Valmistelussa olevat ja voimaan tulevat koronarajoitukset ja -suositukset

Hallitus ja ministeriöt valmistelevat rajoituksia ja suosituksia, jotka voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön. Lisäksi lainsäädäntöä ja muuta ohjeistusta päivitetään vastaamaan epidemiatilannetta. Rajoituksissa ja suosituksissa huomioidaan niiden vaikutukset epidemiatilanteeseen, talouteen ja ihmisten hyvinvointiin.

Hallitus valmistelee ja antaa muun muassa hallituksen esityksiä, jotka etenevät eduskuntakäsittelyyn. Jos eduskunta hyväksyy lakiesitykset, tasavallan presidentti voi vahvistaa lait.

Listaan on koottu tiedotteita voimaan tulevista rajoituksista ja suosituksista.

Voimassa jo olevat rajoitukset ja suositukset on koottu Rajoitukset ja suositukset -sivulle.

Tiedotteita valmistelussa olevista ja voimaan tulevista koronarajoituksista