Ministerin tiedot

Helminen, Heimo

420

Ministeripäivät

Syntymäaika ja -paikka: 4.3.1878 Jyväskylä

Ministeriydet

Hallitus ja aika Ministeriys Puolue Ministeripäivät
7. Vennola II
24.2.1922 - 2.6.1922 Sisäasiainministeri Edistyspuolue 99
9.4.1921 - 24.2.1922 Oikeusministeri Edistyspuolue 322
Yhteensä 420

1.6.2020 5.51. Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.