Ministerin tiedot

Liakka, Niilo

1027

Ministeripäivät

Syntymäaika ja -paikka: 23.6.1864 Alatornio
Ammatti ja koulutus: Sanoma- ja kansanvalistusmies, kanslianeuvos.

Ministeriydet

Hallitus ja aika Ministeriys Puolue Ministeripäivät
11. Ingman II
31.5.1924 - 22.11.1924 Sosiaaliministeri Maalaisliitto 176
9. Kallio
14.11.1922 - 18.1.1924 Opetusministeri Maalaisliitto 431
7. Vennola II
9.4.1921 - 2.6.1922 Kirkollis- ja opetusministeri Maalaisliitto 420
Yhteensä 1027

7.7.2020 12.51. Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.