Koronavirukseen varautuminen

Sisäisestä turvallisuudesta vastaavat viranomaiset ovat varautuneet koronaviruksen leviämiseen. Suomalaisten arjen turvallisuudesta pidetään huolta.

Rajaliikennettä rajoitetaan

13.7. alkaen voimassa olevat rajoitukset

Valtioneuvosto päätti 10.7. valvonnan jatkamisesta sisärajoilla ja ulkorajaliikennettä koskevista rajoituksista. Maahantulon rajoituksista luovutaan sisärajoilla 13.7. alkaen Suomen ja sellaisten maiden välisessä liikenteessä, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on samankaltainen kuin niissä maissa, joiden osalta sisärajavalvonta on jo poistettu. Raja-arvona pidetään ensisijaisesti 8 uutta tautitapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.

Toissijaisesti voidaan harkita sisärajavalvonnan poistamista ja maahantulon rajoitusten purkamista niiden maiden osalta, joissa on enintään 10 uutta tautitapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana. 

Epidemiatilanteen niin salliessa hallitus tarkastelee rajaliikenteen rajoituksia koskevia päätöksiä uudelleen kahden viikon kuluttua ja tekee tarvittaessa uusia päätöksiä.

Sisärajavalvonta poistui 13.7. alkaen tämänhetkisen epidemiatilanteen perusteella seuraavien maiden kohdalla: Alankomaat, Belgia, Italia, Itävalta, Kreikka, Malta, Saksa, Slovakia, Slovenia, Unkari, Liechtenstein ja Sveitsi. Jo aiemmin Suomi on luopunut sisärajavalvonnasta Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan liikenteessä sekä huvialusliikenteessä. 

Rajoituksia jatketaan siltä osin, kuin ne ovat edelleen välttämättömiä tartuntatautitilanteen aiheuttaman vakavan uhan takia. Epidemiologiseen arvioon perustuen sisärajavalvonta ja maahantulon rajoitukset jatkuvat edelleen Suomen ja Espanjan, Luxemburgin, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin ja Tšekin välisessä liikenteessä huvialusliikennettä lukuun ottamatta.

Siltä osin kuin sisärajavalvonta jatkuu, sisärajoilla on mahdollista paluuliikenne Suomeen, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne.

Ulkorajaliikenteessä Schengen-alueeseen kuulumattomien EU-maiden sekä Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Andorran, Monacon, San Marinon ja Vatikaanin osalta noudatetaan sisärajaliikennettä vastaavaa arviointikriteeriä tautitapausten ilmaantuvuudessa. Tällöin valtioneuvoston päätöksen mukaan liikenne sallitaan rajoituksitta Suomen ja Kyproksen, Irlannin, Andorran, San Marinon ja Vatikaanin välillä. Rajoitukset jatkuvat Suomen ja Bulgarian, Kroatian, Romanian, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sekä Monacon välisessä liikenteessä.

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 30. kesäkuuta suosituksen (ns. vihreä lista) rajaliikenteen rajoitusten purkamisesta EU:n ulkopuolisten maiden (kolmannet maat) osalta. Neuvosto suosittaa, että jäsenvaltioiden olisi purettava ulkorajoilla rajoitukset koordinoidusti ja vaiheittain. Purkamisen tulisi alkaa 1.7.2020 suosituksessa lueteltujen vihreän listan maiden osalta.

Suomen ja vihreällä listalla olevien maiden välinen liikenne avataan tietyin rajoituksin, jos listalla olevan maan tartuntojen määrä on enintään 8 tapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen kahden viikon aikana.

13.7. alkaen Suomen ja Algerian, Australian, Etelä-Korean, Georgian, Japanin, Uuden-Seelannin, Ruandan, Thaimaan, Tunisian, Uruguayn sekä Kiinan (edellyttäen, että vastavuoroisuus vahvistetaan EU:ssa) välisessä liikenteessä on sallittua näissä maissa asuvien työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne vastaavin rajoituksin kuin sisärajoilla. 

Vihreän listan maiden, joiden tartuntojen lukumäärä ylittää kriteerin (Kanada, Montenegro, Marokko, Serbia) sekä muiden kolmansien maiden osalta jatketaan aiempia ulkorajaliikenteen rajoituksia.

