Hallitusneuvotteluihin valmistautuminen

Ministeriöissä on tuotettu virkamiespuheenvuoroja tulevan hallituskauden avainkysymyksistä. Ne tarjoavat tietopohjaa vaalikeskusteluihin ja hallitusneuvottelujen tueksi. Seuraavalle hallitukselle on valmisteltu myös suosituksia hallituksen strategisen johtamismallin kehittämiseksi.

Mahdollisuudet Suomelle

28.1.2019 | Ministeriöiden kansliapäälliköt ovat kirjoittaneet yhteisen näkemyksensä Suomen seuraavien vuosien avainhaasteista ja keskeisistä mahdollisuuksista tulevalla hallituskaudella. Heidän mukaansa hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaaminen edellyttää merkittäviä uudistuksia seuraavalta hallitukselta.

Julkaisu, tiedotustilaisuudessa jaetut liittyvät taustamateriaalit sekä kansliapäälliköiden Herätys Suomi! -podcast löytyvät omalta Mahdollisuudet Suomelle -sivulta.

Valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoro 

4.2. ja 6.3.2019 | Valtiovarainministeriö julkaisi tulevan vaalikauden talous- ja hallintopolitiikan lähtökohtia käsittelevän virkamiespuheenvuoron ”Uudistuva, vakaa ja kestävä yhteiskunta”. Julkaisussa valotetaan tulevan vaalikauden kehitysnäkymiä ja keskustellaan keskeisistä haasteistamme sekä niihin liittyvistä politiikkavalinnoista.

Virkamiespuheenvuoro taustamateriaaleineen on luettavissa valtiovarainministeriön sivuilla.
Työryhmä: Kuntien eriytymiskehitys haastaa rahoitusjärjestelmän toimivuuden

Hallituksen strategisten johtamisvälineiden kehittämishanke

Tavoitteet: Politiikka- ja resurssi prosessien parempi yhteensovitus, Hallituksen yhteisen viestinnän vahvistaminen, Hallituspolitiikan koordinaation ja toimeen panon tehostaminen, Ylivaalikautisen valmistelun systematisointi31.1.2019 | Strategista hallituspolitiikan toimintamallia suositetaan seuraavallekin hallitukselle. Kuluvalla hallituskaudella omaksuttuja menettelyjä ehdotetaan kuitenkin monelta osin edelleen kehitettäväksi. Suosituksia on valmisteltu valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön hankkeessa, jolla on ollut myös parlamentaarinen tukiryhmä.

Suositus sekä tiedotustilaisuudessa jaettu materiaali löytyvät Hallituksen strategisten johtamisvälineiden kehittämishanke -sivulta.

Sosiaaliturva 2030 – Perusturvan uudistaminen 

25.2.2019 | Sosiaaliturva 2030 -uudistustyö antaa päätöksentekijöille kokonaisvaltaisen kuvan sosiaali- ja perusturvan uudistustarpeista ja vaihtoehdoista. Työssä on haettu suuntaa tulevaisuuden sosiaaliturvan ratkaisuille ja tähtäimessä ovat seuraavilla hallituskausilla tehtävät päätökset. Toimi-hanke luovutti Sosiaaliturva 2030 -vaihtoehtokartan hallitukselle helmikuussa 2019.

Lue lisää ja tutustu Toimi-hankkeen materiaaleihin Tulevaisuuden sosiaaliturva -sivuilla.

Taloudellinen katsaus, kevät 2019

4.4.2019 Suomen talouskasvu hidastuu selvästi nousukauden jälkeen. Talous kasvaa 1,7 prosenttia vuonna 2019 ja hidastuu lähivuosina alle 1,5 prosentin vuosikasvuvauhtiin, ennustaa valtiovarainministeriö 4. huhtikuuta julkaistussa taloudellisessa katsauksessaan. Talouskasvua hidastaa kansainvälinen ympäristö, joka on aiempaa haastavampi.

Talouskasvu jatkuu hidastuen
Julkisen talouden menokartoitus on päivitetty

 

LVM:n virkamiesnäkemys

1.4.2019 Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi virkamiesten näkemyksen liikenne- ja viestintäpolitiikan mahdollisista toimenpiteistä seuraavalla hallituskaudella eli vuosina 2019-2023. Asiakirjassa nostetaan esiin myös liikenteen ja viestinnän nykytilaa sekä tulevaisuuden kehitysnäkymiä ja keskeisimpiä haasteita.

LVM:n virkamiesnäkemys liikenteen ja viestinnän teemoista

MMM:n virkamiesnäkemys

18.4.2019 Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi virkamiesten näkemyksen liikenne- ja viestintäpolitiikan mahdollisista toimenpiteistä seuraavalla hallituskaudella eli vuosina 2019-2023. Asiakirjassa nostetaan esiin myös liikenteen ja viestinnän nykytilaa sekä tulevaisuuden kehitysnäkymiä ja keskeisimpiä haasteita.

