Hallituksen tiedotustilaisuudet sekä tilannekatsaukset koronavirusepidemiasta

Uusia koronavirustartuntoja huolestuttavasti kaikkien sairaanhoitopiirien alueilla – eniten pääkaupunkiseudulla

25.11.2020 14.34

Koronavirustilanne on huonontunut lähes kaikkialla Suomessa, erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Helsingin ja Uudenmaan (HUS) sairaanhoitopiirin alueella. Uusia rajoituksia ja suosituksia on jo otettu ja otetaan käyttöön HUSin alueen lisäksi muuallakin maassa. 

Pääministeri Sanna Marin ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kävivät läpi hallituksen keskiviikon neuvotteluita ja kuultiin sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen koronatilannekatsaus. 

26.11. Tiedotustilaisuuden tallenne I Youtube
26.11. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali
STM:n ohjeet ja suositukset epidemian leviämisen estämiseksi Uudellamaalla sekä muissa leviämisvaiheen uhassa olevissa maakunnissa
Valmiuslain käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä (muistio) | VNK


Koronavirustartuntojen määrät ja ilmaantuvuus ovat nousussa

18.11.2020 16.24

Uusien covid-19-tapausten määrä ja ilmaantuvuus Suomessa ovat nousussa. Valtaosa viime viikolla todetuista tartunnoista oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Tartuntoja todetaan tällä hetkellä niin paljon, että epidemiatilanne voi heikentyä nopeasti koko maassa.

Tiedotustilaisuuden tallenne 19.11.


Koronavirusepidemia jatkuu – tartuntoja vältetään annettuja ohjeita ja suosituksia noudattamalla

11.11.2020 15.37

Epidemiatilannetta leimaavat nopeat alueelliset muutokset. Suomella on edelleen hyvät mahdollisuudet pitää tilanne kansainvälisesti arvioituna melko hyvänä. Tämä edellyttää sitä, että ihmiset jaksavat pysyä valppaina ja kärsivällisesti noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia. Epidemian nopeaan loppumiseen ei pidä tuudittautua.

STM:n ja THL:n koronatilannekatsauksessa 12. marraskuuta käsiteltiin tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi käytiin läpi rokoteprosessia. 

Tiedotustilaisuuden tallenne 12.11.


Koronavirustartunnat jälleen kasvussa - testeihin hakeuduttava matalalla kynnyksellä

4.11.2020 16.37

Koronavirustapausten määrä ja ilmaantuvuus ovat taas kasvaneet verrattuna pariin viime viikkoon. Epidemiatilanne on Suomessa pysynyt valtakunnallisesti usean viikon ajan melko vakaana, mutta alueelliset vaihtelut ovat suuria. Testeihin hakeutuminen on avainasia tartuntojen leviämisen estämisessä.

Vaikka tartunnat tällä hetkellä ovat suurimmaksi osaksi peräisin kotimaasta, Euroopan huolestuttavasti huononeva epidemiatilanne voi jatkossa vaikuttaa myös Suomeen.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilannekatsauksessa torstaina 5. marraskuuta olivat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä sekä projektipäällikkö Anna Katz ja ylilääkäri Emmi Sarvikivi THL:stä. 

Tiedotustilaisuuden tallenne 5.11.


Ravitsemisliikkeiden rajoituksille joustoa alueen epidemiatilanteen ja ravintolan pääasiallisen toiminnan mukaan

29.10.2020 13.41

Valtioneuvosto päätti 29. lokakuuta ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta 1.11.2020 lukien. Asetus annettiin tartuntatautilain uusien väliaikaisten säännösten nojalla ja se on voimassa 15.12.2020 saakka.

Päätöksestä kertoivat tiedotustilaisuudessa peruspalveluministeri Krista Kiuru, ylilääkäri Taneli Puumalainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja hallitusneuvos Ismo Tuominen sosiaali- ja terveysministeriöstä. 

Tiedotustilaisuuden tallenne 29.10.


Koronavirustartuntojen määrän kasvu tasaantunut

22.10.2020 11.22

Uusien koronavirustartuntojen määrä on Suomessa noussut merkittävästi kuukauden ajan, mutta viimeisimmän viikon aikana nousu näyttää loiventuneen. Edelliseen viikkoon verrattuna myös positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä on laskenut.

