Hallituksen tiedotustilaisuudet koronavirustilanteesta

Hallitus linjasi neuvottelussaan sisärajavalvonnasta ja matkustusrajoituksista

8.7.2020 19.29

Hallitus linjasi keskiviikkona 8. heinäkuuta, että maahantulon rajoituksista luovutaan sisärajoilla 13. heinäkuuta alkaen Suomen ja sellaisten maiden välisessä liikenteessä, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on samankaltainen kuin niissä maissa, joiden osalta sisärajavalvonta on jo poistettu.  Ulkorajalla rajoitukset jatkuvat tietyin poikkeuksin.

Hallitus sai neuvottelussaan myös epidemiatilannekatsauksen sekä selvityksen luonnonmarjojen poimijoiden turvallisesta maahantulosta.

Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube


Hallitus linjasi rajakysymyksistä, etätyöstä ja yli 70-vuotiaita koskevista suosituksista

23.6.2020 17.35

Hallitus käsitteli tiistaina 23. kesäkuuta neuvottelussaan rajakysymyksiä, etätyötä ja yli 70-vuotiaita koskevia suosituksia. Lisäksi hallitus sai katsauksen epidemiatilanteesta ja selvityksen valtiosihteeri Martti Hetemäen jälleenrakennustyöryhmän pohjalta tehtävistä toimista.

Tiedotustilaisuudessa paikalla olivat sisäministeri Maria Ohisalo, ulkoministeri Pekka Haavisto, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuden tallenne | YouTube


Hallitus linjasi lievennyksistä kokoontumisrajoituksiin, ravitsemisliikkeiden toimintaan ja vierailukäytäntöihin

17.6.2020 19.00

Hallitus sai keskiviikkona 17. kesäkuuta neuvottelussaan kokonaiskatsauksen kaikista hallituksen linjauksista koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi.

Tilaisuudessa olivat paikalla perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen. Epidemiologisesta tilannekuvasta oli kertomassa ylilääkäri Taneli Puumalainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Valtioneuvoston etenemissuunnitelma kokoontumisrajoitusten hallitusta purkamisesta
Tausta-aineisto hallituksen rajoituslinjauksista (yhteenvetotaulukko ennen neuvottelua)
Muistio: Vierailut sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä koronavirusepidemian aikana
Esitys: Vierailut sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä koronavirusepidemian aikana
Epidemiologinen tilannekatsaus 17.6.2020


Poikkeusolot päättyvät tiistaina 16. kesäkuuta

15.6.2020 15.30

Hallitus arvioi maanantaina 15. kesäkuuta saamansa tilannekuvan perusteella, että koronavirusepidemia on hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin.

Valtioneuvosto antoi yleisistunnossaan valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisasetukset ja totesi, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot. 

Hallitus piti aiheesta tiedotustilaisuuden, paikalla olivat pääministeri Sanna Marin, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

Päätösaineisto
Tilaisuuden esitysmateriaali
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube


Hallituksen linjaukset lähimatkailun rajoituksista, ulkorajojen rajoituksista ja ulkotilaisuuksien yleisömääristä

11.6.2020 11.23

Hallitus linjasi 11. kesäkuuta sisärajavalvonnan osittaisesta jatkamisesta sekä ulkorajaliikenteen rajoittamisesta edelleen 14.7.2020 asti. Rajoituksia jatketaan siltä osin, kuin ne nähdään välttämättömänä tartuntatautitilanteen aiheuttaman vakavan uhan takia. 

Hallitus on tarkentanut linjaustaan suurten ulkotilaisuuksien järjestämisestä. Alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa yleisötilaisuuksien enimmäishenkilömäärä on edelleen 500 henkilöä 31.7.2020 saakka. Sallittu yleisömäärä voidaan ylittää tietyin poikkeuksin.

Tiedote: Lähimatkailun rajoituksia puretaan osittain, ulkorajoilla rajoitukset pysyvät ennallaan
Tiedote: Hallitus tarkensi linjaustaan ulkotilaisuuksien yleisömääristä 1.7. alkaen
Tiedotustilaisuuden tallenne | YouTube
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr

 


Tilannekatsaus koronavirustilanteesta 11.6.

10.6.2020 16.50

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitivät 11. kesäkuuta tilannekatsauksen, jossa käsiteltiin rokotteita, tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota.

Tilannekatsauksessa olivat mukana osastopäällikkö Päivi Sillanaukee STM:stä ja johtava asiantuntija Jussi Sane THL:stä.

