FI SV EN

Tutkimus- ja innovaationeuvoston toiminta ja kokoukset

Tutkimus- ja innovaationeuvosto kokoontuu noin joka toinen kuukausi. Kokouksissa käytävä keskustelu perustuu muiden muassa asiantuntija-alustuksiin ja neuvostolle laadittuihin selvityksiin.

Tutkimus- ja innovaationeuvoston kokousten päätöspöytäkirjat ja mahdolliset liite-aineistot ovat luettavissa verkkosivuilta pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen.

Neuvoston toiminta

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on päättänyt neuvoston visiosta ja tiekartasta vuoteen 2030.

Tulevat kokoukset ja niiden teemat

Kokousten pöytäkirjat lisätään niiden hyväksymisen jälkeen.