8.–28.3.2021, lukuun ottamatta perustason alueita. Ruuan ulosmyynti asiakkaille on kuitenkin sallittua.

Lisäksi 8.3.2021 alkaen leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla peruskoulun yläluokat sekä toisen asteen oppilaitokset ohjataan siirtymään tilapäiseen etäopetukseen. Yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta voidaan keskeyttää.

Hallitus linjasi siirtymisestä välittömästi koronaepidemian torjunnan tasolle kaksi, hallitus valmis ottamaan poikkeusolot käyttöön (25.2.2021)

Valtakunnalliset ja alueelliset suositukset

Voimassa on sekä koko Suomea koskevia että alueellisia rajoituksia ja suosituksia. Alueelliset rajoitukset ja suositukset riippuvat siitä, missä epidemian vaiheessa alue on. Rajoituksia ja suosituksia voidaan tehdä myös määräajaksi. Hallituksen suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia.

Alueiden tilanne, rajoitukset ja suositukset - thl.fi

Toimenpiteet ja toimivaltainen viranomainen

Toimenpide Toimivaltainen viranomainen
Määrääminen karanteeniin Kunnan tai kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri
Etätyösuositus Valtakunnallisesti ja alueellisesti STM, VM ja THL, paikallisesti kunta/kuntayhtymä. Työnantajat vastaavat menettelytavoista.
Kasvomaskisuositus Valtakunnallisesti ja alueellisesti THL. Kunta/kuntayhtymä voi antaa laajemman suosituksen. Työpaikoilla työnantajat.
Suositus vierailujen turvallisuudesta (ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen) Terveyden- tai sosiaalihuollon toimintayksikön johtaja, kunta tai kuntayhtymä
Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Opetuksen järjestäjä eli kunta, valtio, rekisteröitynyt yhdistys tai säätiö
Ravitsemisliikkeen aukioloajan, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen Valtioneuvosto päättää STM:n esityksestä. AVI valvoo.
Julkisten tilojen sulkeminen Valtio, kunta/kuntayhtymä, julkiset ja yksityiset yhteisöt
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkeminen Kunta ja usean kunnan alueella AVI
Rajat ylittävän matkustuksen rajoittaminen Rajaviranomaiset valtioneuvoston päätösten mukaisesti
Yleisötilaisuuksien rajoittaminen tai kieltäminen Kunta ja usean kunnan alueella AVI
Suositukset yksityistilaisuuksien rajoittamisesta Kunnat ja kuntayhtymät
Matkustajamäärän väliaikainen rajoittaminen liikennevälineissä Liikenne- ja viestintävirasto, kunnan tai sairaanhoitopiirin suosituksesta
Asiakkaiden käyttöön tarkoitettujen elinkeino- tai muun toiminnan tilojen sulkeminen Kunta tai AVI