Tilaisuuden tallenne | YouTube
Kuvia tilaisuudesta | Flickr


Perusopetuslakiin, ammatillisen koulutuksen lakiin sekä korkeakoululakeihin väliaikaisia muutoksia koronavirustilanteen johdosta

4.6.2020 9.35
OKM

Valtioneuvosto antoi yleisistunnossaan torstaina 4.6. perusopetuslakia koskevan väliaikaikaisen lainmuutosesityksen eduskunnalle. Esityksen mukaisesti perusopetuksessa voitaisiin paikallisesti siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, mikäli koronavirustilanne (COVID-19) syyslukukaudella 2020 niin vaatii.

Lakiesitysmuutosta tiedotustilaisuudessa esittelivät opetusministeri Li Andersson ja tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.

Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube 
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr


STM:n ja THL:n tilannekatsaus koronavirustilanteesta

4.6.2020 8.56

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitivät tilannekatsauksen, jossa käsiteltiin tautitilannetta, sosiaali- ja terveydenhuollon kantokykyä ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota sekä lainsäädäntömuutoksia, jotka mahdollistavat tartuntaketjujen katkaisua tehostavan mobiilisovelluksen kehittämisen.

Tilannekatsauksessa olivat mukana STM:n osastopäällikkö Tuija Kumpulainen ja pääsihteeri Päivi Salo sekä THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Tilaisuuden esitysmateriaali
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube


Hallitus päätti vuoden 2020 neljännestä lisätalousarvioesityksestä

2.6.2020 19.50

Koronakriisi on vaikuttanut merkittävästi ihmisten toimeentuloon ja arkeen, yritysten toimintaedellytyksiin ja Suomen kansantalouden kehitykseen. Vuoden 2020 neljäs lisätalousarvioesitys on osa koronavirusepidemian jälkihoitoa, jolla hallitus tukee taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää nousua kriisistä.

Lisätalousarvioesityksellä käynnistetään kaikkiaan 5,5 miljardin euron toimenpidekokonaisuus, jolla pyritään tukemaan talouden elpymistä.

Tiedotustilaisuudessa paikalla olivat pääministeri Sanna Marin, valtiovarainministeri Katri Kulmuni, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, sisäministeri Maria Ohisalo ja opetusministeri Li Andersson.

Hallituksen kannanotto: Kohti kestävää julkista taloutta
Pöytäkirjamerkinnät
Ministeriöiden tiedotteita

Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube


Exit- ja jälleenrakennustyöryhmä: Suomen tie ulos koronakriisistä vaatii pitkäjänteisyyttä ja ketteryyttä

1.6.2020 16.12

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäen johtaman työryhmän raportin toinen osa luovutettiinn hallitukselle maanantaina 1. kesäkuuta. Raportin sisällöstä järjestettiin tiedotustilaisuus. Raportista olivat kertomassa työryhmästä kansliapäällikkö Hetemäki ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila. Paikalla olivat myös kaikkien ministeriöiden kansliapäälliköt keskustelemassa koronakriisin jälkeisistä toimista.

Tilaisuuden esitysmateriaali
COVID-19 -tiedepaneeli on koonnut tutkittua tietoa päätöksenteon valmistelun tueksi
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube


Selvitys kasvosuojusten käytöstä koronavirustartuntojen ehkäisemisessä: laajaa vaihtelua maakohtaisissa linjauksissa ja vähän tutkimustietoa

29.5.2020 13.50

Sosiaali- ja terveysministeriö on valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti laatinut selvityksen väestön kasvosuojusten käytöstä koronavirustartuntojen ehkäisemisessä. Selvitys on julkaistu ja toimitettu valtioneuvostolle.

Tilaisuudessa olivat paikalla STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila, emeritaprofessori Marjukka Mäkelä ja STM:n johtaja Pasi Pohjola

Tiedotustilaisuuden tallenne | YouTube
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr


Korona-tilannekatsaus 28.5.
Koronavirusepidemian hidastuminen jatkuu

28.5.2020 11.30

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitivät torstaina 28. toukokuuta tilannekatsauksen, jossa käsiteltiin tautitilannetta, sosiaali- ja terveydenhuollon kantokykyä ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota.

Tilannekatsauksessa olivat mukana STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila ja strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sekä THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen.

