Sodan vaikutukset ja Suomen toiminta ministeriöittäin

Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on monenlaisia välillisiä ja välittömiä vaikutuksia. Suomi pyrkii auttamaan Ukrainaa ja ukrainalaisia.

Ministeriöt ovat koonneet tietoa siitä, mitä seurauksia hyökkäyksellä on eri hallinnonaloilla ja mihin toimiin Suomi on ryhtynyt.