Hallituksen tiedotustilaisuudet sekä tilannekatsaukset koronavirusepidemiasta

Koronatartuntojen määrien laskusuuntaus jatkunut jo useamman viikon

22.4.2021 12.30
VNK

Uusien covid-19-tapausten määrä on kääntynyt viimeisen viiden viikon aikana selvästi laskuun. Tämä on hyvä merkki siitä, että Suomessa epidemia on toistaiseksi rauhoittumassa. Annetut suositukset ja rajoitukset sekä ravitsemisliikkeiden sulku ovat selvästi olleet vaikuttavia ja estäneet tartuntoja.
 
Tilannekatsauksessa olivat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä, ylilääkäri Otto Helve terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ja johtaja Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Tiedotustilaisuuden kuvat 22.4.2021 | Flickr
Tiedotustilaisuuden tallenne 22.4.2021 | Youtube


Koronatartuntojen määrä selvästi laskenut – rajoitusten lieventäminen edellyttää suotuisan kehityksen jatkumista

14.4.2021 18.42

Uusia koronavirustapauksia on todettu selvästi vähemmän viimeisten parin viikon aikana. Tartuntojen väheneminen Suomessa alkoi jo ennen pääsiäistä. Suositukset ja rajoitukset sekä ravitsemisliikkeiden sulku ovat selvästi tuottaneet tulosta ja estäneet tartuntoja. Myös koronarokotukset ovat vähentäneet tartuntoja erityisesti ikääntyneiden ihmisten keskuudessa.

STM ja THL pitvät torstaina 15. huhtikuuta tilannekatsauksen, jossa käsiteltiin tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti sekä rokotustilannetta. 

Tilannekatsauksessa olivat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja johtaja Pasi Pohjola STM:stä sekä johtaja Mika Salminen THL:stä.

Tiedotustilaisuuden tallenne 15.4. | Youtube 


THL:n, Fimean ja STM:n tiedotustilaisuus AstraZeneca –rokotteen tilanteesta

14.4.2021 15.06

AstraZenecan koronarokotteen tilanteesta järjestettiin tiedotustilaisuus keskiviikkona 14. huhtikuuta. Paikalla tilaisuudessa olivat johtava asiantuntija Miia Kontio terveyden- ja hyvinvoinninlaitokselta, ylilääkäri Maija Kaukonen Fimeasta sekä ylilääkäri Sari Ekholm sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Tiedotustilaisuuden tallenne 14.4. I Youtube


Suunnitelma koronarajoitusten purkamisesta ja tavoiteaikataulusta

9.4.2021 9.45

Hallitus on julkaissut suunnitelman koronarajoitusten hallitusta purkamisesta ja purkamisen tavoiteaikataulun. Suunnitelman tarkoituksena on luoda kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille selkeä näkymä yhteiskunnan asteittaiseen avautumiseen. 

Suunnitelma on luettavissa valtioneuvoston julkaisupalvelussa

Suunnitelma koronarajoitusten purkamisesta
Tiedotustilaisuuden esitys 9.4.
Tiedotustilaisuuden tallenne 9.4. | YouTube
Kuvia tiedotustilaisuudesta 9.4. | Flickr


Koronatartuntojen määrä laskusuunnassa – hyvä suuntaus pidetään yllä, kun rajoituksista ei tingitä liian aikaisin

8.4.2021 10.01

Uusien koronavirustapausten määrä vähentyi Suomessa jo ennen pääsiäistä, ja tämä laskusuuntaus jatkuu edelleen. Annetut suositukset ja rajoitukset sekä ravitsemisliikkeiden sulku ovat selvästi olleet vaikuttavia. Hyvä suuntaus saadaan jatkumaan, kun rajoituksia pidetään edelleen yllä eikä niitä pureta liian aikaisin eikä nopeaan tahtiin. Tartuntoja on edelleen paljon, yli 3000 viikossa.

