Hallituksen tiedotustilaisuudet sekä tilannekatsaukset koronavirusepidemiasta

Koronatartuntojen määrä laski edellisviikkoon verrattuna – tiukat rajoitustoimet edelleen tarpeellisia

1.4.2021 7.20

Suomessa on todettu koronavirustapauksia viikolla 12 hieman vähemmän kuin maaliskuun ensimmäisillä viikoilla. Annetut suositukset ja rajoitustoimet sekä ravitsemisliikkeiden sulku vaikuttavat hidastaneen epidemian kasvuvauhtia. Rajoitustoimien vaikutukset tapausmääriin näkyvät viiveellä, ja tartuntoja todetaan edelleen paljon. Siten tilanne voi kehittyä nopeasti myös huonompaan suuntaan.
 

Tilannekatsauksessa olivat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja osastopäällikkö Jari Keinänen STM:stä sekä johtaja Mika Salminen THL:sta.

Tilaisuuden tallenne


Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta

26.3.2021 15.45

Hallitus esittää liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaista rajoittamista sekä maskipakkoa pahimmille epidemia-alueille. Tärkein tavoite on vähentää kontakteja ja lähikontakteja muiden ihmisten kanssa alueilla, joissa koronavirustauti leviää kiihtyvästi ja hallitsemattomasti. Tarkoituksena on suojata ihmisiä vaaralliselta tartuntataudilta ja turvata terveydenhuollon kantokyky. Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle torstaina 25. maaliskuuta.

Lisätietoja sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Tiedotustilaisuuden tallenne 25.3. I Youtube
Kuvia tiedotustilaisuudesta 25.3. 
Tilaisuuden 25.3. esitysmateriaalit 


Koronavirustapaukset hieman laskeneet viime viikkoon verrattuna – hoidon tarve jatkuu suurena

25.3.2021 10.30

Viikolla 11 todettujen uusien koronatapausten määrät hieman laskivat ensimmäistä kertaa sitten helmikuun puolivälin jälkeen alkaneen nousun. Vaikka epidemian valtakunnallinen kasvu on toistaiseksi tasaantunut, tartuntoja todetaan edelleen hyvin runsaasti. Eniten niitä on eteläisessä ja lounaisessa Suomessa. Maaliskuun aikana kuormitus erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla on kasvanut ja tehohoidon tarve on lisääntynyt huomattavasti.

25.3. koronavirustilannekatsauksen tallenne I Youtube
Tilannekatsauksen esitysmateriaalit 25.3.
Kuvia tilannekatsauksesta 25.3


THL on päättänyt AstraZenecan koronavirusrokotteen käytön tilapäisestä keskeytyksestä

19.3.2021 15.38

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan Suomessa on ilmoitettu kaksi aivolaskimotukosta 4-10 päivää AstraZenecan koronarokotteen saamisen jälkeen. Molemmilla sairastuneilla henkilöillä on verisuonitukokseen liittyviä lääketieteellisiä riskitekijöitä ja potilaiden tutkimukset ovat yhä kesken. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päättänyt keskeyttää AstraZenecan rokotteen antamisen Suomessa, kunnes tapauksista on lisää tietoa ja mahdollisen syy-seuraussuhteen olemassaoloa voidaan arvioida. Keskeytys astuu voimaan välittömästi. 

Tiedotustilaisuudessa olivat mukana johtaja Pasi Pohjola ja osastopäällikkö Tuija Kumpulainen STM:stä, ylilääkäri Taneli Puumalainen ja ylilääkäri Hanna Nohynek THL:sta sekä lääketurvallisuusyksikön päällikkö Liisa Näveri Fimeasta.

Tiedotustilaisuuden tallenne 19.3. 
THL:n tiedote 19.3.


STM:n ja THL:n tilannekatsaus
Viikolla 10 jälleen runsaasti uusia koronavirustapauksia

18.3.2021 8.37

Epidemiatilanne Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla jatkuu hankalana. Viimeisten parin viikon aikana erikoissairaanhoidon ja erityisesti tehohoidon tarve on kasvanut näillä alueilla huomattavasti.