Tiedotustilaisuuden tallenne | YouTube
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr


Tiedotustilaisuus 27.5.
Kotimainen suojavälinetuotanto käynnistynyt suunnitellusti

27.5.2020 14.00

Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti tilannekatsauksen kotimaisen suojaintuotannon käynnistymisestä, suojaintilanteesta ja Huoltovarmuuskeskuksen toimista suojainten riittävyyden varmistamiseksi.

Tilaisuudessa esiintyivät elinkeinoministeri Mika Lintilä, työministeri Tuula Haatainen ja Huoltovarmuuskeskuksen va. toimitusjohtaja Janne Känkänen. Yhtä tuotannon käynnistänyttä/käynnistävää yritystä edusti Lifa Air Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Mäkipää. Tilaisuuden juonsi viestintäjohtaja Mikko Koivumaa.

Lisäksi paikalla olivat asiantuntijoina alivaltiosihteeri Petri Peltonen ja johtava asiantuntija Jyrki Alkio työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Tilaisuuden esitysmateriaali
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube


Tiedotustilaisuus 20.5.
THL:n ohjeistus ikäihmisille päivitetty

20.5.2020 13.00

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt ohjeistustaan siitä, miten ikääntyneet voivat suojautua koronavirustartunnalta. Hallitus piti koronatilannekatsauksen ikääntyneiden, erityisesti yli 70-vuotiaiden, hyvinvoinnista ja uusista ohjeistuksista.

Aiheesta olivat puhumassa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, johtaja Päivi Topo Ikäinstituutista, toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi Mieli ry:stä ja viestintä- ja markkinointipäällikkö Panu Könönen Suomen Ladusta.

Mukana oli myös tutkimuspäällikkö Minna-Liisa Luoma Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Tilaisuuden juonsi entinen uutisankkuri Pirjo Nuotio.

Ikääntyneen on syytä välttää koronavirustartuntaa – hyvinvointiin ja toimintakykyyn kannattaa kiinnittää huomiota | STM
Tiedotustilaisuuden tallenne | YouTube
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr


Tiedotustilaisuus 19.5.
Ravintolat avattaisiin 1.6. ja niiden toimintaa koskevista rajoituksista säädettäisiin tartuntatautilain määräaikaisella muutoksella

19.5.2020 14.00

Hallitus on antanut 19. toukokuuta esityksen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Laki olisi voimassa 1.6.2020–31.10.2020. Lailla säädettäisiin poikkeusolojen jatkuessa ravitsemisliiketoimintaan sellaisia välttämättömiä rajoituksia, joilla elinkeinotoimintaa voidaan avata asiakkaille ja samanaikaisesti estää koronavirustaudin leviämistä. 

Tiedotustilaisuudessa olivat paikalla perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sekä hallitusneuvos Ismo Tuominen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Tiedotustilaisuuden tallenne | YouTube
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr


Hallituksen hybridistrategia ja koronaviruksen mallinnukset ja mittarit esillä tilannekatsauksessa

15.5.2020 9.55

Pääministeri Sanna Marin piti perjantaina 15. toukokuuta tilannekatsauksen, jossa avattiin hallituksen hybridistrategiaa ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota.

Tilannekatsauksessa olivat mukana STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen, jotka kertoivat mittareista ja ennusteista, joilla koronavirustilannetta arvioidaan. 

Tilaisuuden esittelymateriaali
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuden tallenne | YouTube

Koronavirusepidemian tilannearvio | STM:n tiedote 15.5. 


Hallitus linjasi: Yrityksille uusi kustannustuki koronaviruksen vuoksi

14.5.2020 10.00

Hallitus linjasi neuvottelussaan 13.5.2020, että yrityksille tulee toimialasta riippumaton kustannustuki. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Se kohdentuu kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin.

Tiedotustilaisuudessa oli paikalla elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Tilaisuuden esitysmateriaali
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube


Ajankohtaiskatsaus varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen liittyvien rajoitusten purusta

12.5.2020 10.00

Päiväkodeissa ja peruskouluissa palataan lähiopetukseen torstaina 14.5.

Opetusministeri Li Andersson, pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen Opetushallituksesta sekä lasten infektiolääkäri Otto Helve Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta vastasivat kysymyksiin varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen liittyvien rajoitusten purusta tiistaina 12.5.

Tilaisuuden tallenne | YouTube
Kuvia tilaisuudesta | Flickr


Vihriälän selvitysryhmä:
Yritystukivaiheen ja elvytyksen jälkeen tarvitaan iso sopeutuspaketti julkisen talouden vakauttamiseksi

8.5.2020 13.00

Koronakriisin taloudellisia vaikutuksia selvittänyt ryhmä luovutti arviointiraporttinsa työ- ja elinkeinoministeriölle ja valtionvarainministeriölle 8. toukokuuta.

