Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Lähiympäristö 2.0
Käynnissä VTT, Suomen Pelastusalan Keskusliitto SPEK, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto
Ruokaympäristön osatekijät, ohjauskeinot ja vaikuttavuus
Käynnissä Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto
Ruokajärjestelmän kansanterveydellisten vaikutusten kustannukset ja riskinarviointi
Käynnissä Elintarviketurvallisuusvirasti Evira, Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Alueellisen taloustiedon tietokanta (ALTA)
Käynnissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT
Kohti yhdenvertaisia ja laadukkaita oikeusapupalveluita
Käynnissä Helsingin yliopisto, Siirtolaisuusinstituutti, Owal Group Oy
Verotuksen muutospaineet ja tulevaisuuden verojärjestelmä
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Tulevaisuuden tietojohtaminen maakunnissa
Käynnissä NHG Consulting, Helsingin yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, MDI, Aalto-yliopisto
Rakennusalan kilpailukyky ja uudistuminen
Käynnissä Etlatieto Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, BES Oy

Päättyneet hankkeet

Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu
Meriviljelyn luvituspilotit
Päättynyt Luonnonvarakeskus LUKE, Gaia Consulting Oy
Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset
Päättynyt Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
Yrityspalveluiden sähköisten järjestelmien käyttö ja kehittäminen
Päättynyt VTT, Lapin ELY-keskus, Lapin TE-toimisto
Varainsiirtoveron asuntomarkkinavaikutukset
Päättynyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Helsingin kaupungin tietokeskus
Sote- ja maakuntapalveluiden yhteistyön rakenteet, toimintamallit ja ohjauskeinot (SOMAYRTTI)
Päättynyt MDI Public Oy, Nordic Healthcare Group, Frisky & Anjoy, Tempo Economics Oy
Maakunnan ohjausmallit (MOHJU)
Päättynyt NHG Consulting, MDI, Frisky & Anjoy, Tempo Economics
Miten selättää poikien alisuoriutuminen peruskoulussa?
Päättynyt Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto
Asiakasmaksujen kohtaanto, vaikutukset ja oikeudenmukaisuus
Päättynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos