Hallituksen tiedotustilaisuudet sekä tilannekatsaukset koronavirusepidemiasta

Hallitus linjasi siirtymisestä välittömästi koronaepidemian torjunnan tasolle kaksi, hallitus valmis ottamaan poikkeusolot käyttöön

24.2.2021 23.12

Hallitus linjasi neuvottelussaan 24. helmikuuta koronapandemian torjunnan tiukemmista toimista ja tason kaksi käyttöönotosta.

Yhteensä seitsemän sairaanhoitopiirin alueella ohjataan otettavaksi heti käyttöön tason kaksi eli leviämisvaiheen tiukimmat rajoitukset. Lisäksi yhdeksälle kiihtymisvaiheen alueelle suositellaan käyttöön samoja toimia. 

Tiedotustilaisuuteen 25. helmikuuta osallistuivat pääministeri Sanna Marin, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, sisäministeri Maria Ohisalo, opetusministeri Jussi Saramo ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Tiedote valtioneuvoston periaatepäätöksestä | STM 25.2.
Pandemian vaiheet ja torjuntatoimien tasot | valtioneuvosto.fi
Graafinen esitys hallituksen linjauksista
Tiedotustilaisuuden tallenne 25.2. | Youtube
Kuvia tiedotustilaisuudesta 25.2. | Flickr


Tartuntatautilakiin muutoksia

19.2.2021 16.05

Hallitus on perjantaina 19. helmikuuta antanut eduskunnalle esityksen tartuntatautilain kahden pykälän muutoksista. Lakiehdotuksessa täsmennettäisiin aluehallintoviraston mahdollisuutta määrätä pakollinen terveystarkastus, johon voisi sisältyä esimerkiksi koronatesti. Lisäksi kunnan ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille tulisi oikeus tehdä yksittäistä henkilöä koskeva päätös pakollisesta terveystarkastuksesta.

Tasavallan presidentin perjantaina 19. helmikuuta vahvistaman tartuntatautilain muutos vahvistaa paikallisten ja alueellisten viranomaisten mahdollisuuksia tehdä ennakoivia ja nopeita toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. 

Tiedotustilaisuuden 19.2. tallenne
Tartuntatautilain muutos on vahvistettu | STM:n tiedote
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr


Suomen epidemiatilanne on jakautunut - muuntuneet virusmuodot herättävät huolta

17.2.2021 15.06

Viimeisten neljän viikon aikana Suomen covid-19-tapausten määrät ovat pysytelleet valtakunnallisesti samalla, melko korkealla tasolla. Tartuntoja todetaan viikoittain noin 2300-2700 kappaletta. Valtakunnallisesti sairaalahoidon kuormitus on pysynyt melko vakaana, mutta tehohoidon tarve on kasvanut jonkin verran viime päivinä. Kuolemantapausten viikoittainen määrä on hitaassa laskussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitivät torstaina 18. helmikuuta koronatilannekatsauksen. 

Tiedotustilaisuuden 18.2. tallenne


Suomen epidemiatilanne on kaksijakoinen: tautitapauksia edelleen paljon - sairaalahoidon tarve vähenee

11.2.2021 11.29

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitivät torstaina 11. helmikuuta tilannekatsauksen, jossa käsiteltiin tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti sekä rokotustilannetta. 

Uusien covid-19-tautitapausten määrä on Suomessa samaa luokkaa kuin edellisellä viikolla. Epidemian hillinnässä on monella paikkakunnalla onnistuttu hyvin. Silti koronavirusta esiintyy väestössä joka puolella maata, ja useiden sairaanhoitopiirien alueella on todettu runsaasti uusia tartuntoja.

Tilannekatsauksessa olivat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja lääkintöneuvos Anni Virolainen-Julkunen STM:stä sekä johtaja Mika Salminen THL:sta.

