Johtaminen valtioneuvostossa koronaepidemian aikana

Johtamista ja viestintää on organisoitu valtioneuvostossa osittain uudelleen koronaepidemian vuoksi.

COVID-19-koordinaatioryhmä ohjaa toimeenpanoa ja yhteistyötä

Valtioneuvoston yhteinen COVID-19-koordinaatioryhmä vie toteutukseen päätökset, joita valtioneuvosto tekee koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Ryhmä myös koordinoi ministeriöiden välistä yhteistyötä. Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa viikossa.

Koordinaatioryhmään kuuluvat ministeriöiden kansliapäälliköt ja lisäksi valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen, valtioneuvoston viestintäjohtaja, yksikön päällikkö Heikki Hovi sekä THL:n johtaja Mika Salminen. Ryhmän puheenjohtajana toimii pääministerin valtiosihteeri Henrik Haapajärvi. Ryhmän tukena ovat ministeriöiden valmiuspäälliköt ja valmiussihteerit, jotka vastaavat operatiivisesta toiminnasta ja yhteistyöstä.

Valtioneuvoston viestintäosasto yhteensovittaa viestintää

Valtioneuvoston viestintäosasto yhteensovittaa koronaviestintää valtioneuvostossa ja valtionhallinnossa valtioneuvoston ohjesäännön nojalla. Tavoitteena on, että kansalaiset ja yhteisöt saavat selkeää ja ymmärrettävää tietoa epidemian kulusta, viranomaisten toimista koronaviruksen torjumiseksi sekä rajoitusten purusta. 

Valtioneuvoston kanslian Käyttäytymistieteellinen neuvonanto -hanke tukee koronaviestintää valtionhallinnossa. Hankkeessa on valmisteltu ohjeet viranomaisten koronaviestinnän tueksi. Käyttäytymistieteellistä osaamista on hyödynnetty lukuisissa maissa niin Euroopassa kuin muuallakin koronakriisiin liittyvässä päätöksenteossa ja viestinnässä.

Hankkeessa viestinnän tueksi tuotetut materiaalit – Valtioneuvoston materiaalipankki

Tilannekeskus seuraa epidemiatilannetta

Valtioneuvoston kansliassa toimii valtioneuvoston tilannekeskus, joka tuottaa viranomaisten tiedoista koottua tilannekuvaa. Epidemian aikana tilannekeskus seuraa päätyönään koronavirustilannetta ja sen vaikutuksia.

Operaatiokeskus antaa kokonaiskuvaa päätöksistä

Valtioneuvoston kanslian alaisuuteen on perustettu operaatiokeskus. Se pitää yllä kokonaiskuvaa siitä, miten hallituksen päätösten toimeenpano etenee. Operaatiokeskusta johtaa yksikön päällikkö Heikki Hovi.