Hybridistrategia ja koronarajoitusten purkaminen

Hallitus päätti neuvottelussaan 18. tammikuuta 2022 käynnistää hybridistrategian ja testaus-jäljitysstrategian päivityksen. Mikäli epidemiatilanne sallii, rajoitusten asteittainen purkaminen ja koronapassin uudelleen käyttöönotto voitaisiin aloittaa helmikuun puolen välin jälkeen. Rajoitusten purkamisjärjestyksestä ja -tavasta linjataan päivitettävässä koronastrategiassa. Hallitus päättää asiasta erikseen myöhemmin.

Nykyinen hybridistrategia

Koronakriisin hallintaan tarkoitettu päivitetty hybridistrategia ja sen toimintasuunnitelma otettiin käyttöön 15. marraskuuta 2021. Strategiassa linjataan periaatteista, joilla epidemiaa hallitaan.

Rajoituksia tarvitaan yhä

Hybridistrategian lähtökohtana on, että yhteiskunnan eri toimintoja ei rajoiteta. Epidemiatilanne on kuitenkin heikentynyt merkittävästi, ja siksi rajoituksia tarvitaan yhä. Tehokkaasti kohtaamisia vähentävillä rajoituksilla ja suosituksilla voidaan hillitä sairaalakuormitusta ja saada aikaa kolmansien rokotusannosten antamiselle.

Koronarokote suojaa vakavalta koronavirustaudilta. Olennaista onkin yhä rokotekattavuuden kasvattaminen ja -suojan vahvistaminen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa koronarokotusten edistymistä ja koronatilannetta valtakunnallisesti.

Alueelliset toimet ovat ensisijaisia

Epidemiaa torjutaan ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin kohdennetuin toimin, jotka perustuvat tartuntatautilakiin. Alueellisia viranomaisia, kuten aluehallintoviranomaisia ja kuntia, ohjataan seuraamaan epidemiatilannetta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut epidemian leviämisalueiden tunnusmerkit:

Koronatilanteen heikentyessä rajoituksia on tiukennettu

Koronarajoitusten käyttöönoton yleiset periaatteet:


Suunnitelma koronarajoitusten purkamisesta huhtikuu–elokuu 2021

Hallitus julkaisi huhtikuussa 2021 suunnitelman koronarajoitusten purkamisesta. Tarkoituksena oli luoda kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille näkymä siihen, miten yhteiskuntaa voitaisiin vaiheittain avata, kun epidemia tilanne helpottaa ja rokotukset edistyvät.

Suunnitelma koronarajoitusten purkamisesta huhtikuu–elokuu 2021