Koronakriisin jälkihoitoa valmisteleva ryhmä ja tiedepaneeli

Valtioneuvoston kanslia asetti 8. huhtikuuta valmisteluryhmän, jonka tehtävänä on valmistella nopealla aikataululla suunnitelma Suomen tieksi ulos koronakriisistä ja toimenpiteet kriisin jälkihoidoksi. Puheenjohtajana toimii valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki ja varapuheenjohtajana sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila.

Valmisteluryhmän tueksi asetettiin 22. huhtikuuta riippumaton tiedepaneeli, jonka tehtävänä on auttaa valmisteluryhmää arvioimaan ja ennakoimaan kriisin vaikutuksia. Tiedepaneelin puheenjohtajana toimii professori Christina Salmivalli Turun yliopistosta.