Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Jatkuvan oppimisen rakenteet – kansainvälinen vertailu
Käynnissä Owal Group Oy, 4Front Oy
Lähiympäristö 2.0
Käynnissä VTT, Suomen Pelastusalan Keskusliitto SPEK, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto
Ruokaympäristön osatekijät, ohjauskeinot ja vaikuttavuus
Käynnissä Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto
Ruokajärjestelmän kansanterveydellisten vaikutusten kustannukset ja riskinarviointi
Käynnissä Elintarviketurvallisuusvirasti Evira, Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Alueellisen taloustiedon tietokanta (ALTA)
Käynnissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT
Kohti yhdenvertaisia ja laadukkaita oikeusapupalveluita
Käynnissä Helsingin yliopisto, Siirtolaisuusinstituutti, Owal Group Oy
Verotuksen muutospaineet ja tulevaisuuden verojärjestelmä
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Tulevaisuuden tietojohtaminen maakunnissa
Käynnissä NHG Consulting, Helsingin yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, MDI, Aalto-yliopisto

Päättyneet hankkeet

Alueidenkäytön suunnittelu ja maakuntauudistus (AAMU)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, FCG Finnish Consulting Group
Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen: Perusteet ja menettely
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, Itä-Suomen yliopisto
Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu
Meriviljelyn luvituspilotit
Päättynyt Luonnonvarakeskus LUKE, Gaia Consulting Oy
Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset
Päättynyt Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
Yrityspalveluiden sähköisten järjestelmien käyttö ja kehittäminen
Päättynyt VTT, Lapin ELY-keskus, Lapin TE-toimisto
Varainsiirtoveron asuntomarkkinavaikutukset
Päättynyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Helsingin kaupungin tietokeskus
Sote- ja maakuntapalveluiden yhteistyön rakenteet, toimintamallit ja ohjauskeinot (SOMAYRTTI)
Päättynyt MDI Public Oy, Nordic Healthcare Group, Frisky & Anjoy, Tempo Economics Oy
Maakunnan ohjausmallit (MOHJU)
Päättynyt NHG Consulting, MDI, Frisky & Anjoy, Tempo Economics