Suunnitelma koronarajoitusten purkamisesta

Hallitus julkaisi keskiviikkona 21. huhtikuuta suunnitelman koronarajoitusten purkamisesta ja tavoiteaikataulun purkamiselle. Tarkoituksena on luoda kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille näkymä siihen, miten yhteiskuntaa voitaisiin vaiheittain avata. 

Rajoituksia puretaan epidemian ehdoilla

Suunnitelma

  • sisältää rajoitustoimien purkamisen periaatteet, epidemiologiset edellytykset, tavoiteaikataulun sekä vaiheet, joissa rajoitukset puretaan
  • perustuu tutkimustietoon, mallinnuksiin, ennusteisiin ja seurantaan
  • ei ole hallituksen tai viranomaisten päätöksentekoa sitova.

Hallittu rajoitusten purkaminen edellyttää vakaata epidemiatilannetta koko maassa. Rajoitusten purkamista voi hidastaa se, että tartuntoja on paljon tai jos rokotteita saadaan liian vähän. Lisäksi herkästi tarttuvat virusmuunnokset voivat pahentaa epidemiatilannetta. On mahdollista, että joillain alueilla rajoituksia joudutaan jatkamaan, palauttamaan tai kiristämään uudelleen.

On tärkeää pitää kiinni voimaan jäävistä rajoituksista ja noudattaa terveysturvallisia toimintatapoja, kun joistakin rajoituksista luovutaan.

Tavoiteaikataulu

Rajoituksia puretaan suuntaa antavan tavoiteaikataulun mukaisesti. Se on mahdollinen, jos epidemiatilanne ja rokotekattavuus kehittyvät suotuisasti. Hallitus arvioi rajoitusten purkamisen edellytyksiä ja päivittää aikataulua kahden viikon välein.

Koronarajoitusten purkamisen tiekartta infograafina 22.4.2021

Lapset ja nuoret ensin

Hallitus pitää tärkeänä, että rajoitusten purkaminen aloitetaan ryhmistä, joille rajoitukset ovat olleet erityisen raskaita.

Purkamisen järjestyksen lähtökohtia:

  • Lapset ja nuoret ovat etusijalla. Myös muut kriisistä eniten kärsineet otetaan huomioon ensimmäisten joukossa.
  • Ulkona tapahtuva toiminta sallitaan ensin.
  • Matkailussa hyödynnetään EU:n rokotetodistusta.
  • Rajojen terveysturvatoimia ylläpidetään pitkään, mikä vähentää uuden tautiaallon tai muuntovirusten aiheuttamaa riskiä.

Suunnitelma oli kaikkien kiinnostuneiden kommentoitavana viikon ajan. Kommentteja ja lausuntoja saatiin Ota kantaa -palvelussa tehdyssä kyselyssä sekä kuulemistilaisuuksissa yli 2000.

Kommentointi- ja lausuntokierroksen tulokset