Raportissa esitetään arvio koronakriisin taloudellisista vaikutuksista ja toimista, joilla taloudelle aiheutuvia vaurioita voidaan pienentää ja palauttaa Suomi kestävän kasvun, korkean työllisyyden ja kestävän julkisen talouden uralle.

Tiedotustilaisuudessa raporttia esitteli selvitysryhmän puheenjohtaja VTT, työelämäprofessori Vesa Vihriälä. 

Talouspolitiikan strategia koronakriisissä
Tiedotustilaisuuden tallenne | YouTube
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr


Tiedotustilaisuus 6.5.
Ravintoloille tukea uudelleentyöllistämiseen ja hyvitystä toiminnan rajoittamisesta

6.5.2020 18.40

Hallitus on sopinut mallista, jolla tuetaan ravintoloita työllistämisessä sekä hyvitetään kustannuksia, joita yritykset eivät ole voineet sopeuttaa lakisääteisestä rajoituksesta aiheutuneeseen muutokseen. Hallitus antaa esityksen eduskunnalle lähipäivinä.

Tiedotustilaisuudessa paikalla olivat työministeri Tuula Haatainen ja ylijohtaja Antti Neimala työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Tilaisuuden esitysmateriaali
Tiedotustilaisuuden tallenne | YouTube
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr


Tiedotustilaisuus 4.5.
Hallitus linjasi suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta

4.5.2020 21.55

Hallitus linjasi neuvottelussaan 3.–4. toukokuuta toimintasuunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi sekä viruksen aiheuttamien rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta. Hallitus teki linjauksensa alivaltiosihteeri Martti Hetemäen exit- ja jälleenrakennustyöryhmän tekemän 1. vaiheen raportin pohjalta.

Hallituksen tiedotustilaisuudessa  paikalla olivat pääministeri Sanna Marin, valtiovarainministeri Katri Kulmuni, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, sisäministeri Maria Ohisalo ja opetusministeri Li Andersson.

Exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 1. vaiheen raportti: Koronakriisin vaikutukset ja suunnitelma epidemian hallinnan hybridistrategiaksi
Tiedotustilaisuuden tallenne | YouTube
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr


Hallitus päätti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteiden purkamisesta

29.4.2020 21.41

Hallitus päätti neuvottelussaan 29. huhtikuuta purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Takaisin lähiopetukseen siirrytään 14. toukokuuta alkaen hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien. Samalla opetuksen järjestäjät ehtivät varautua henkilöstö- ja muin järjestelyin opetuksen toteuttamiseen.

Tiedotustilaisuudessa hallituksen päätöksestä kertoivat pääministeri Sanna Marin ja opetusministeri Li Andersson.

Ohje koulutuksen järjestäjille päivitetty 4.5.
OKM linjausehdotus valtioneuvostolle
STM ja THL epidemiologinen arvio
STM:n ja THL:n ppt-esitys COVID-19 Pandemia-tilanteesta
UKK: Koronajärjestelyjen purkaminen | OKM
Tiedotustilaisuuden tallenne | YouTube
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr


Historiallinen koronainfo järjestettiin lapsille 24.4.

24.4.2020 12.00

Perjantaina 24. huhtikuuta järjestetty hallituksen tiedotustilaisuus oli historian ensimmäinen lapsille suunnattu info. Lasten hyvät kysymykset käsittelivät koulunkäyntiä ja arkea korona-aikana. Kysymyksissä muun muassa mietittiin, milloin pääsee takaisin kouluun ja miten kevätjuhlan käy, mikä on Suomen tautitilanne ja mitä voi tehdä kesälomalla.

Koronatilanteesta kertoivat pääministeri Sanna Marin, opetusministeri Li Andersson sekä tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.

Kysymyksiä tekivät yhteistyötahojen kautta valitut 7–12-vuotiaat lapset videokokousyhteyden kautta. 

Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuden tallenne | YouTube


Tiedotustilaisuus 22.4.
Hallitus päivitti Suomen koronavirusstrategiaa, rajoitustoimia mahdollista purkaa asteittain ja hallitusti

22.4.2020 19.30

Hallitus päivitti neuvottelussaan 22. huhtikuuta Suomen koronavirusstrategiaa taudin leviämisen estämiseksi kuultuaan asiantuntijoiden arviot koronatilanteesta. 

