Valtioneuvoston johtaminen koronatilanteessa

Poikkeusolojen johtaminen valtioneuvostossa.kaavio.Valtioneuvosto päätti maaliskuussa 2020 koronakriisin johtamisen organisoinnista valtionhallinnossa. Helmikuussa asetettua vastuuministeriöiden kansliapäälliköiden ja valmiuspäälliköiden COVID-19-koordinaatioryhmää laajennettiin kattamaan kaikkien ministeriöiden kansliapäälliköt. Myös valtioneuvoston kanslian organisoitumista poikkeusolojen johtamisessa vahvistettiin.

Valtioneuvoston COVID-19 koordinaatioryhmän tehtävänä on viedä toteutukseen valtioneuvoston tekemät päätökset koronavirusepidemian hillitsemiseksi ja koordinoida ministeriöiden välistä yhteistyötä. Ryhmä kokoontuu vähintään kahdesti viikossa.

Koordinaatioryhmään kuuluvat ministeriöiden kansliapäälliköiden lisäksi valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen, valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski, yksikön päällikkö Heikki Hovi sekä THL:n johtaja Mika Salminen. Ryhmän puheenjohtajana toimii pääministerin valtiosihteeri Mikko Koskinen. Ryhmän tukena toimivat ministeriöiden valmiuspäälliköt ja valmiussihteerit, jotka vastaavat operatiivisesta toiminnasta ja yhteistyöstä.

Valtioneuvoston kansliassa pysyvästi toimiva tilannekeskus seuraa nyt päätyönään koronavirustilannetta ja sen vaikutuksia. Tilannekeskus pitää yllä tilannekuvaa ja jakaa sitä tasavallan presidentille, valtioneuvostolle ja muille viranomaisille.

Valtioneuvoston kanslian alaisuuteen on myös perustettu operaatiokeskus, jonka tehtävänä on pitää yllä kokonaiskuvaa hallituksen päätösten toimeenpanon etenemisestä. Keskusta johtaa yksikön päällikkö Heikki Hovi. Viestintää johdetaan ja koordinoidaan valtioneuvoston kansliasta.

Valmistelussa on lisäksi ryhmä koordinoimaan kriisin jälkeistä aikaa.