Ennakointityöryhmä

Valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoimintaa koordinoivan työryhmän osana toimii ennakointityöryhmä, joka koordinoi valtioneuvoston yhteistä ennakointityötä sekä toimii hallituksen tulevaisuusselonteon valmistelussa ministeriöiden yhteistyöverkostona.

Tavoitteet ja tehtävät

Työryhmän työn tavoitteena on vahvistaa valtioneuvoston yhteisen ennakointityön toimintaa ja koordinaatiota. Työryhmä toimii ennakointitiedon välittäjänä ja yhteydenpidon foorumina valtioneuvostossa sekä osallistuu hallituksen tulevaisuusselonteon valmisteluun.

Työryhmän jäsenten ja työryhmän tehtävänä on:

  • kehittää ministeriössään ennakointityön prosesseja;
  • koordinoida ministeriöiden tulevaisuuskatsausten valmistelua;
  • toimia ennakointitiedon välittäjinä ministeriössään ja hallinnonalallaan;
  • tunnistaa ennakointitietotarpeita
  • osallistaa ministeriönsä erikseen sovittavilla tavoilla tulevaisuusselonteon valmisteluun sekä
  • tehdä esitys hallituskausittain tehtävästä toimintaympäristökuvauksen laadinnan koordinaatiosta tai muusta ennakoinnista ministeriöiden tulevaisuuskatsausten pohjaksi.

Kokoonpano

Puheenjohtaja

yksikön päällikkö Taina Kulmala, valtioneuvoston kanslia

ulkoasiainministeriö

jäsen: erikoistutkija Sinikukka Saari
varajäsen: erikoistutkija Ossi Piironen

oikeusministeriö

jäsen: johdon asiantuntija Tea Skog
varajäsen: suunnittelija Laura Lyytinen

sisäministeriö

jäsen: kehittämisneuvos Harri Martikainen
varajäsen: erityisasiantuntija Lauri Holmström

puolustusministeriö

jäsen: erityisasiantuntija Terhi Ylitalo
varajäsen: neuvotteleva virkamies Marikaisa Tiilikainen

valtiovarainministeriö

jäsen: erityisasiantuntija Mauri Kotamäki
varajäsen: erityisasiantuntija Markku Stenborg

opetus- ja kulttuuriministeriö

jäsen: opetusneuvos Tomi Halonen
varajäsen: neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

maa- ja metsätalousministeriö

jäsen: neuvotteleva virkamies Suvi Ryynänen
varajäsen: neuvotteleva virkamies Pasi Valli

liikenne- ja viestintäministeriö

jäsen: strategiajohtaja Kristiina Pietikäinen
varajäsen: suunnittelija Pirjo Karttunen

työ- ja elinkeinoministeriö

jäsen: kehitysjohtaja Tiina Tikka
varajäsenet: pääsuunnittelija Kai Husso,
neuvotteleva virkamies Hanna Hämäläinen,
neuvotteleva virkamies Seppo Kangaspunta

sosiaali- ja terveysministeriö

jäsen: kehitysjohtaja Marja-Liisa Parjanne
varajäsen: neuvotteleva virkamies Liisa Heinämäki

ympäristöministeriö

jäsen: tutkimusjohtaja Laura Höijer
varajäsen: yli-insinööri Juha-Pekka Maijala

Pysyvät asiantuntijat

johtava erityisasiantuntija Jouni Varanka, valtioneuvoston kanslia

Sihteerit

pääsihteeri, varapuheenjohtaja, erityisasiantuntija Kaisa Oksanen, valtioneuvoston kanslia
asiantuntijasihteeri, suunnittelija Miika Laurila