Epidemian etenemisen hillitsemisessä on Suomessa onnistuttu toistaiseksi hyvin. Hallitus arvioi, että on mahdollista siirtyä asteittain ja hallitusti laajoista yhteiskunnallisista rajoitustoimista tartuntatautilain mukaiseen tehostettuun epidemian hallintaan. Kaikista rajoitustoimista ei voida kuitenkaan luopua kerralla, sillä tilanne on yhä vakava.

Tiedotustilaisuudessa paikalla oli pääministeri Sanna Marin.

Tiedotustilaisuuden tallenne | Youtube
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr


Tiedotustilaisuus 17.4.
Pääministeri Marin: Auttamalla ja tukemalla toisiamme jaksamme vaikeiden aikojen ylitse

17.4.2020 15.00

Poikkeusolot vaikuttavat meihin kaikkiin. Huoli omasta ja läheisten terveydestä ja jaksamisesta, toimeentulosta ja pärjäämisestä on monilla arjessa läsnä. Nyt käynnistyvän Suomi toimii -viestintähankkeen tavoitteena on osallistaa ja ottaa kaikki mukaan, tehdä näkyväksi arjessa tapahtuva hyvä työ.

Kampanja käynnistyi 17.4. pääministeri Sanna Marinin tiedotustilaisuudella, johon osallistui myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö videoyhteyden avulla. Lisäksi tilaisuudessa puhuivat pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punaisesta Rististä, johtaja Outi Ruishalme MIELI ry:stä ja pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta Pelastakaa Lapset ry:stä.

suomitoimii.fi
Tiedotustilaisuuden tallenne | Youtube
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr


Tiedotustilaisuus 16.4.
Koronavirus iskee lujaa Suomen talouteen

16.4.2020 12.00

Talous supistuu 5,5 prosenttia vuonna 2020, ennustaa valtiovarainministeriö 16. huhtikuuta julkaistussa taloudellisessa katsauksessaan.

Tiedotustilaisuudessa taloudellista katsausta esittelivät ylijohtaja, osastopäällikkö Mikko Spolander, finanssineuvos Jukka Railavo ja finanssineuvos Marja Paavonen.

Taloudellinen katsaus, kevät 2020
Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuden tallenne | Youtube


Tiedotustilaisuus 15.4.
Hallitus päätti Uudenmaan liikkumisrajoituksen kumoamisesta

15.4.2020 14.00

Hallitus antoi 15. huhtikuuta pidetyssä valtioneuvoston yleisistunnossa asetuksen, jolla kumotaan Uudenmaan liikkumisrajoitukset. Asetus tuli voimaan välittömästi istunnon jälkeen.

Hallitus kuitenkin suosittelee välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista, kuten vapaa-ajan matkustamista, myös kotimaassa. Myös muita toimenpiteitä ja rajoituksia epidemian rajoittamiseksi ja väestön suojelemiseksi tulee jatkaa ja noudattaa.

Tiedotustilaisuuksien tallenteet | Youtube
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Valtioneuvoston asetuksen päätösaineisto
Hallitus päätti Uudenmaan liikkumisrajoituksen kumoamisesta | VNK 15.4.


Huoltovarmuuskeskuksen tilanne
Työministeri Tuula Haataisen tiedotustilaisuus

10.4.2020 16.13

Työministeri Tuula Haatainen piti tiedotustilaisuuden perjantaina 10. huhtikuuta Huoltovarmuuskeskuksen tilanteesta. 

Tilaisuudessa oli paikalla työministeri Tuula Haatainen, Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen puheenjohtaja Ilona Lundström ja työ- ja elinkeinoministeriön johtaja Janne Känkänen. Tilaisuudessa oli viittomakielen tulkkaus, tulkkeina Kati Lakner ja Outi Uosukainen.

Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr


Korona-tilannekatsaus 8.4.
Tiedotustilaisuus suojavarustehankinnoista koronavirustilanteessa

8.4.2020 15.15

Suojavarustehankinnoista kertoivat tiedotustilaisuudessa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila, Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema, työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Petri Peltonen sekä ulkoministeriön alivaltiosihteeri Nina Vaskunlahti.

Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube 
Ensimmäinen maahantuotu suojainerä toimitetaan hoivayksiköihin ja kotisairaanhoitoon | Huoltovarmuuskeskus 8.4.
Ministeri Lintilä: Suomalaisyrityksillä valmiudet suojamateriaalien valmistukseen | TEM 7.4.


