FI SV EN

Pääministeri Stubbin hallitus 24.6.2014–29.5.2015

Ministerivaliokunnat

Tiedot ovat hallituksen lopettamisajankohdan mukaiset.
 

Valtioneuvostolla on neljä lakisääteistä ministerivaliokuntaa: EU-ministerivaliokunta, ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta, raha-asiainvaliokunta ja talouspoliittinen ministerivaliokunta. 

Ministerivaliokuntien puheenjohtaja on pääministeri.
 

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta valmistelee tärkeät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä Suomen ulkosuhteita koskevat asiat, näihin liittyvät tärkeät sisäisen turvallisuuden asiat sekä tärkeät kokonaismaanpuolustusta koskevat asiat.

Ministerivaliokunta kokoontuu käytännössä yhdessä tasavallan presidentin kanssa, jolloin kokousta kutsutaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteiseksi kokoukseksi.

Kokoonpano

Pääministeri Alexander Stubb, puheenjohtaja
Valtiovarainministeri Antti Rinne
Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka
Sisäministeri Päivi Räsänen
Puolustusministeri Carl Haglund
 

EU-ministerivaliokunta

EU-ministerivaliokunta käsittelee poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittäviä ajankohtaisia EU-asioita. Ministerivaliokunnassa sovitaan Suomen toimintalinjat muun muassa Euroopan unionin neuvoston virallisiin ja epävirallisiin kokouksiin.

Kokoonpano

Pääministeri Alexander Stubb, puheenjohtaja
Valtiovarainministeri Antti Rinne
Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
Sisäministeri Päivi Räsänen
Opetus-ja viestintäministeri Krista Kiuru
Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo
Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori
Peruspalveluministeri Susanna Huovinen
 

Raha-asiainvaliokunta

Raha-asiainvaliokunnassa valmistelee asiat, joilla on huomattava taloudellinen merkitys tai joista muuten vaaditaan raha-asianvaliokunnan lausunto.

Kokoonpano

Pääministeri Alexander Stubb, puheenjohtaja
Valtiovarainministeri Antti Rinne
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka
Sisäministeri Päivi Räsänen
Puolustusministeri Carl Haglund
Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko
Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori
Työministeri Lauri Ihalainen
Peruspalveluministeri Susanna Huovinen
Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen
 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee kokonaistaloudellista kehitystä ja yleistä talouspolitiikkaa, julkisen talouden kehityksen pääsuuntaviivoja ja muita pääministerin määräämiä talouspoliittisia toimia vaativia asioita.

Kokoonpano

Pääministeri Alexander Stubb, puheenjohtaja
Valtiovarainministeri Antti Rinne
Sisäministeri Päivi Räsänen
Puolustusministeri Carl Haglund
Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori
Työministeri Lauri Ihalainen