Johtaminen valtioneuvostossa koronaepidemian aikana

Johtamista ja viestintää on organisoitu valtioneuvostossa osittain uudelleen koronaepidemian vuoksi.

COVID-19-koordinaatioryhmä ohjaa toimeenpanoa ja yhteistyötä

Valtioneuvoston yhteinen COVID-19-koordinaatioryhmä vie toteutukseen päätökset, joita valtioneuvosto tekee koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Ryhmä myös koordinoi ministeriöiden välistä yhteistyötä. Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa viikossa.

Koordinaatioryhmään kuuluvat ministeriöiden kansliapäälliköt ja lisäksi valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen, valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski, yksikön päällikkö Heikki Hovi sekä THL:n johtaja Mika Salminen. Ryhmän puheenjohtajana toimii pääministerin valtiosihteeri Henrik Haapajärvi. Ryhmän tukena ovat ministeriöiden valmiuspäälliköt ja valmiussihteerit, jotka vastaavat operatiivisesta toiminnasta ja yhteistyöstä.

Koronaviestintää on keskitetty valtioneuvoston kansliaan

Valtioneuvoston viestintäosasto johtaa ja koordinoi koronaviestintää valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä poikkeusolojen ajan. Tavoitteena on, että kansalaiset ja yhteisöt saisivat selkeää ja ymmärrettävää tietoa epidemian kulusta, viranomaisten toimista koronaviruksen torjumiseksi sekä toimien perusteista.

Koronaviestinnän organisointi perustuu valmiuslain 106 §:n 1 momenttiin. Valtioneuvoston kanslia teki asiasta päätöksen 18.3.2021. Päätös on voimassa 30.4.2021 saakka, kuitenkin enintään niin kauan kuin valmiuslain mukaiset poikkeusolot jatkuvat Suomessa. 

Koronaviestinnän johtamista ja yhteensovittamista varten on nimetty koronaviestinnän strateginen johtoryhmä, jonka puheenjohtaja on valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski.

Tilannekeskus seuraa epidemiatilannetta

Valtioneuvoston kansliassa toimii valtioneuvoston tilannekeskus, joka tuottaa viranomaisten tiedoista koottua tilannekuvaa. Epidemian aikana tilannekeskus seuraa päätyönään koronavirustilannetta ja sen vaikutuksia.

Operaatiokeskus antaa kokonaiskuvaa päätöksistä

Valtioneuvoston kanslian alaisuuteen on perustettu operaatiokeskus. Se pitää yllä kokonaiskuvaa siitä, miten hallituksen päätösten toimeenpano etenee. Operaatiokeskusta johtaa yksikön päällikkö Heikki Hovi.