Tiedotustilaisuus 8.4.
Hallitus päätti vuoden 2020 toisesta lisätalousarvioesityksestä sekä julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024

8.4.2020 14.10

Hallitus on sitoutunut turvaamaan suomalaisten hyvinvoinnin ja yritysten selviytymisen kriisin yli mahdollisimman vähäisin inhimillisin ja taloudellisin vahingoin. Nyt tehdyillä päätöksillä hallitus panostaa ihmisten terveyteen, toimeentuloon, kuntien tilanteen parantamiseen, yritystoimintaan, maaseudun yritystoimintaan, kulttuuriin ja liikuntaan. Jo tehtyjen päätösten lisäksi hallitus valmistelee talouden nopeaa elpymistä tukevia toimenpiteitä kriisistä selviytymiseksi toukokuussa annettavalla lisätalousarviolla.

Tiedotustilaisuudessa paikalla olivat pääministeri Sanna Marin, valtiovarainministeri Katri Kulmuni, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, sisäministeri Maria Ohisalo ja opetusministeri Li Andersson.

Ministeriöiden tiedotteita kehysneuvotteluista
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube

Vuoden 2020 toinen lisätalousarvioesitys annettiin eduskunnalle | VM 9.4.


Korona-tilannekatsaus 7.4.
Hallitus linjasi rajaliikenteen tiukennuksista

7.4.2020 8.00

Hallitus järjesti tiistaina 7. huhtikuuta koronatilannekatsauksen, jossa linjattiin rajaliikenteen tiukennuksista Ruotsin ja Norjan vastaisella rajalla. Rajoitusten voimassaoloa jatketaan 13.5. asti.

Paikalla tilaisuudessa olivat sisäministeri Maria Ohisalo, ulkoministeri Pekka Haavisto, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sekä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube
Hallitus linjasi rajaliikenteen tiukennuksista Ruotsin ja Norjan vastaisella rajalla - Ahvenanmaan sairaanhoito turvataan | VNK 7.4.
Rajan ylittämiseen uusia rajoituksia | SM 7.4.


Korona-tilannekatsaus 3.4.
Hallitus tukee yrityksiä koronavirustilanteessa

3.4.2020 11.30

Hallitus järjesti perjantaina 3. huhtikuuta koronatilannekatsauksen.

Tilannekatsauksen aiheina olivat yrittäjien tuki ja yritysrahoitus sekä toimet, joilla helpotetaan yksityishenkilöiden ja yritysten tilannetta koronaviruksen aiheuttamassa taloudellisessa ahdingossa.

Paikalla olivat oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Tilaisuuden esitysmateriaali
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube 
Hallitus tukee yrityksiä koronavirustilanteessa – uusi rahoitusohjelma keskisuurille yrityksille | TEM 3.4.
Ministeri Henriksson: Helpotamme talousahdinkoon joutuneiden asemaa | OM 3.4.


Korona-tilannekatsaus 2.4.
Varhaiskasvatuksen ja opetuksen poikkeusjärjestelyt

2.4.2020 12.00

Hallitus järjesti torstaina 2. huhtikuuta koronatilannekatsauksen. Tilaisuuden aiheena oli rajoitusten jatkaminen opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla 13. toukokuuta asti.

Paikalla olivat opetusministeri Li Andersson ja tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.

Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube


Korona-tilannekatsaus 1.4.
Tilannekatsauksen aiheina poikkeusolojen johtaminen, materiaalihankinnat ja testauskapasiteetti

1.4.2020 13.00

Hallitus järjesti keskiviikkona 1. huhtikuuta koronatilannekatsauksen. Aiheina tilaisuudessa olivat valtioneuvoston poikkeusolojen johtaminen ja mm. suojavarusteiden materiaalihankinnat, testauskapasiteetin kasvattaminen ja hengityssuojainten käyttö.

Paikalla tilaisuudessa olivat pääministeri Sanna Marin, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen ja perhe-peruspalveluministeri Krista Kiuru, pääministerin valtiosihteeri Mikko Koskinen, valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen ja  THL:n johtaja Mika Salminen.

Tilaisuuden esitysmateriaali
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube


Tiedotustilaisuus 30.3.
Hallitus jatkaa poikkeusoloihin liittyviä toimia 13.5. saakka

30.3.2020 16.23

Hallitus päätti jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13.5.2020 saakka. 