Osalla alueista tartuntojen jäljitystyön viiveitä on saatu lyhenemään. Uusien tartuntojen tartunnanlähde on kuitenkin valtakunnallisesti edelleen epäselvä noin puolessa tartunnoista.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilannekatsauksessa torstaina 22. lokakuuta olivat mukana kansliapäällikkö Kirsi Varhila ja strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä sekä ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä.

Tiedotustilaisuuden tallenne 22.10.


Koronavirusepidemia on kiihtynyt selvästi lähes koko maassa

8.10.2020 10.02

Uusien COVID-19-tapausten määrä Suomessa on lisääntynyt viikoittain merkittävästi viimeksi kuluneen kuukauden ajan. Tautitapausten ilmaantuvuus on jyrkässä nousussa ja positiivisten näytteiden osuus testatuista on jatkanut kasvuaan. Yli puolessa uusista tautitapauksista tartunnanlähde jää epäselväksi.

STM ja THL pitivät torstaina 8. lokakuuta viikoittaisen koronatilannekatsauksen.  

Tiedotustilaisuuden tallenne
Tilaisuuden esittelymateriaalit


Koronavirusepidemian kiihtyminen näyttää jatkuvan – alueelliset torjuntatoimet avainasemassa

1.10.2020 9.26

Uusien koronavirustapausten määrä on Suomessa noussut viikoittain merkittävästi viimeisen kuukauden ajan. Mittareista sekä seitsemän että 14 vuorokauden ilmaantuvuudet sekä positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä ovat huolestuttavasti kasvaneet.

Viime viikkojen aikana on todettu yhä enemmän kotimaisia laajempia tartuntaryppäitä ja joukkoaltistumisia, jotka ovat johtaneet jatkotartuntoihin. Erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella epidemiatilanne on huonontunut nopeasti. 

STM ja THL pitivät torstaina 1. lokakuuta koronavirustilannekatsauksen, jossa olivat paikalla strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja osastopäällikkö Tuija Kumpulainen STM:stä sekä ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä.

Tiedotustilaisuuden tallenne


Hallitus linjasi ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta

30.9.2020 10.55

Hallitus linjasi tiistaina 29. syyskuuta aukiolo- ja anniskeluaikojen väliaikaisesta rajoittamisesta koronaepidemian vuoksi. Valtioneuvosto antaa asetuksen huomenna 30. syyskuuta ylimääräisessä valtioneuvoston istunnossa.

Ravitsemisliikkeet saavat asetuksen mukaan olla auki klo 04 alkaen, ja ne on suljettava viimeistään klo 01. Anniskelun voi aloittaa aikaisintaan klo 09 ja se on lopetettava viimeistään klo 24.

Tiedotustilaisuuden tallenne 


Hallitus teki periaatepäätöksen hybridistrategian toteuttamisesta rajaliikenteessä ja matkustamisessa

10.9.2020 22.05

Hallitus on tehnyt istunnossaan perjantaina 11. syyskuuta periaatepäätöksen uudesta toimintamallista hybridistrategian toteuttamiseksi rajaliikenteessä ja matkustamisessa. Tarkoituksena on purkaa maahantulon rajoituksia ja samalla torjua koronapandemiaa rajoilla.

Hallitus vahvisti korkeamman ilmaantuvuuden maiksi ja alueiksi ne, joiden ilmaantuvuus on enemmän kuin 25 tapausta 100 000 asukasta kohti edellisen 14 vuorokauden aikana. 

Tiedotustilaisuuteen 11.9. osallistuivat sisäministeri Maria Ohisalo, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ja elinkeinoministeri Mika Lintilä. Paikalla olivat myös kansliapäällikkö Kirsi Pimiä, johtaja Mika SalminenTuomas Laosmaa Rajavartiolaitoksesta sekä strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Tiedotustilaisuuden tallenne 11.9.
Maahantulon rajoituksia muutetaan koronatilanteen perusteella I SM:n tiedote 11.9.