Vuoden 2022 alusta voimaan tulevia muutoksia ministeriöiden hallinnonaloilla

Ministeriöt tiedottavat hallinnonalojensa vuodenvaihteessa voimaan tulevista säädösmuutoksista.

Tiedotteita täydennetään tarvittaessa vuoden viimeisten istuntojen jälkeen.