Tiedotustilaisuudessa olivat paikalla pääministeri Sanna Marin, valtiovarainministeri Katri Kulmuni, opetusministeri Li Andersson, sisäministeri Maria Ohisalo ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuden tallenne | YouTube


Korona-tilannekatsaus 27.3.
Hallituksen tilannekatsaus huoltovarmuudesta

27.3.2020 11.05

Hallitus järjesti perjantaina 27. maaliskuuta koronatilannekatsauksen. Tilaisuuden aluksi valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen kertoi lentokentällä tehdyistä toimista viruksen leviämisen estämiseksi. Tilaisuudessa käytiin läpi huoltovarmuusasioita, muun muassa ruokajärjestelmän ja liikenteen toimivuutta sekä varmuusvarastojen tilannetta.  

Paikalla olivat työministeri Tuula Haatainen, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sekä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Tilaisuuden esitysmateriaali
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube 
Työministeri Haatainen: Huoltovarmuus rakennetaan yhteistyöllä | TEM 27.3.
Ministeri Harakka: Viestintäverkkojen kapasiteetti riittää poikkeustilanteessakin | LVM 27.3.
Ministeri Leppä: Maataloustöihin tarvitaan nyt kaikki kynnelle kykenevät | MMM 27.3.


Korona-tilannekatsaus 26.3.
Ulkomailla olevien suomalaisten tilanne ja Suomeen palaamiseen liittyvät yksityiskohdat

26.3.2020 9.30

Hallitus järjesti torstaina 26.3. koronatilannekatsauksen. Tilaisuudessa käytiin läpi ulkomailla olevien suomalaisten tilannetta ja Suomeen palaamiseen liittyviä yksityiskohtia. Paikalla oli ulkoministeri Pekka Haavisto

Tilannekatsauksen tallenne | YouTube 
Tilaisuuden esitysmateriaalit 
Kuvia tilaisuudesta | Flickr


Tiedotustilaisuus 25.3.
Uudet lisätoimet: Uudellemaalle liikkumisrajoituksia

25.3.2020 22.10

Hallitus päätti 25.3. rajoittaa Uudenmaan maakunnan ja muiden maakuntien välistä liikennettä 27.3. alkaen. Rajoitukset ovat voimassa 19.4.2020 saakka. Hallitus antoi liikkumisrajoituksia koskevan valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnan käsiteltäväksi 25.3.

Hallituksen tiedotustilaisuudessa olivat läsnä pääministeri Sanna Marin, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, sisäministeri Maria Ohisalo, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ja puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta  
Uudellemaalle liikkumisrajoituksia koronaepidemian leviämisen estämiseksi | SM 25.3.   
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr  
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube


Korona-tilannekatsaus 24.3.
Ravintolat sulkeutuvat asiakkailta, ruokaa voi kuitenkin tilata ja noutaa

24.3.2020 20.06

Suomessa vallitsee koronaviruksen vuoksi poikkeusolot ja koronaviruksen leviämisen estämiseksi ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat suljetaan asiakkailta mahdollisimman pian. Hallitus antoi 24.3. asiaa koskevan hallituksen esityksen eduskunnalle. Muutokset ovat voimassa 31.5.2020 asti.

Pääministeri Sanna Marin ja työministeri Tuula Haatainen kommentoivat asiaa tiistaina 24.3. Säätytalon portailla.

Tilaisuuden tallenne | Periscope 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 
Kysymyksiä ja vastauksia yritysrahoituksesta 
Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja työelämästä


Korona-tilannekatsaus 23.3.
Hallituksen tilannekatsaus kuntien tilanteesta

23.3.2020 14.03
OKM OM VM VNK

Kuntaministeri Sirpa Paatero kävi läpi hallituksen tilannekatsauksessa koronavirustilanteen vaikutuksista kuntasektorilla. Paatero korosti tilannekatsauksessa, että poikkeustilan talousvaikutusten arvioiminen on riippuvainen tilanteen kestosta. Valtiovarainministeriö seuraa tilannetta aktiivisesti ja kuntien talousvaikutusten kehitystä arvioidaan yhteistyössä kuntien kanssa.

Ministeri Paateron lisäksi tilaisuudessa puhui opetusministeri Li Andersson sekä oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen. Ministeri Andersson vastasi varhaiskasvatuksen ja vuosiluokkien 1-3 opetuksen järjestämistä koskeviin kysymyksiin ja kansliapäällikkö Timonen kysymyksiin koskien mahdollisten liikkumisrajoitusten käyttöönottoa.

