Forsknings- och innovationsrådets sammanträden 

Rådet sammanträder ungefär varannan månad. Diskussionerna under rådets sammanträden grundar sig på inledningar av sakkunniga och på utredningar som sammanställts för rådet.  I regel finns mötespromemorior och annat material endast att tillgå på finska

Neuvoston toiminta

Tutkimus- ja innovaationeuvoston (2016-2019) visio ja tiekartta vuoteen 2030.