Hallituksen tiedotustilaisuudet sekä tilannekatsaukset koronavirusepidemiasta

Korona-tilannekatsaus 27.3.
Hallituksen tilannekatsaus huoltovarmuudesta

27.3.2020 11.05

Hallitus järjesti perjantaina 27. maaliskuuta koronatilannekatsauksen. Tilaisuuden aluksi valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen kertoi lentokentällä tehdyistä toimista viruksen leviämisen estämiseksi. Tilaisuudessa käytiin läpi huoltovarmuusasioita, muun muassa ruokajärjestelmän ja liikenteen toimivuutta sekä varmuusvarastojen tilannetta.  

Paikalla olivat työministeri Tuula Haatainen, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sekä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Tilaisuuden esitysmateriaali
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube 
Työministeri Haatainen: Huoltovarmuus rakennetaan yhteistyöllä | TEM 27.3.
Ministeri Harakka: Viestintäverkkojen kapasiteetti riittää poikkeustilanteessakin | LVM 27.3.
Ministeri Leppä: Maataloustöihin tarvitaan nyt kaikki kynnelle kykenevät | MMM 27.3.


Korona-tilannekatsaus 26.3.
Ulkomailla olevien suomalaisten tilanne ja Suomeen palaamiseen liittyvät yksityiskohdat

26.3.2020 9.30

Hallitus järjesti torstaina 26.3. koronatilannekatsauksen. Tilaisuudessa käytiin läpi ulkomailla olevien suomalaisten tilannetta ja Suomeen palaamiseen liittyviä yksityiskohtia. Paikalla oli ulkoministeri Pekka Haavisto

Tilannekatsauksen tallenne | YouTube 
Tilaisuuden esitysmateriaalit 
Kuvia tilaisuudesta | Flickr


Tiedotustilaisuus 25.3.
Uudet lisätoimet: Uudellemaalle liikkumisrajoituksia

25.3.2020 22.10

Hallitus päätti 25.3. rajoittaa Uudenmaan maakunnan ja muiden maakuntien välistä liikennettä 27.3. alkaen. Rajoitukset ovat voimassa 19.4.2020 saakka. Hallitus antoi liikkumisrajoituksia koskevan valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnan käsiteltäväksi 25.3.

Hallituksen tiedotustilaisuudessa olivat läsnä pääministeri Sanna Marin, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, sisäministeri Maria Ohisalo, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ja puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta  
Uudellemaalle liikkumisrajoituksia koronaepidemian leviämisen estämiseksi | SM 25.3.   
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr  
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube


Korona-tilannekatsaus 24.3.
Ravintolat sulkeutuvat asiakkailta, ruokaa voi kuitenkin tilata ja noutaa

24.3.2020 20.06

Suomessa vallitsee koronaviruksen vuoksi poikkeusolot ja koronaviruksen leviämisen estämiseksi ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat suljetaan asiakkailta mahdollisimman pian. Hallitus antoi 24.3. asiaa koskevan hallituksen esityksen eduskunnalle. Muutokset ovat voimassa 31.5.2020 asti.

Pääministeri Sanna Marin ja työministeri Tuula Haatainen kommentoivat asiaa tiistaina 24.3. Säätytalon portailla.

24.3. Tilaisuuden tallenne | Periscope 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 
Kysymyksiä ja vastauksia yritysrahoituksesta 
Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja työelämästä


Korona-tilannekatsaus 23.3.
Hallituksen tilannekatsaus kuntien tilanteesta

23.3.2020 14.03
OKM OM VM VNK

Kuntaministeri Sirpa Paatero kävi läpi hallituksen tilannekatsauksessa koronavirustilanteen vaikutuksista kuntasektorilla. Paatero korosti tilannekatsauksessa, että poikkeustilan talousvaikutusten arvioiminen on riippuvainen tilanteen kestosta. Valtiovarainministeriö seuraa tilannetta aktiivisesti ja kuntien talousvaikutusten kehitystä arvioidaan yhteistyössä kuntien kanssa.

