Hallituksen tiedotustilaisuudet sekä tilannekatsaukset koronavirusepidemiasta

Uusia koronavirustartuntoja huolestuttavasti kaikkien sairaanhoitopiirien alueilla – eniten pääkaupunkiseudulla

25.11.2020 14.34

Koronavirustilanne on huonontunut lähes kaikkialla Suomessa, erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Helsingin ja Uudenmaan (HUS) sairaanhoitopiirin alueella. Uusia rajoituksia ja suosituksia on jo otettu ja otetaan käyttöön HUSin alueen lisäksi muuallakin maassa. 

Pääministeri Sanna Marin ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kävivät läpi hallituksen keskiviikon neuvotteluita ja kuultiin sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen koronatilannekatsaus. 

26.11. Tiedotustilaisuuden tallenne I Youtube
26.11. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali
STM:n ohjeet ja suositukset epidemian leviämisen estämiseksi Uudellamaalla sekä muissa leviämisvaiheen uhassa olevissa maakunnissa
Valmiuslain käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä (muistio) | VNK


Koronavirustartuntojen määrät ja ilmaantuvuus ovat nousussa

18.11.2020 16.24

Uusien covid-19-tapausten määrä ja ilmaantuvuus Suomessa ovat nousussa. Valtaosa viime viikolla todetuista tartunnoista oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Tartuntoja todetaan tällä hetkellä niin paljon, että epidemiatilanne voi heikentyä nopeasti koko maassa.

Tiedotustilaisuuden tallenne 19.11.


Koronavirusepidemia jatkuu – tartuntoja vältetään annettuja ohjeita ja suosituksia noudattamalla

11.11.2020 15.37

Epidemiatilannetta leimaavat nopeat alueelliset muutokset. Suomella on edelleen hyvät mahdollisuudet pitää tilanne kansainvälisesti arvioituna melko hyvänä. Tämä edellyttää sitä, että ihmiset jaksavat pysyä valppaina ja kärsivällisesti noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia. Epidemian nopeaan loppumiseen ei pidä tuudittautua.

STM:n ja THL:n koronatilannekatsauksessa 12. marraskuuta käsiteltiin tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi käytiin läpi rokoteprosessia. 

Tiedotustilaisuuden tallenne 12.11.


Koronavirustartunnat jälleen kasvussa - testeihin hakeuduttava matalalla kynnyksellä

4.11.2020 16.37

Koronavirustapausten määrä ja ilmaantuvuus ovat taas kasvaneet verrattuna pariin viime viikkoon. Epidemiatilanne on Suomessa pysynyt valtakunnallisesti usean viikon ajan melko vakaana, mutta alueelliset vaihtelut ovat suuria. Testeihin hakeutuminen on avainasia tartuntojen leviämisen estämisessä.

Vaikka tartunnat tällä hetkellä ovat suurimmaksi osaksi peräisin kotimaasta, Euroopan huolestuttavasti huononeva epidemiatilanne voi jatkossa vaikuttaa myös Suomeen.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilannekatsauksessa torstaina 5. marraskuuta olivat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä sekä projektipäällikkö Anna Katz ja ylilääkäri Emmi Sarvikivi THL:stä. 

Tiedotustilaisuuden tallenne 5.11.


Ravitsemisliikkeiden rajoituksille joustoa alueen epidemiatilanteen ja ravintolan pääasiallisen toiminnan mukaan

29.10.2020 13.41

Valtioneuvosto päätti 29. lokakuuta ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta 1.11.2020 lukien. Asetus annettiin tartuntatautilain uusien väliaikaisten säännösten nojalla ja se on voimassa 15.12.2020 saakka.

Päätöksestä kertoivat tiedotustilaisuudessa peruspalveluministeri Krista Kiuru, ylilääkäri Taneli Puumalainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja hallitusneuvos Ismo Tuominen sosiaali- ja terveysministeriöstä. 

Tiedotustilaisuuden tallenne 29.10.


Koronavirustartuntojen määrän kasvu tasaantunut

22.10.2020 11.22

Uusien koronavirustartuntojen määrä on Suomessa noussut merkittävästi kuukauden ajan, mutta viimeisimmän viikon aikana nousu näyttää loiventuneen. Edelliseen viikkoon verrattuna myös positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä on laskenut.

Osalla alueista tartuntojen jäljitystyön viiveitä on saatu lyhenemään. Uusien tartuntojen tartunnanlähde on kuitenkin valtakunnallisesti edelleen epäselvä noin puolessa tartunnoista.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilannekatsauksessa torstaina 22. lokakuuta olivat mukana kansliapäällikkö Kirsi Varhila ja strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä sekä ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä.

Tiedotustilaisuuden tallenne 22.10.


Hallitus linjasi valtakunnallisista ja alueellisista suosituksista koronaepidemian leviämisen estämiseksi

15.10.2020 14.30

Hallitus on linjannut neuvottelussaan torstaina 15. lokakuuta sekä valtakunnallisista että alueellisista suosituksista koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Hallitus tekee suosituksista periaatepäätöksen valtioneuvoston yleisistunnossa ensi viikolla.

Neuvotteluiden jälkeen pidettiin tiedotustilaisuus, tilaisuuteen osallistuivat tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, opetusministeri Li Andersson, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja kuntaministeri Sirpa Paatero.

Tilaisuuden tallenne
Covid-19-tilannekatsaus 15.10.2020 | THL
Kuvia neuvottelusta | Flickr


Tiedotustilaisuus kasvomaskeista 14.10. klo 12.45.

14.10.2020 12.09

STM ja THL järjestivät lyhyen infotilaisuuden keskiviikkona 14.10. Valtioneuvoston tiedotustilassa. Paikalla olivat perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sekä STM:n ja THL:n virkamiehiä. Tilaisuus tulkattiin suomalaisella viittomakielellä, tulkkeina Outi Huusko ja Päivi Masih.

14.10. Tiedotustilaisuuden tallenne


Koronavirusepidemia on kiihtynyt selvästi lähes koko maassa

8.10.2020 10.02

Uusien COVID-19-tapausten määrä Suomessa on lisääntynyt viikoittain merkittävästi viimeksi kuluneen kuukauden ajan. Tautitapausten ilmaantuvuus on jyrkässä nousussa ja positiivisten näytteiden osuus testatuista on jatkanut kasvuaan. Yli puolessa uusista tautitapauksista tartunnanlähde jää epäselväksi.

STM ja THL pitivät torstaina 8. lokakuuta viikoittaisen koronatilannekatsauksen.  

Tiedotustilaisuuden tallenne
Tilaisuuden esittelymateriaalit


Ravitsemistoiminnan rajoitukset koronavirusepidemiassa

7.10.2020 13.49
STM

Ravitsemisliikkeiden aukiolo- ja anniskeluaikoja säännellään koronavirusepidemian vuoksi. Jos koronavirustilanne on alueella kiihtymisvaiheessa, rajoituksia voidaan tiukentaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti keskiviikkona 7. lokakuuta tiedotustilaisuuden ravintoloita koskevista rajoituksista. 

Tilaisuudessa olivat mukana perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, kansliapäällikkö Kirsi Varhila ja hallitusneuvos Ismo Tuominen STM:stä sekä ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä.

Tilaisuuden tallenne
Ravintoloiden rajoitukset epidemiatilanteessa
Covid-19-tilannekatsaus