Hallitusneuvotteluihin valmistautuminen

Ministeriöissä on tuotettu virkamiespuheenvuoroja tulevan hallituskauden avainkysymyksistä. Ne tarjoavat tietopohjaa vaalikeskusteluihin ja hallitusneuvottelujen tueksi. Seuraavalle hallitukselle on valmisteltu myös suosituksia hallituksen strategisen johtamismallin kehittämiseksi.

Mahdollisuudet Suomelle

28.1.2019 | Ministeriöiden kansliapäälliköt ovat kirjoittaneet yhteisen näkemyksensä Suomen seuraavien vuosien avainhaasteista ja keskeisistä mahdollisuuksista tulevalla hallituskaudella. Heidän mukaansa hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaaminen edellyttää merkittäviä uudistuksia seuraavalta hallitukselta.

Julkaisu, tiedotustilaisuudessa jaetut liittyvät taustamateriaalit sekä kansliapäälliköiden Herätys Suomi! -podcast löytyvät omalta Mahdollisuudet Suomelle -sivulta.

Valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoro 

4.2.2019 | Valtiovarainministeriö julkaisi tulevan vaalikauden talous- ja hallintopolitiikan lähtökohtia käsittelevän virkamiespuheenvuoron ”Uudistuva, vakaa ja kestävä yhteiskunta”. Julkaisussa valotetaan tulevan vaalikauden kehitysnäkymiä ja keskustellaan keskeisistä haasteistamme sekä niihin liittyvistä politiikkavalinnoista.

Virkamiespuheenvuoro taustamateriaaleineen on luettavissa Valtiovarainministeriön sivuilla.

Hallituksen strategisten johtamisvälineiden kehittämishanke

Tavoitteet: Politiikka- ja resurssi prosessien parempi yhteensovitus, Hallituksen yhteisen viestinnän vahvistaminen, Hallituspolitiikan koordinaation ja toimeen panon tehostaminen, Ylivaalikautisen valmistelun systematisointi31.1.2019 | Strategista hallituspolitiikan toimintamallia suositetaan seuraavallekin hallitukselle. Kuluvalla hallituskaudella omaksuttuja menettelyjä ehdotetaan kuitenkin monelta osin edelleen kehitettäväksi. Suosituksia on valmisteltu valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön hankkeessa, jolla on ollut myös parlamentaarinen tukiryhmä.

Suositus sekä tiedotustilaisuudessa jaettu materiaali löytyvät Hallituksen strategisten johtamisvälineiden kehittämishanke -sivulta.

Sosiaaliturva 2030 – Perusturvan uudistaminen 

25.2.2019 | Sosiaaliturva 2030 -uudistustyö antaa päätöksentekijöille kokonaisvaltaisen kuvan sosiaali- ja perusturvan uudistustarpeista ja vaihtoehdoista. Työssä haetaan suunta tulevaisuuden sosiaaliturvan ratkaisuille ja tähtäimessä ovat seuraavilla hallituskausilla tehtävät päätökset. Toimi-hanke luovutti Sosiaaliturva 2030 -vaihtoehtokartan hallitukselle helmikuussa 2019.

Lue lisää ja tutustu Toimi-hankkeen materiaaleihin Tulevaisuuden sosiaaliturva -sivuilla.

TEM:n virkamiespuheenvuorot

26.2.2019, 6.3.2019 ja 12.3.2019 | Työ- ja elinkeinoministeriö nostaa virkamiespuheenvuoroissaan esiin  ratkaisuja työllisyysasteeseen ja työmarkkinoiden toimivuuteen sekä keinoja edetä kohti hiilineutraalia taloutta kestävää kasvua edistävän energia- ja ilmastopolitiikan avulla. 

Työ- ja elinkeinoministeriön työmarkkinanäkemys nostaa esiin keinoja työllisyysasteen nostamiseksi.
TEM:n virkamiesten energianäkemys viitoittaa kohti hiilineutraalia Suomea.
Työ- ja elinkeinoministeriön innovaatiopolitiikan näkemys korostaa uudistumista, kilpailukykyä ja pitkäjänteistä rahoitusta.

Budjettityön kehittämishanke 

25.1.2019 | Valtiovarainministeriössä on tehnyt kaksi seuraavaan vaalikauteen tähtäävää, valtion budjettiin liittyvää työryhmäraporttia. Työryhmät ovat selvittäneet ilmiöpohjaista budjetointia sekä julkisen talouden suunnitelman (JTS) ja valtion talousarvion (TAE) valmistelu- ja päätöksentekoprosessia.

Lisää tietoa viidestä eri mallista ilmiöpohjaiselle budjetoinnillle sekä valmistelutyön selkiyttämisestä valtiovarainministeriön sivuilta.

Ympäristöministeriön virkamiesnäkemys

4.3.2019 | Ympäristöministeriö on laatinut näkemyksensä siitä, mitä tulevan hallituksen ohjelmaan tulisi ministeriön virkamiesten näkökulmasta sisällyttää. Näkökulman seitsemän tavoitetta koskevat muun muassa ilmastonmuutoksen torjuntaa, kiertotaloutta, kaupunkiseutuja, asumista, vesiä, luonnon monimuotoisuutta, ympäristöriskien hallintaa sekä ilmiölähtöistä budjetointia.

Ympäristöministeriön virkamiesten näkemyksiä tulevalle hallituskaudelle

Tutustu myös

Näin Sipilän hallitusneuvottelut etenivät vuonna 2015

Näin Sipilän hallitusneuvottelut etenivät vuonna 2015

29. toukokuuta 2015 Suomeen nimitetyn hallituksen neuvotteluaikataulut ja -aineistot yhdellä sivulla.

Lue lisää