Hallituksen tiedotustilaisuudet sekä tilannekatsaukset koronavirusepidemiasta

Tilannekatsaus koronavirustilanteesta 11.6.

10.6.2020 16.50

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitivät 11. kesäkuuta tilannekatsauksen, jossa käsiteltiin rokotteita, tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota.

Tilannekatsauksessa olivat mukana osastopäällikkö Päivi Sillanaukee STM:stä ja johtava asiantuntija Jussi Sane THL:stä.

Tilaisuuden tallenne | YouTube
Kuvia tilaisuudesta | Flickr


Perusopetuslakiin, ammatillisen koulutuksen lakiin sekä korkeakoululakeihin väliaikaisia muutoksia koronavirustilanteen johdosta

4.6.2020 9.35
OKM

Valtioneuvosto antoi yleisistunnossaan torstaina 4.6. perusopetuslakia koskevan väliaikaikaisen lainmuutosesityksen eduskunnalle. Esityksen mukaisesti perusopetuksessa voitaisiin paikallisesti siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, mikäli koronavirustilanne (COVID-19) syyslukukaudella 2020 niin vaatii.

Lakiesitysmuutosta tiedotustilaisuudessa esittelivät opetusministeri Li Andersson ja tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.

Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube 
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr


STM:n ja THL:n tilannekatsaus koronavirustilanteesta

4.6.2020 8.56

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitivät tilannekatsauksen, jossa käsiteltiin tautitilannetta, sosiaali- ja terveydenhuollon kantokykyä ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota sekä lainsäädäntömuutoksia, jotka mahdollistavat tartuntaketjujen katkaisua tehostavan mobiilisovelluksen kehittämisen.

Tilannekatsauksessa olivat mukana STM:n osastopäällikkö Tuija Kumpulainen ja pääsihteeri Päivi Salo sekä THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Tilaisuuden esitysmateriaali
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube


Hallitus päätti vuoden 2020 neljännestä lisätalousarvioesityksestä

2.6.2020 19.50

Koronakriisi on vaikuttanut merkittävästi ihmisten toimeentuloon ja arkeen, yritysten toimintaedellytyksiin ja Suomen kansantalouden kehitykseen. Vuoden 2020 neljäs lisätalousarvioesitys on osa koronavirusepidemian jälkihoitoa, jolla hallitus tukee taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää nousua kriisistä.

Lisätalousarvioesityksellä käynnistetään kaikkiaan 5,5 miljardin euron toimenpidekokonaisuus, jolla pyritään tukemaan talouden elpymistä.

Tiedotustilaisuudessa paikalla olivat pääministeri Sanna Marin, valtiovarainministeri Katri Kulmuni, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, sisäministeri Maria Ohisalo ja opetusministeri Li Andersson.

Hallituksen kannanotto: Kohti kestävää julkista taloutta
Pöytäkirjamerkinnät
Ministeriöiden tiedotteita

Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube


Exit- ja jälleenrakennustyöryhmä: Suomen tie ulos koronakriisistä vaatii pitkäjänteisyyttä ja ketteryyttä

1.6.2020 16.12

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäen johtaman työryhmän raportin toinen osa luovutettiinn hallitukselle maanantaina 1. kesäkuuta. Raportin sisällöstä järjestettiin tiedotustilaisuus. Raportista olivat kertomassa työryhmästä kansliapäällikkö Hetemäki ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila. Paikalla olivat myös kaikkien ministeriöiden kansliapäälliköt keskustelemassa koronakriisin jälkeisistä toimista.

Tilaisuuden esitysmateriaali
COVID-19 -tiedepaneeli on koonnut tutkittua tietoa päätöksenteon valmistelun tueksi
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube


Selvitys kasvosuojusten käytöstä koronavirustartuntojen ehkäisemisessä: laajaa vaihtelua maakohtaisissa linjauksissa ja vähän tutkimustietoa

29.5.2020 13.50

Sosiaali- ja terveysministeriö on valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti laatinut selvityksen väestön kasvosuojusten käytöstä koronavirustartuntojen ehkäisemisessä. Selvitys on julkaistu ja toimitettu valtioneuvostolle.

Tilaisuudessa olivat paikalla STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila, emeritaprofessori Marjukka Mäkelä ja STM:n johtaja Pasi Pohjola

Tiedotustilaisuuden tallenne | YouTube
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr


Korona-tilannekatsaus 28.5.
Koronavirusepidemian hidastuminen jatkuu

28.5.2020 11.30

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitivät torstaina 28. toukokuuta tilannekatsauksen, jossa käsiteltiin tautitilannetta, sosiaali- ja terveydenhuollon kantokykyä ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota.

Tilannekatsauksessa olivat mukana STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila ja strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sekä THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen.

Tiedotustilaisuuden tallenne | YouTube
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr


Tiedotustilaisuus 27.5.
Kotimainen suojavälinetuotanto käynnistynyt suunnitellusti

27.5.2020 14.00

Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti tilannekatsauksen kotimaisen suojaintuotannon käynnistymisestä, suojaintilanteesta ja Huoltovarmuuskeskuksen toimista suojainten riittävyyden varmistamiseksi.

Tilaisuudessa esiintyivät elinkeinoministeri Mika Lintilä, työministeri Tuula Haatainen ja Huoltovarmuuskeskuksen va. toimitusjohtaja Janne Känkänen. Yhtä tuotannon käynnistänyttä/käynnistävää yritystä edusti Lifa Air Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Mäkipää. Tilaisuuden juonsi viestintäjohtaja Mikko Koivumaa.

Lisäksi paikalla olivat asiantuntijoina alivaltiosihteeri Petri Peltonen ja johtava asiantuntija Jyrki Alkio työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Tilaisuuden esitysmateriaali
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube


Tiedotustilaisuus 20.5.
THL:n ohjeistus ikäihmisille päivitetty

20.5.2020 13.00

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt ohjeistustaan siitä, miten ikääntyneet voivat suojautua koronavirustartunnalta. Hallitus piti koronatilannekatsauksen ikääntyneiden, erityisesti yli 70-vuotiaiden, hyvinvoinnista ja uusista ohjeistuksista.

Aiheesta olivat puhumassa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, johtaja Päivi Topo Ikäinstituutista, toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi Mieli ry:stä ja viestintä- ja markkinointipäällikkö Panu Könönen Suomen Ladusta.

Mukana oli myös tutkimuspäällikkö Minna-Liisa Luoma Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Tilaisuuden juonsi entinen uutisankkuri Pirjo Nuotio.

Ikääntyneen on syytä välttää koronavirustartuntaa – hyvinvointiin ja toimintakykyyn kannattaa kiinnittää huomiota | STM
Tiedotustilaisuuden tallenne | YouTube
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr


Tiedotustilaisuus 19.5.
Ravintolat avattaisiin 1.6. ja niiden toimintaa koskevista rajoituksista säädettäisiin tartuntatautilain määräaikaisella muutoksella

19.5.2020 14.00

Hallitus on antanut 19. toukokuuta esityksen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Laki olisi voimassa 1.6.2020–31.10.2020. Lailla säädettäisiin poikkeusolojen jatkuessa ravitsemisliiketoimintaan sellaisia välttämättömiä rajoituksia, joilla elinkeinotoimintaa voidaan avata asiakkaille ja samanaikaisesti estää koronavirustaudin leviämistä. 

Tiedotustilaisuudessa olivat paikalla perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sekä hallitusneuvos Ismo Tuominen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Tiedotustilaisuuden tallenne | YouTube
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr