Vuoden 2023 alusta voimaan tulevia muutoksia ministeriöiden hallinnonaloilla

Ministeriöt tiedottavat hallinnonalojensa vuodenvaihteessa voimaan tulevista säädösmuutoksista. Tietoja täydennetään tarvittaessa vuoden viimeisten istuntojen jälkeen.