Covid-19-tutkimuskatsaukset

Koronaviruksesta ja koronapandemiasta tehdään paljon tieteellistä tutkimusta, ja uutta tutkimustietoa kertyy jatkuvasti. Valtioneuvoston kanslian tutkimuskatsauksiin kootaan uusimpia tutkimustuloksia maailmalta ja Suomesta. Tutkimuskatsaukset on tarkoitettu erityisesti valmistelijoiden ja päätöksentekijöiden käyttöön.

Tutkimuskatsausten teemat

 1. COVID-19-infektio
 2. Rajoitustoimenpiteiden vaikutukset epidemian leviämiseen
 3. Pandemian vaikutukset väestön hyvinvointiin
 4. Talous ja elinkeinoelämä
 5. Eriarvoistuminen
 6. Koulutus ja oppiminen
 7. Teknologia ja innovaatiot
 8. Ympäristö ja kestävä kehitys
 9. Kansainväliset suhteet, EU ja turvallisuus
 10. Ihmiset ja käyttäytyminen
 11. Resilienssi ja ennakointi