Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Vaikuttavuus SOTE- ja kasvupalveluiden ohjauksessa (VASKO)
Käynnissä Nordic Healthcare Group, MDI Public Oy, Helsingin yliopisto
Avaruuden uuden toimintaympäristön turvallisuusulottuvuudet ja liiketoiminta (AVAUS)
Käynnissä Ilmatieteen laitos, Demos Helsinki, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Ulkopoliittinen instituutti, Isaware Oy
Päästövähennystoimien kustannustehokkuuden arviointi
Käynnissä Pöyry Management Consulting Oy, Biocode Oy, Clonet Oy
Dieselin verotuen vaikutusten arviointi
Käynnissä Pellervon taloustutkimus PTT, Merit Economics
Korruptiotilanteen seurannan indikaattorit Suomessa (KORSI)
Käynnissä Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk), Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI, professori emeritus Ari Salminen
Rakenteellinen kilpailukyky
Käynnissä Etlatieto Oy
Siirtymät sujuviksi! Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö (SISU)
Käynnissä Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto

Päättyneet hankkeet

Yhdyskuntajätteen kierrätyksellä vauhtia kiertotalouteen – JÄTEKIVA
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, Eunomia Research and Consulting, LCA Consulting Oy
DP – Digiajan peruskoulu
Päättynyt Tampereen yliopisto, Turun yliopisto
Tekoälyn kokonaiskuva ja kansallinen osaamiskartoitus
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, ETLA, Aalto-yliopisto
Suomen puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa kasvaneen epävarmuuden aikakaudella
Päättynyt Lapin yliopiston Arktinen keskus, Suomen ympäristökeskuksen Merikeskus, Ulkopoliittinen instituutti
Sähkö- ja kaasuautojen hankintojen kustannustehokkaat edistämistoimet (GASELLI)
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, Motiva Oy, Suomen Kiinteistöliitto ry
Kokonaisvaltainen resilienssin hallinta: yksilön mukautumisvalmiuden vahvistaminen osana kokonaisturvallisuutta (KOREHA)
Päättynyt Tampereen yliopisto, Ulkopoliittinen instituutti, Poliisiammattikorkeakoulu, Mentoritiimi Oy
Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille
Päättynyt Etlatieto Oy, Gaia Consulting Oy, Hellon Oy, Innovation Leadership Board
Kansantalouden keskipitkän aikavälin kasvuedellytysten arviointi
Päättynyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Palkansaajien tutkimuslaitos