Hallituksen keskeiset toimitilat sijaitsevat valtioneuvoston linnassa Senaatintorin laidalla. Rakennuksessa toimivat myös valtioneuvoston kanslia, osa valtiovarainministeriöstä ja oikeuskanslerinvirasto.

Keskeisiä valtioneuvoston edustustiloja hallinnoi valtioneuvoston kanslia. Kesäranta toimii pääministerin virka-asuntona. Säätytaloa, valtioneuvoston juhlahuoneistoa ja Königstedtin kartanoa voivat varata käyttöönsä valtionhallinnon eri tahot.

Valtioneuvoston juhlahuoneiston käyttöoikeus on ensisijaisesti ministereillä ja oikeuskanslerilla.

Säätytalon ja Königstedtin kartanon käyttöoikeus on ensisijaisesti ministereillä, oikeuskanslerilla, eduskunnan puhemiehistöllä ja pääsihteerillä, ministeriöiden päälliköillä, keskushallinnon virastojen ja laitosten päälliköillä, korkeimmalla hallinto-oikeudella ja korkeimmalla oikeudella.

Tilavaraukset

Valtioneuvoston juhlahuoneiston, Säätytalon ja Königstedtin kartanon varauksia hoitaa edustustilojen myyntipalvelu ([email protected]).