Koronavirukseen varautuminen

Sisäisestä turvallisuudesta vastaavat viranomaiset ovat varautuneet koronaviruksen leviämiseen. Suomalaisten arjen turvallisuudesta pidetään huolta.

Rajaliikennettä rajoitetaan

Suomen rajaliikennettä rajoitetaan 14.6.2020 saakka. Valtioneuvosto jatkoi 7.5. väliaikaisia Suomen rajaliikennettä koskevia rajoituksia 14.6. asti. Päätös on jatkoa 19.3. tehdylle päätökselle, jolla palautettiin rajavalvonta sisärajoille, suljettiin tietyt rajanylityspaikat ja rajoitettiin ulkorajojen yli tulevaa liikennettä.

Rajoitukset 14.5. alkaen

Ulkorajaliikenteen rajoituksia jatketaan sellaisenaan 14.6.2020 asti. Kausityövoiman saatavuuden turvaamiseksi tiettyjä maahantulon rajoituksia on kuitenkin purettu.

Lisätietoa kausityövoiman maahantulon rajoituksista

Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä sallitaan 14.5.2020 alkaen työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne. Työmatkan välttämättömyyden perustelua ei enää tarvita. Päätöksellä helpotetaan myös lähiomaisten tapaamisia. Sisärajavalvontaa jatketaan maarajoilla, satamissa ja lentokentillä. 

Sisärajavalvonnan palauttamista koskevalla päätöksellä ei ole puututtu perustuslaissa turvattuun liikkumisvapauteen, jonka mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Jokaisella on myös oikeus lähteä maasta, ellei hänen matkustusoikeuttaan ole matkustuskiellolla tai muutoin lakiperusteisesti estetty. Vapaa-ajan matkustamista ulkomaille ei kuitenkaan suositella.

Rajaliikenteen rajoituksilla ei estetä kenenkään oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen.

Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu kaikilla rajoilla. Tavaraliikenteen kuljetushenkilöstölle annetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistus tartuntariskin vähentämisestä ja karanteenia vastaavissa olosuhteissa olemisesta.

Maahan saapuville 14 vuorokauden omaehtoinen karanteeni

Maahan saapuvan henkilön tulee 14 vuorokauden ajan rajoittaa tarpeettomia lähikontakteja ja noudattaa omaehtoista karanteenia. Omaehtoisessa karanteenissa sallitaan liikkuminen työpaikan ja asuinpaikan välillä sekä muu välttämätön liikkuminen. 

Tätä periaatetta ei noudateta ensihoidon- ja pelastushenkilöstön eikä Rajavartiolaitoksen ja Tullin henkilöstön osalta. 

Rajavartiolaitoksen ohjeistus rajanylitykseen poikkeusolojen aikana 14.5.2020 alkaen
Usein kysyttyä koronaviruksen vaikutuksista rajaliikenteeseen
Kansalaisneuvonnan yhteystiedot

Poliisi valvoo kokoontumisrajoituksia

Hallituksen päätöksellä julkiset kokoontumiset on rajoitettu kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. 

Järjestettyjen yleisötilaisuuksien henkilömäärärajoitusta lievennetään hallituksen päätöksellä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön 1.6.2020 alkaen toistaiseksi. Hallitus suosittelee, että myöskään yksityistilaisuuksia ei järjestettäisi yli 50 hengelle. Tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä.

Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on hallituksen linjauksella kielletty 31.7.2020 asti. 

Poliisi valvoo järjestettyjä yleisötilaisuuksia koskevien rajoitusten noudattamista voimavarojensa puitteissa. Tärkeintä on välttää kaikkia lähikontakteja, noudattaa hygieniaohjeita ja pitää fyysistä etäisyyttä muihin ihmisiin. 

Poliisi valvoo myös ravintoloiden ja baarien sulkua 31.5. saakka. Ravintoloiden ja baarien rajoituksia puretaan 1.6. alkaen. Aluehallintovirastot valvovat rajoitusten ja velvollisuuksien noudattamista. Poliisi voi puuttua järjestyshäiriöihin.

Pelastustoimi ja hätäkeskukset turvana arjen hätätilanteissa

Kunnat vastaavat siitä, että pelastustoimen palveluissa on varauduttu koronaviruksen leviämiseen. Pelastuslaitokset on ohjeistettu tartuntojen ennaltaehkäisystä. Pelastuslaitokset vastaavat palvelujen turvaamisesta sairaustapauksissa muun muassa henkilöstöjärjestelyin. Kiireelliset henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet sekä muut hälytystehtävät asetetaan etusijalle.

Koronavirustartuntaa tai siihen altistumista epäillessä ei pidä soittaa hätänumeroon 112. Hätänumeroon soitetaan vain kiireellisissä hätätilanteissa, kun henki tai terveys on vaarassa. Sama sääntö pätee aina, oli kyse koronaviruksesta tai muusta sairastumisesta.

Yleistä tietoa koronaviruksesta saa valtakunnallisesta neuvontanumerosta 0295 535 535 ja terveysneuvontaa ja -ohjausta omasta terveyskeskuksesta. 

Vastaanottokeskukset ovat varautuneet 

Maahanmuuttovirasto on varautunut koronaviruksen mahdollisen leviämiseen ja tekee yhteistyötä terveysviranomaisten kanssa. Vastaanottokeskukset ovat varautuneet mahdollisiin tartuntatauteihin. Vastaanottokeskuksissa työskentelee terveydenhuollon henkilökuntaa.

Turvapaikanhakijoille tehdään aina alkuterveystarkastus maahan saapumisen jälkeen. Terveystarkastuksessa huomioidaan se, onko hakija oleskellut epidemia-alueella sekä tarkastetaan oireet ja sairaudet. 

Lisätietoa koronaviruksen vaikutuksesta Maahanmuuttoviraston toimintaan