Ministeri Paateron lisäksi tilaisuudessa puhui opetusministeri Li Andersson sekä oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen. Ministeri Andersson vastasi varhaiskasvatuksen ja vuosiluokkien 1-3 opetuksen järjestämistä koskeviin kysymyksiin ja kansliapäällikkö Timonen kysymyksiin koskien mahdollisten liikkumisrajoitusten käyttöönottoa.

Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube
Kuvia tiedotustilaisuudesta 23.3. | Flickr
Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali: Korona-poikkeustilanteen vaikutus kuntien talouteenTiedotustilaisuus 19.3.
Mitä yli 70-vuotiaan pitää ottaa huomioon koronavirustilanteessa?

19.3.2020 10.30
STM

Valtioneuvoston tavoite on suojata erityisesti yli 70-vuotiaat henkilöt koronavirustartunnalta. Ikäihmisillä on selkeästi nuoria ihmisiä suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita. 

Pääministeri Marin, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen ja perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru järjestivät torstaina 19. maaliskuuta tiedotustilaisuuden, jossa käytiin käpi ajankohtainen tautitilanne ja kysymykset taudinkuvasta. 

19.3. Tilaisuuden esitysmateriaali
Kuvia 19.3. tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube


Korona-tilannekatsaus 18.3.
Varhaiskasvatukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuuteen väliaikaisia rajoituksia

18.3.2020 17.05
OKM VNK

Hallituksen 18.3. tiedotustilaisuudessa käsiteltiin valmiuslain vaikutuksia varhaiskasvatukseen, koulutukseen, kulttuuriin ja liikuntaan. Tilaisuuden alussa pääministeri Marin avasi lyhyesti myös EU:n tilannetta.

Tilaisuudessa olivat paikalla pääministeri Sanna Marin, opetusministeri Li Andersson ja tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.

Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube 
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista rajoituksista


Tiedotustilaisuus 17.3.
Valmiuslain käyttöönotto ja rajavalvonta

17.3.2020 16.40
SM STM TEM VNK

Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus linjasi 16.3. lisätoimenpiteistä, joiden tarkoituksena on hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä sekä suojella riskiryhmiä. Linjaukset ovat voimassa 13.4.2020 asti. Hallituksen linjaamat toimenpiteet saatetaan voimaan valmiuslain, tartuntatautilain sekä muun lainsäädännön mukaisesti. Valmiuslain osalta valtioneuvosto antoi 17.3. kaksi käyttöönottoasetusta eduskunnalle. Asetuksissa yksilöidään ne tietyt valmiuslain säännökset, jotka nyt otetaan käyttöön.

Hallitus piti aiheesta pääministeri Sanna Marinin johdolla tiedotustilaisuuden. Tilaisuuteen osallistuivat myös sisäministeri Maria Ohisalo, ulkoministeri Pekka Haavisto ja liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstö 
Kunnalla on oikeus poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräajoista ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnista koronavirustilanteen takia | STM 17.3.   
Suomen rajaliikennettä aletaan rajoittaa - eläkkeellä olevia rajavartijoita ja poliiseja voidaan kutsua töihin | SM 17.3.  
Työnantajalle mahdollisuus poiketa väliaikaisesti työaikaa ja vuosilomaa koskevista järjestelyistä yhteiskunnan kriittisissä toiminnoissa | TEM 17.3.  
Valtioneuvoston yleisistunnon päätösaineisto 17.3.2020 
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube 
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr


Tiedotustilaisuus 16.3.
Hallituksen tiedotustilaisuus koronavirustilanteesta ja toimenpiteistä Suomessa

16.3.2020 16.40
VNK

Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

Pääministeri Sanna Marin, valtiovarainministeri Katri Kulmuni, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja opetusministeri Li Andersson kertoivat linjauksesta maanantaina 16.3. järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Paikalla olivat myös kansliapäällikkö Kirsi Varhila (STM), kansliapäällikkö Anita Lehikoinen (OKM) sekä THL:n johtaja Mika Salminen.

Valtioneuvoston linjaus suosituksista varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetuksen järjestäjille koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi | OKM 16.3. 
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube 
Tiedotustilaisuuden esitysmateriaalit 
Valtioneuvoston yleisistunnon päätösaineisto 16.3. 
Yhteenveto hallituksen linjaamista toimista