Tiedotustilaisuuden tallenne 11.2. | YouTube
Tiedote ja tilaisuuden esitysmateriaalit


Hallitus keskusteli COVID-19-testausstrategian päivittämisestä 

10.2.2021 19.47

Hallitus keskusteli neuvottelussaan tiistaina 10. helmikuuta koronatestausstrategian tavoitteiden ja toimenpiteiden päivittämisestä. Tavoitteena on, että uudet tartunnat, altistuneiden ketjut ja virusmutaatiot pystytään tunnistamaan nykyistäkin nopeammin. 

Koronavirustestauksen strategia - stm.fi


Koronatartuntoja edelleen runsaasti koko maassa - jäljittäminen aikaa vievää mutta tuloksellista

4.2.2021 12.39

Toissa viikolla alkanut uusien todettujen covid-19-tapausten määrän kasvu on jatkunut viikolla 4. Myönteistä on, että valtakunnallisesti testeihin on hakeuduttu tammikuun lopussa selvästi useammin kuin vuodenvaihteessa. Myös jäljitystyö toimii kunnissa hyvin, vaikka sen on työlästä.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitivät tilannekatsauksen, jossa käsiteltiin tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti sekä rokotetilannetta. 

Tiedotustilaisuuden 4.2. tallenne


Koronavirustartuntojen määrät jälleen nousussa useamman viikon vakaan vaiheen jälkeen

28.1.2021 10.42

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitävät torstaina 28. tammikuuta tilannekatsauksen, jossa käsiteltiin tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti sekä rokotetilannetta.

Tilannekatsauksessa olivat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja osastopäällikkö Tuija Kumpulainen STM:stä sekä johtaja Mika Salminen THL:sta.

Tiedotustilaisuuden tallenne 28.1.
Tilaisuuden esitysmateriaalit


Toimintasuunnitelmaa täydennetään - koronavirusepidemian hillintään uusia toimenpiteitä

26.1.2021 14.16

Valtioneuvosto teki 26. tammikuuta periaatepäätöksen hybridistrategian toimintasuunnitelman täydentämisestä. Toimintasuunnitelman tavoitteena on torjua epidemian kasvun uudelleen kiihtyminen ja herkemmin tarttuvan virusmuunnoksen leviäminen.

Tiedotustilaisuudessa toimintasuunnitelmasta kertoivat strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä ja ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä sekä muita asiantuntijoita etäyhteyden välityksellä. 

Tiedotustilaisuuden tallenne 26.1.
Kuvia tiedotustilaisuudesta 26.1.


Hallitus linjasi hybridistrategian toimintasuunnitelman täydentämisestä

25.1.2021 16.15

Hallitus linjasi neuvottelussaan maanantaina 25. tammikuuta hybridistrategian toimintasuunnitelman täydentämisestä kolmella uudella toimenpidekokonaisuudella. Tavoite on torjua koronaepidemian kasvun kiihtyminen uudelleen ja erityisesti herkemmin tarttuvan virusmuunnoksen leviäminen Suomessa. 

Valtioneuvosto tekee asiasta periaatepäätöksen tiistaina 26. tammikuuta.

Tiedotustilaisuuden tallenne 25.1. 
Kuvia tiedotustilaisuudesta 25.1.


Hallitus päätti rajaliikenteen kiristämisestä

22.1.2021 21.00

Hallitus päätti ylimääräisessä valtioneuvoston istunnossa 22. tammikuuta sekä rajaliikenteen että testaamis- ja karanteenisuositusten kiristämisestä. Näillä toimilla pyritään torjumaan koronaepidemian kasvun kiihtyminen uudelleen sekä virusmuunnoksen leviäminen Suomessa. Yleistyessään uusi virusmuunnos voi aiheuttaa selvästi aiempaa nopeammin leviävän epidemian.

Neuvottelujen ja istunnon jälkeen pidettiin tiedotustilaisuus, jossa olivat mukana perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja sisäministeri Maria Ohisalo.  

Tiedotustilaisuuden 22.1. tallenne I Youtube
Kuvia neuvottelusta ja tiedotustilaisuudesta 22.1. | Flickr