Ulkorajoilla sallitaan paluuliikenne Suomeen ja muu välttämätön liikenne. Lisäksi lentokentillä sallitaan kauttakulkuliikenne. Suomen kansalaisen perheenjäsenten maahanpääsy on mahdollista kansallisuudesta riippumatta. 

Lisäksi luonnonmarjojen poimijoiden maahantulo yritysten kutsuun perustuen sallitaan ulkorajaliikenteessä tietyin edellytyksin.

Rajoituksia voidaan tarvittaessa palauttaa, jos epidemiatilanne pahenee merkittävästi jossakin maassa.

Perustuslain 9 §:n mukaan Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu. Hallitus kuitenkin suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista. 

Valtioneuvoston päätös rajaliikenteen rajoituksista 13.7. alkaen
Rajavartiolaitoksen ohjeistus rajanylitykseen poikkeusolojen aikana 13.7.2020 alkaen
Usein kysyttyä koronaviruksen vaikutuksista rajaliikenteeseen
Kansalaisneuvonnan yhteystiedot
Tietoa EU-maiden matkustusrajoituksista Euroopan komission sivulla

Poliisi valvoo kokoontumisrajoituksia

Hallituksen päätöksellä julkiset kokoontumiset on rajoitettu kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. 

Järjestettyjen yleisötilaisuuksien henkilömäärärajoitusta lievennetään hallituksen päätöksellä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön 1.6.2020 alkaen toistaiseksi. Hallitus suosittelee, että myöskään yksityistilaisuuksia ei järjestettäisi yli 50 hengelle.

Valtioneuvosto suosittelee, että mikäli epidemiatilanne kehittyy edelleen ilman merkittäviä epäsuotuisia poikkeamia, 1. elokuuta 2020 alkaen voidaan sallia yli 500 henkilön tilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa. Jos epidemiatilanne kehittyy edelleen ilman merkittäviä poikkeamia, voidaan 1. lokakuuta 2020 alkaen luopua kokoontumisrajoituksista ja sallia kaikki tilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa ilman määrättyä henkilömäärärajoitusta.

Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on hallituksen linjauksella kielletty 31.7.2020 asti. Yhteismäärältään yli 500 henkilön ulkotilaisuudet ovat sallittuja eriyttämisjärjestelyin.

Poliisi valvoo järjestettyjä yleisötilaisuuksia koskevien rajoitusten noudattamista voimavarojensa puitteissa. Tärkeintä on välttää kaikkia lähikontakteja, noudattaa hygieniaohjeita ja pitää fyysistä etäisyyttä muihin ihmisiin. 

Pelastustoimi ja hätäkeskukset turvana arjen hätätilanteissa

Kunnat vastaavat siitä, että pelastustoimen palveluissa on varauduttu koronaviruksen leviämiseen. Pelastuslaitokset on ohjeistettu tartuntojen ennaltaehkäisystä. Pelastuslaitokset vastaavat palvelujen turvaamisesta sairaustapauksissa muun muassa henkilöstöjärjestelyin. Kiireelliset henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet sekä muut hälytystehtävät asetetaan etusijalle.

Koronavirustartuntaa tai siihen altistumista epäillessä ei pidä soittaa hätänumeroon 112. Hätänumeroon soitetaan vain kiireellisissä hätätilanteissa, kun henki tai terveys on vaarassa. Sama sääntö pätee aina, oli kyse koronaviruksesta tai muusta sairastumisesta.

Yleistä tietoa koronaviruksesta saa valtakunnallisesta neuvontanumerosta 0295 535 535 ja terveysneuvontaa ja -ohjausta omasta terveyskeskuksesta. 

Vastaanottokeskukset ovat varautuneet 

Maahanmuuttovirasto on varautunut koronaviruksen mahdollisen leviämiseen ja tekee yhteistyötä terveysviranomaisten kanssa. Vastaanottokeskukset ovat varautuneet mahdollisiin tartuntatauteihin. Vastaanottokeskuksissa työskentelee terveydenhuollon henkilökuntaa.

Turvapaikanhakijoille tehdään aina alkuterveystarkastus maahan saapumisen jälkeen. Terveystarkastuksessa huomioidaan se, onko hakija oleskellut epidemia-alueella sekä tarkastetaan oireet ja sairaudet. 

Lisätietoa koronaviruksen vaikutuksesta Maahanmuuttoviraston toimintaan