Tiedotustilaisuuden tallenne | YouTube
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali: Korona-poikkeustilanteen vaikutus kuntien talouteenTiedotustilaisuus 19.3.
Mitä yli 70-vuotiaan pitää ottaa huomioon koronavirustilanteessa?

19.3.2020 10.30
STM

Valtioneuvoston tavoite on suojata erityisesti yli 70-vuotiaat henkilöt koronavirustartunnalta. Ikäihmisillä on selkeästi nuoria ihmisiä suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita. 

Pääministeri Marin, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen ja perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru järjestivät torstaina 19. maaliskuuta tiedotustilaisuuden, jossa käytiin käpi ajankohtainen tautitilanne ja kysymykset taudinkuvasta. 

Tilaisuuden esitysmateriaali
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube


Korona-tilannekatsaus 18.3.
Varhaiskasvatukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuuteen väliaikaisia rajoituksia

18.3.2020 17.05
OKM VNK

Hallituksen 18.3. tiedotustilaisuudessa käsiteltiin valmiuslain vaikutuksia varhaiskasvatukseen, koulutukseen, kulttuuriin ja liikuntaan. Tilaisuuden alussa pääministeri Marin avasi lyhyesti myös EU:n tilannetta.

Tilaisuudessa olivat paikalla pääministeri Sanna Marin, opetusministeri Li Andersson ja tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.

Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube 
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista rajoituksista


Tiedotustilaisuus 17.3.
Valmiuslain käyttöönotto ja rajavalvonta

17.3.2020 16.40
SM STM TEM VNK

Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus linjasi 16.3. lisätoimenpiteistä, joiden tarkoituksena on hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä sekä suojella riskiryhmiä. Linjaukset ovat voimassa 13.4.2020 asti. Hallituksen linjaamat toimenpiteet saatetaan voimaan valmiuslain, tartuntatautilain sekä muun lainsäädännön mukaisesti. Valmiuslain osalta valtioneuvosto antoi 17.3. kaksi käyttöönottoasetusta eduskunnalle. Asetuksissa yksilöidään ne tietyt valmiuslain säännökset, jotka nyt otetaan käyttöön.

Hallitus piti aiheesta pääministeri Sanna Marinin johdolla tiedotustilaisuuden. Tilaisuuteen osallistuivat myös sisäministeri Maria Ohisalo, ulkoministeri Pekka Haavisto ja liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstö 
Kunnalla on oikeus poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräajoista ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnista koronavirustilanteen takia | STM 17.3.   
Suomen rajaliikennettä aletaan rajoittaa - eläkkeellä olevia rajavartijoita ja poliiseja voidaan kutsua töihin | SM 17.3.  
Työnantajalle mahdollisuus poiketa väliaikaisesti työaikaa ja vuosilomaa koskevista järjestelyistä yhteiskunnan kriittisissä toiminnoissa | TEM 17.3.  
Valtioneuvoston yleisistunnon päätösaineisto 17.3.2020 
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube 
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr


Tiedotustilaisuus 16.3.
Hallituksen tiedotustilaisuus koronavirustilanteesta ja toimenpiteistä Suomessa

16.3.2020 16.40
VNK

Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

Pääministeri Sanna Marin, valtiovarainministeri Katri Kulmuni, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja opetusministeri Li Andersson kertoivat linjauksesta maanantaina 16.3. järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Paikalla olivat myös kansliapäällikkö Kirsi Varhila (STM), kansliapäällikkö Anita Lehikoinen (OKM) sekä THL:n johtaja Mika Salminen.

Valtioneuvoston linjaus suosituksista varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetuksen järjestäjille koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi | OKM 16.3. 
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube 
Tiedotustilaisuuden esitysmateriaalit 
Valtioneuvoston yleisistunnon päätösaineisto 16.3. 
Yhteenveto hallituksen linjaamista toimista


Hallituksen tiedotustilaisuus koronavirustilanteesta ja varautumisesta Suomessa

27.2.2020 14.00
VNK

Hallitus piti tiedotustilaisuuden koronavirustilanteesta ja varautumisesta Suomessa torstaina 27. helmikuuta. Hallitus sai keskiviikkona laajan katsauksen koronavirustilanteesta ja päätti lisäkoordinaatiosta. Eduskuntaryhmiä on informoitu koronatilanteesta torstaiaamupäivällä. Lisäksi eduskunnalle annetaan pääministerin ilmoitus Suomen varautumisesta koronavirukseen tänään klo 16.

Tiedotustilaisuuden tallenne
Kuvia tiedotustilaisuudesta
Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta COVID-19