Aiemmat toimikaudet

Tiede- ja teknologianeuvosto perustettiin 1987 ja sen toimintaa on jatkanut tutkimus- ja innovaationeuvosto vuodesta 2009 alkaen. Sihteeristöstä ja tutkimus- ja innovaationeuvoston jaostorakenteesta luovuttiin vuonna 2016. 

Neuvoston kokoukset 2005–2015 

Neuvoston asiat käsiteltiin yleensä valmistelevasti neuvoston kahdessa jaostossa (’koulutus ja tiede’; ’teknologia ja innovaatio’) ja neuvoston sihteeristön valmistelemina. Kokouksissa asiat esitteli pääsääntöisesti sihteeristö ja ulkopuolisia asiantuntijoita kutsuttiin alustajiksi paikalle harvoin. Listoihin on merkitty esittelijä niissä tapauksissa, joissa joku muu kuin sihteeristön jäsen on esitellyt asian.

Listoihin ei ole merkitty suppeita teemoja, ilmoitusasioita tai säännöllisesti kokouksissa esillä olleita kysymyksiä.

Aiempien toimintakausien pöytäkirjat ovat Kansallisarkistossa.