EN FI SV

Kokoonpano

Neuvostoon kuuluvat pääministeri puheenjohtajana, tiede- ja kulttuuriministeri ja elinkeinoministeri varapuheenjohtajina sekä kolme valtioneuvoston nimittämää muuta ministeriä.

Ministerijäsenten lisäksi neuvostoon kuuluu kuudesta seitsemään muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä eduskunnan vaalikaudeksi. Neuvoston jäsenten tulee edustaa laaja-alaisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan asiantuntemusta.

Puheenjohtaja 

pääministeri Sanna Marin

Varapuheenjohtajat

tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen  
elinkeinoministeri  Mika Lintilä

Jäsenet

oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
sisäministeri Maria Ohisalo
opetusministeri Li Andersson
head of early research and business development Heidi Fagerholm, Merck KGaA
dekaani Peppi Karppinen, Oulun yliopisto
akatemiaprofessori Samuel Kaski, Aalto yliopisto
partner Ilkka Kivimäki, Maki.vc
johtaja Petra Lundström, Fortum Oyj
rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila, Turun ammattikorkeakoulu
toimitusjohtaja Antti Vasara, VTT Oy

Tutkimus- ja innovaationeuvoston valmistelu

Tutkimus- ja innovaationeuvoston asioiden valmistelusta vastaavat valtioneuvoston kanslia, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen Akatemia ja Innovaatiorahoituskeskus Tekes yhteisesti. Valmistelun koordinointia varten valmisteluvastuulliset organisaatiot ovat nimenneet yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilöt vastaavat kokousasiakirjojen ja muun materiaalin tuottamisesta.

Yhteystiedot

Tutkimus- ja innovaationeuvosto
Käyntiosoite: Meritullinkatu 10, 3 krs, 00170 Helsinki
Postitusosoite: PL 29, 00023 Valtioneuvosto
Sähköpostiosoite:tin(at)minedu.fi

Johtaja Erja Heikkinen
Puhelin: 0295 330 101
Sähköpostiosoite: [email protected]