Viikolla 10 (ajalla 8.3.-14.3.) todettiin koko maassa yhteensä lähes 4800 uutta tapausta, mikä on yli 300 tapausta enemmän kuin edellisellä viikolla. Tämä on suurin viikoittain raportoitujen uusien tautitapausten määrä koko epidemian aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilannekatsauksessa olivat paikalla perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä, johtaja Mika Salminen THL:sta ja ylilääkäri Asko Järvinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.

Tilaisuuden tallenne 18.3.


Suomen epidemiatilanne jatkuu vaikeana – uusia tautitapauksia jälleen ennätyksellisen paljon

11.3.2021 11.18

Suomessa raportoitiin 1. - 7.3. ennätys uusista covid-19-tapauksista koko epidemian aikana, lähes 4400 tapausta. Tilanne on vaikea erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla. Sairaalahoidon tarve on edelleen kasvanut lähes koko maassa.

Tilannekatsauksessa olivat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja osastopäällikkö Tuija Kumpulainen STM:stä sekä ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:sta.

Tilannekatsauksen tallenne 11.3. | YouTube
Tilannekatsauksen esitysmateriaali | STM


Koronavirustilanteen hoitoon välttämättömiä toimivaltuuksia valmiuslain käyttöönottoasetuksilla

5.3.2021 13.45

Hallitus antoi perjantaina 5. maaliskuuta eduskunnalle esityksensä valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönotosta. Käyttöönottoasetukset liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden toiminnan ohjaamiseen ja kiireettömän hoidon määräajoista poikkeamiseen

Tiedotustilaisuudessa olivat mukana pääministeri Sanna Marin, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Tiedotustilaisuuden tallenne 5.3. | YouTube
Kuvia tiedotustilaisuudesta 5.3. | Flickr


Suomen epidemiatilanne on heikentynyt nopeasti, taudin ilmaantuvuus jyrkässä nousussa

4.3.2021 8.11

Viimeisten kahden viikon aikana uusia koronatapauksia on todettu Suomessa merkittävästi enemmän kuin aiemmin, ja tapausmäärät ovat lisääntyneet huolestuttavan nopeasti rajoitustoimista huolimatta. Viimeisen viikon aikana todettiin eniten koronatapauksia koko tähänastisen epidemian aikana. Tilanteen merkittävä heikentyminen edellyttää nopeasti entistä järeämpiä toimia epidemian hillitsemiseksi.
 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilannekatsauksessa olivat mukana  ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:sta sekä johtaja Pasi Pohjola STM:stä.

Tilannekatsauksen tallenne 4.3. | YouTube


Opintotuki, jaksaminen ja alueiden tasa-arvo puhuttivat opiskelijoiden koronainfossa

2.3.2021 11.59

Hallitus järjesti tiistaina 2. maaliskuuta opiskelijoille suunnatun koronainfon, jossa kysymyksiä pääsivät tekemään opiskeluikäiset nuoret videoyhteyden kautta. Tilaisuudessa käsiteltiin pandemian vaikutuksia opiskelijoiden opintoihin, hyvinvointiin ja tulevaisuuden näkymiin. 

Tilaisuudessa olivat mukana pääministeri Sanna Marin, opetusministeri Jussi Saramo ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sekä etäyhteydellä kansliapäällikkö Anita Lehikoinen OKM:stä ja Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka

Info järjestettiin yhteistyössä Ylen kanssa. Kysymyksiä tekivät opiskelijat ja muut nuoret videokokousyhteyden kautta. 

Tilaisuuden 2.3. tallenne
Kuvia 2.3. tiedotustilaisuudesta
Yhteishakua perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin pidennetään 7.4. asti


Suomessa vallitsevat poikkeusolot

1.3.2021 13.33

Valtioneuvosto on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi.

Poikkeusolot todettiin valtioneuvoston yleisistunnossa, jonka jälkeen pääministeri Sanna Marin ja työministeri Tuula Haatainen pitivät tiedotustilaisuuden.

Koronavirustilanteen hoitoon välttämättömiä toimivaltuuksia valmiuslain käyttöönottoasetuksilla – 5.3.2021
Hallituksen esitys: Ravintolat suljetaan väliaikaisesti asiakkailta – ruokaa voi tilata ja noutaa – 1.3.2021
Tiedotustilaisuuden tallenne – 1.3.2021