MMM:n virkamiesnäkemykset julkistettu

TEM:n virkamiespuheenvuorot

26.2., 6.3., 12.3., ja 10.4.2019 | Työ- ja elinkeinoministeriö nostaa virkamiespuheenvuoroissaan esiin  ratkaisuja työllisyysasteeseen ja työmarkkinoiden toimivuuteen sekä keinoja edetä kohti hiilineutraalia taloutta kestävää kasvua edistävän energia- ja ilmastopolitiikan avulla. 

Työ- ja elinkeinoministeriön työmarkkinanäkemys nostaa esiin keinoja työllisyysasteen nostamiseksi.
TEM:n virkamiesten energianäkemys viitoittaa kohti hiilineutraalia Suomea.
Työ- ja elinkeinoministeriön innovaatiopolitiikan näkemys korostaa uudistumista, kilpailukykyä ja pitkäjänteistä rahoitusta.
TEM:n virkamiespuheenvuoro tarjoaa ratkaisuvaihtoehtoja – tavoitteena korkea työllisyys ja uudistuva elinkeinoelämä

Budjettityön kehittämishanke 

25.1.2019 | Valtiovarainministeriössä on tehnyt kaksi seuraavaan vaalikauteen tähtäävää, valtion budjettiin liittyvää työryhmäraporttia. Työryhmät ovat selvittäneet ilmiöpohjaista budjetointia sekä julkisen talouden suunnitelman (JTS) ja valtion talousarvion (TAE) valmistelu- ja päätöksentekoprosessia.

Lisää tietoa viidestä eri mallista ilmiöpohjaiselle budjetoinnillle sekä valmistelutyön selkiyttämisestä valtiovarainministeriön sivuilta.

Ympäristöministeriön virkamiesnäkemys

4.3.2019 | Ympäristöministeriö on laatinut näkemyksensä siitä, mitä tulevan hallituksen ohjelmaan tulisi ministeriön virkamiesten näkökulmasta sisällyttää. Näkökulman seitsemän tavoitetta koskevat muun muassa ilmastonmuutoksen torjuntaa, kiertotaloutta, kaupunkiseutuja, asumista, vesiä, luonnon monimuotoisuutta, ympäristöriskien hallintaa sekä ilmiölähtöistä budjetointia.

Ympäristöministeriön virkamiesten näkemyksiä tulevalle hallituskaudelle

Tutustu myös 

Näin Sipilän hallitusneuvottelut etenivät vuonna 2015

Näin Sipilän hallitusneuvottelut etenivät vuonna 2015

29. toukokuuta 2015 Suomeen nimitetyn hallituksen neuvotteluaikataulut ja -aineistot yhdellä sivulla.

Lue lisää

Mitä aineistoa tulevalle hallitukselle valmistellaan?

Toukokuu

Toimiva oikeusvaltio, vakaa demokratia (OM)

DigiNyt-työryhmän kannanotto 

Huhtikuu

Kehysjärjestelmän kehittäminen vaalikaudelle 2019-2023 (VM)

Julkisen talouden menokartoitus (VM)

Uusiutuva Suomi - mahdollisuuksien maailma (MMM)

Uudistumiskykyisen elinkeinoelämän ja korkean työllisyyden Suomi (TEM)

Taloudellinen katsaus, kevät 2019 (VM)

Liikenne- ja viestintäpolitiikka hallitusohjelmassa 2019-2023 (LVM)

Maaliskuu

Työ- ja elinkeinopolitiikan yhtyeensovittamisen peruskysymykset (TEM)

Innovaatiopolitiikan lähtökohdat (TEM)

Kohti hiilineutraalia taloutta: kestävää kasvua edistävä energia- ja ilmastopolitiikka (TEM)

Lapsen aika. Kohti kansallista lapsistrategiaa 2040 (STM, OKM)

Parempi ympäristö tuleville sukupolville – ympäristöministeriön virkamiesnäkemys (YM)

Kuntien valtionosuusjärjestelmän kehittämistarpeiden esiselvitys (VM)

Helmikuu

Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiespuheenvuoro työmarkkinoista (TEM)

Sosiaaliturva 2030 - Perusturvan uudistamishankkeen loppuraportti (VNK)

Valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoro (VM)

Tammikuu

Hallituksen strategisten johtamisvälineiden kehittämishankkeen loppuraportti (VNK)

Kansliapäälliköiden Mahdollisuudet Suomelle -raportti (VNK)

Julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousarvion valmistelu- ja päätöksentekoprosessin kehittäminen (VM)

Ilmiöpohjaiseen budjetointiin liittyviä näkökohtia selvittävän työryhmän raportti (VM)