Koronarajoitusten purkaminen ja yhteiskunnan avaaminen

Koronaepidemiaa torjutaan ensisijaisesti alueellisin ja kohdennetuin suosituksin ja rajoituksin. Tavoitteena on, että yhteiskunta voidaan pitää auki..

Koronakriisin hallintaan tarkoitettu, päivitetty hybridistrategia ja sen toimintasuunnitelma otettiin käyttöön 15. marraskuuta 2021. Strategia päivitettiin syksyllä vastaamaan Suomen epidemiatilannetta. Strategiassa linjataan periaatteista, joilla epidemiaa hallitaan.

Tavoitteena on pitää yhteiskunta auki

Hybridistrategian lähtökohtana on, että yhteiskunnan eri toimintoja ei rajoiteta. Epidemiatilanne on kuitenkin heikentynyt merkittävästi monilla alueilla, ja siksi rajoituksia tarvitaan yhä.

Suomessa on saavutettu valtakunnallinen 80 prosentin rokotuskattavuus, mutta se ei yksin riitä epidemian kääntämiseen laskusuuntaan. Rokottamattomien keskuudessa epidemia jatkaakin nopeaa leviämistään. Rokottamattoman väestön ilmaantuvuus on noin nelinkertainen koko väestön ilmaantuvuuteen verrattuna.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa koronarokotusten edistymistä ja koronatilannetta valtakunnallisesti.

Alueelliset toimet ovat ensisijaisia

Epidemiaa torjutaan ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin kohdennetuin toimin, jotka perustuvat tartuntatautilakiin. Alueellisia viranomaisia, kuten aluehallintoviranomaisia ja kuntia, ohjataan seuraamaan epidemiatilannetta ja päättämään sen perusteella, mitä suosituksia ja rajoituksia tarvitaan epidemian hillitsemiseen.

Alueellisista epidemiavaiheista (perustaso, kiihtymisvaihe, leviämisvaihe) ja niihin perustuvista rajoituksista ja suosituksista on luovuttu. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut aiempien vaihekriteereiden tilalle nykyiseen tautitilanteeseen paremmin soveltuvat leviämisalueiden tunnusmerkit.

Valmisteilla olevia toimia

Tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaoloa esitetään jatkettavaksi kesäkuun 2022 loppuun saakka. Väliaikaiset säännökset koskevat muun muassa terveysturvallista maahantuloa, koronavilkkua, tilojen ja toimintojen rajoittamista tartuntojen leviämisen estämiseksi sekä koronapassia.

Valmisteilla on myös koronapassin käytön laajentaminen. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan toiminnanharjoittaja saisi edellyttää 16-vuotiaalta tai sitä vanhemmalta asiakkaalta ja toimintaan tai tilaisuuteen osallistuvalta koronapassin käyttöä.

Hallitus on todennut, että testauksen ja jäljityksen periaatteita on päivitettävä. Hallitus on myös linjannut, että valtakunnallinen etätyösuositus otetaan uudelleen käyttöön koronaepidemian leviämisalueilla.

Hallitus käsitteli neuvottelussaan 30. marraskuuta tartuntatautilain uutta pykälää, jolla voidaan edellyttää sote-työnantajalta velvollisuutta huolehtia siitä, että henkilöstö ei aiheuta hoidettaville tartuntavaaraa.

Koronatilanteen heikentyessä rajoituksia voidaan ottaa taas käyttöön

Jos koronatilanne heikkenee, uusia rajoituksia voidaan ottaa käyttöön. Yleiset periaatteet:

Valmistelussa olevat koronarajoituksiin ja niiden purkamiseen liittyvät asiat

Hallitus käsitteli koronatilannetta ja linjasi uusista toimista

30.11.2021 21.22
VNK
Ministeri Kiuru ja median edustajia
Hallitus käsitteli tiistaina 30. marraskuuta neuvottelussaan koronatilannetta. Esillä olivat omikron-virusmuunnos sekä Suomen tauti- ja rokotustilanne. Hallitus totesi, että useilla alueilla tarvitaan uusia rajoituksia ja lisätoimia. Lisäksi hallitus linjasi, että valtakunnallinen etätyösuositus otetaan käyttöön.

Tartuntatautilain väliaikaisten pykälien voimassaoloa jatkettaisiin kesäkuun 2022 loppuun

25.11.2021 13.35
STM
Hallitus esittää tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaoloon jatkoa pääosin entisellään kesäkuun 2022 loppuun saakka. Säännökset koskevat muun muassa terveysturvallista maahantuloa, tilojen ja toimintojen rajoittamista tartuntojen leviämisen estämiseksi sekä koronapassia.

Hallitus käsitteli koronatilannetta ja linjasi tilanteen edellyttämistä toimista

10.11.2021 20.50
VNK
Hallitus neuvotteli keskiviikkona 10. marraskuuta koronatilanteesta ja sen edellyttämistä toimista. Hallitus linjasi, että koronapandemian hallintaan tarkoitettu hybridistrategian uudistettu toimintasuunnitelma otetaan käyttöön täysimääräisesti. Ravintolarajoituksia jatketaan, samoin koronapassin käytön laajentamisen valmistelua. Tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaoloa esitetään jatkettavaksi kesäkuun 2022 loppuun saakka.