Tilaisuuden 8.4. tallenne


Koronatartuntojen määrä laski edellisviikkoon verrattuna – tiukat rajoitustoimet edelleen tarpeellisia

1.4.2021 7.20

Suomessa on todettu koronavirustapauksia viikolla 12 hieman vähemmän kuin maaliskuun ensimmäisillä viikoilla. Annetut suositukset ja rajoitustoimet sekä ravitsemisliikkeiden sulku vaikuttavat hidastaneen epidemian kasvuvauhtia. Rajoitustoimien vaikutukset tapausmääriin näkyvät viiveellä, ja tartuntoja todetaan edelleen paljon. Siten tilanne voi kehittyä nopeasti myös huonompaan suuntaan.
 

Tilannekatsauksessa olivat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja osastopäällikkö Jari Keinänen STM:stä sekä johtaja Mika Salminen THL:sta.

Tilaisuuden tallenne


Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta

26.3.2021 15.45

Hallitus esittää liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaista rajoittamista sekä maskipakkoa pahimmille epidemia-alueille. Tärkein tavoite on vähentää kontakteja ja lähikontakteja muiden ihmisten kanssa alueilla, joissa koronavirustauti leviää kiihtyvästi ja hallitsemattomasti. Tarkoituksena on suojata ihmisiä vaaralliselta tartuntataudilta ja turvata terveydenhuollon kantokyky. Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle torstaina 25. maaliskuuta.

Lisätietoja sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Tiedotustilaisuuden tallenne 25.3. I Youtube
Kuvia tiedotustilaisuudesta 25.3. 
Tilaisuuden 25.3. esitysmateriaalit 


Koronavirustapaukset hieman laskeneet viime viikkoon verrattuna – hoidon tarve jatkuu suurena

25.3.2021 10.30

Viikolla 11 todettujen uusien koronatapausten määrät hieman laskivat ensimmäistä kertaa sitten helmikuun puolivälin jälkeen alkaneen nousun. Vaikka epidemian valtakunnallinen kasvu on toistaiseksi tasaantunut, tartuntoja todetaan edelleen hyvin runsaasti. Eniten niitä on eteläisessä ja lounaisessa Suomessa. Maaliskuun aikana kuormitus erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla on kasvanut ja tehohoidon tarve on lisääntynyt huomattavasti.

25.3. koronavirustilannekatsauksen tallenne I Youtube
Tilannekatsauksen esitysmateriaalit 25.3.
Kuvia tilannekatsauksesta 25.3


THL on päättänyt AstraZenecan koronavirusrokotteen käytön tilapäisestä keskeytyksestä

19.3.2021 15.38

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan Suomessa on ilmoitettu kaksi aivolaskimotukosta 4-10 päivää AstraZenecan koronarokotteen saamisen jälkeen. Molemmilla sairastuneilla henkilöillä on verisuonitukokseen liittyviä lääketieteellisiä riskitekijöitä ja potilaiden tutkimukset ovat yhä kesken. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päättänyt keskeyttää AstraZenecan rokotteen antamisen Suomessa, kunnes tapauksista on lisää tietoa ja mahdollisen syy-seuraussuhteen olemassaoloa voidaan arvioida. Keskeytys astuu voimaan välittömästi. 

Tiedotustilaisuudessa olivat mukana johtaja Pasi Pohjola ja osastopäällikkö Tuija Kumpulainen STM:stä, ylilääkäri Taneli Puumalainen ja ylilääkäri Hanna Nohynek THL:sta sekä lääketurvallisuusyksikön päällikkö Liisa Näveri Fimeasta.

Tiedotustilaisuuden tallenne 19.3. 
THL:n tiedote 19.3.


STM:n ja THL:n tilannekatsaus
Viikolla 10 jälleen runsaasti uusia koronavirustapauksia

18.3.2021 8.37

Epidemiatilanne Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla jatkuu hankalana. Viimeisten parin viikon aikana erikoissairaanhoidon ja erityisesti tehohoidon tarve on kasvanut näillä alueilla huomattavasti.

Viikolla 10 (ajalla 8.3.-14.3.) todettiin koko maassa yhteensä lähes 4800 uutta tapausta, mikä on yli 300 tapausta enemmän kuin edellisellä viikolla. Tämä on suurin viikoittain raportoitujen uusien tautitapausten määrä koko epidemian aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilannekatsauksessa olivat paikalla perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä, johtaja Mika Salminen THL:sta ja ylilääkäri Asko Järvinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.

Tilaisuuden tallenne 18.3.