Ministerin tiedot

Liakka, Niilo

1027

Ministeripäivät


Syntymäaika ja -paikka: 23.6.1864 Alatornio

Ministeriydet

Hallitus ja aika Ministeriys Puolue Ministeripäivät
11. Ingman II
31.5.1924 - 22.11.1924 Sosiaaliministeri Maalaisliitto 176
9. Kallio
14.11.1922 - 18.1.1924 Opetusministeri Maalaisliitto 431
7. Vennola II
9.4.1921 - 2.6.1922 Kirkollis- ja opetusministeri Maalaisliitto 420
Yhteensä 1027

21.11.2019 10.45. Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.