Koronarajoitusten purkaminen ja yhteiskunnan avaaminen syksyllä 2021

Koronakriisin hallintaan tarkoitettu hybridistrategia ja sen toimintasuunnitelma on päivitetty vastaamaan nykyistä epidemiatilannetta. Strategiassa linjataan periaatteista, joilla epidemiaa hallitaan ja yhteiskunta voidaan avata sekä rajoituksia purkaa.

Koronakriisin hallintaan uudistettu toimintasuunnitelma – yhteiskunta halutaan pitää auki (tiedote 9.9.2021)

Tavoitteena on luopua koronavirusepidemian vuoksi asetetuista valtakunnallisista rajoituksista ja suosituksista, kun rokotuskattavuus on riittävän korkea. Rokotuskattavuuden katsotaan olevan riittävä, kun yli 12-vuotiaista yli 80 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta tai heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat annokset. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa koronarokotusten edistymistä:

Koronarokotusten edistyminen | THL

Elo-syyskuun vaihteessa annetun arvion mukaan riittävä rokotuskattavuus saavutettaisiin lokakuun puoliväliin mennessä. Rajoituksia voidaan alueilla purkaa asteittain jo aiemmin, jos tautitilanne sen sallii.

Rajoitusten ja niiden purkamisen periaatteita 

Lähtökohtana on, että yhteiskunnan eri toimintoja ei rajoiteta. Alueellisista epidemiavaiheista (perustaso, kiihtymisvaihe, leviämisvaihe) ja niihin perustuvista rajoituksista ja suosituksista luovutaan.

Koronakriisin hallinnassa siirrytään kaikilla alueilla yhdenmukaiseen toimintamalliin, jossa epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimenpitein. Lasten asema ja etu on otettava huomioon niin, että tartuntojen estäminen aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa lapsille. 

Jos alueellisia tartuntaryppäitä ilmenee, paikallisia toimia ohjaavat seuraavat periaatteet:

Valmistelussa olevat koronarajoituksiin ja niiden purkamiseen liittyvät asiat