Hallituksen tiedotustilaisuudet sekä tilannekatsaukset koronavirusepidemiasta

Epidemiatilanne on rauhoittunut entisestään – kesälläkin on tärkeä muistaa koronaviruksen torjuntatoimet

16.6.2021 16.52

Epidemiatilanne on rauhoittunut viimeisen kahden viikon aikana koko maassa. Eroja alueiden välillä on kuitenkin edelleen, sillä eteläisessä Suomessa on paikoin suurempi ilmaantuvuus kuin muualla maassa. Valtaosalla alueista koronavirustartuntoja todetaan tällä hetkellä vähän ja epidemiatilanne on rauhallinen. 

Tiedotustilaisuuden tallenne 17.6. | YouTube


Koronavirustartuntojen määrä laskee edelleen

9.6.2021 16.11

Koronavirustartuntojen määrät ovat laskussa, ja valtaosalla alueista tartuntoja todetaan vähän. Suomen eteläosissa Covid-19-tapausten ilmaantuvuus on paikoin suurempi kuin muualla maassa. Epidemia on kuitenkin edelleen rauhoittunut myös tiheään asutuilla alueilla.

Tiedotustilaisuuden tallenne 10.6.2021 | YouTube


Koronavirustapaukset ovat vähentyneet viikko viikolta

2.6.2021 16.08

Epidemiatilanne Suomessa on viimeksi kuluneen viikon aikana selvästi parantunut. Alueiden epidemiatilanteissa on suuria eroja. Maan etelä- ja lounaisosissa sekä Keski-Pohjanmaalla tapausten ilmaantuvuus on edelleen suurempi kuin muualla maassa. Epidemia on monella alueella kuitenkin rauhoittunut.

Tilannekatsauksessa olivat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, johtaja Pasi Pohjola STM:stä sekä ylilääkäri Otto Helve THL:stä.

Tiedotustilaisuuden tallenne 3.6.2021 | Youtube
Kuvia tiedotustilaisuudesta 3.6.2021 | Flickr


Epidemiatilanne on pysynyt tasaisena valtakunnallisesti, mutta eroaa alueellisesti tarkasteltuna

27.5.2021 8.34
VNK

Epidemiatilanne on pysynyt Suomessa tasaisena viime viikkojen ajan. Koronavirustartuntojen määrä lähti selvään laskuun maaliskuun lopulla, lasku loiventui kohti vappua ja tartuntojen määrä on pysynyt tasaisena toukokuun alusta lähtien.

Tiedotustilaisuuden tallenne 27.5.2021 | Youtube
Kuvia tiedotustilaisuudesta 27.5.2021 | Flickr


Koronaepidemian hillinnän toimintasuunnitelmaa päivitetään

26.5.2021 18.40

Koronaepidemian hillinnän toimintasuunnitelmaa päivitetään. Hallituksen on tarkoitus antaa torstaina periaatepäätös hybridistrategian toimintasuunnitelman päivittämisestä.

Tiedotustilaisuudessa aiheesta kertoivat perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, johtaja Pasi Pohjola, osastopäällikkö Taneli Puumalainen, strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä johtajaylilääkäri Sally Leskinen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä.

Tilaisuuden tallenne 26.5. | Youtube


Hallitus sopi vuoden 2021 kolmannesta lisätalousarvioesityksestä

25.5.2021 9.41

Hallitus on käsitellyt neuvottelussaan hallituksen esitystä tämän vuoden kolmanneksi lisätalousarvioksi. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä pitivät tiedotustilaisuuden lisätalousarvioesityksestä tiistaina 25. toukokuuta Valtioneuvoston linnan tiedotustilassa.

Kuvia tiedotustilaisuudesta 25.5. | Flickr
Tiedotustilaisuuden tallenne 25.5. | Youtube


Koronavirusepidemia ei vielä hellitä, tapausmäärät voivat lähteä uudelleen nousuun

20.5.2021 12.15

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitivät torstaina 20. toukokuuta tilannekatsauksen, jossa käsiteltiin tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti sekä rokotustilannetta.

Tilannekatsauksessa olivat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä johtaja Mika Salminen THL:stä ja ylilääkäri Sanna Ylisomppi Helsingin kaupungilta.

Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | Youtube


Valtakunnallisia koronarajoituksia lievennetään - suurimmat muutokset kiihtymisvaiheessa oleville alueille

10.5.2021 10.32

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt 10.5.2021 päätöksen, jonka mukaan koronaepidemian torjunnassa luovutaan valtakunnallisista toimenpidetasoista. Koronaviruksen torjunnassa painotetaan jatkossa alueellisia rajoituksia ja suosituksia.

Tiedotustilaisuuden tallenne 10.5. | YouTube


Koronavirustilanne kehittynyt hyvään suuntaan, mutta sairaalahoitoa tarvitsevien määrä pysynyt tasaisena

5.5.2021 15.10

Viikolla 17 uusien koronavirustapausten määrät ovat jatkaneet laskemistaan, mutta lasku on jonkin verran hidastunut. Myös erot eri alueiden välillä ovat hieman tasoittuneet. Testeihin hakeudutaan kiitettävän paljon. Sairaalahoidon tarpeen ennustetaan hitaasti vähenevän.

Tiedotustilaisuuden tallenne 6.5.2021 | YouTube


Koronavirustapausten määrät edelleen laskussa – epidemia on toistaiseksi rauhoittumassa

3.5.2021 9.00

Uusien koronavirustapausten määrät jatkavat laskemistaan, mikä kertoo siitä, että Suomessa epidemia on toistaiseksi rauhoittumassa. Annetut suositukset ja rajoitukset ovat tuottaneet tulosta ja estäneet tartuntoja. Kevään edetessä rokotusten eteneminen ja kausivaihtelu alkavat tukemaan epidemiatilanteen kohenemista. 

Tilannekatsauksessa olivat mukana johtaja Pasi Pohjola STM:stä ja ylilääkäri Otto Helve THL:stä.

Tiedotustilaisuuden tallenne 29.4.2021 | YouTube