VALTIONEUVOSTON KANSLIAN JULKAISUJA 2023:11

Avoimesti ajassa

Valtionhallinnon viestintäsuositus 2023

Valtionhallinnon viestintäsuosituksessa linjataan viestintää ohjaavia arvoja ja niiden merkitystä, avataan valtionhallinnon viestinnän toimintamallia sekä kuvataan viestintäympäristön muutosta ja sen vaikutuksia. Suositus toimii perustana valtionhallinnon organisaatioiden viestintästrategioille ja -ohjeille, joilla suosituksessa kuvatut periaatteet viedään käytäntöön.

Viestintäsuosituksen vuoden 2023 päivitystyössä on kiinnitetty erityistä huomiota sosiaalisen median roolin ja toimintakentän muutokseen, johtajuus- ja työyhteisöviestintään sekä valtionhallinnossakin aiempaa tärkeämpään asiakasviestintään.

Viestintäsuositus on tarkoitettu kaikille valtionhallinnossa työskenteleville, sillä viestintä on osa kaikkien hallinnon työntekijöiden työtä. Viestinnän asiantuntijat toimivat johdon ja työntekijöiden tukena ja kumppaneina ja tekevät viestinnälliset ratkaisut.

Käyttöoikeudet: CC BY-NC-ND 4.0


Voit antaa verkkojulkaisun toteutuksesta ja teknisestä toimivuudesta palautetta sivuston palautelomakkeella.