Omistajaohjausblogi

Kirjoitukset

Takaisin

Petri Vihervuori: Ökypalkkioiden ja palkkioautomaattien ikeessä?

3.6.2015

Valtio-omisteisten yhtiöiden toimitusjohtajien palkkiokehitystä vuonna 2014 kuvaa yleisellä tasolla pienet bonukset ja peruspalkkojen säilyminen vuoden 2013 tasolla. Tätä ei välttämättä uskoisi, jos tarkastelee tyypillisesti julkisuudessa käytävää valtio-omisteisten yhtiöiden toimitusjohtajien palkkiokeskustelua.

Juhannusviikolla ilmestyvä omistajaohjauksen vuosikertomus kuvaa salkun palkkiokehityksen ja syyskuun alussa ilmestyvä johdon palkitsemisraportti yhtiökohtaisesti. Niitä odotellessa tekee mieli maistella paria asiaa etukäteen.

Vuonna 2014 toimitusjohtajien kiinteät peruspalkat olivat valtio-omisteisissa yhtiöissä yleisesti ottaen markkinatasolla. Pörssiyhtiöissä, listaamattomissa kaupallisissa yhtiöissä ja erityistehtäväyhtiöissä peruspalkkojen mediaanit eivät nousseet edellisvuodesta ollenkaan. Pörssiyhtiöissä ne olivat samalla tasolla verrattaessa Helsingin pörssin saman kokoluokan yhtiöihin.

Puolestaan kaksi muuta ryhmää jäivät markkinatasosta. Listaamattomien kaupallisten yhtiöiden mediaani oli 18 000 euroa kuukaudessa, vertailuryhmän asettuessa 31 000 euroon. Erityistehtäväyhtiöissä mediaani oli 13 000 euroa ja vertailuryhmän 20 000 euroa. Kun tähän lisätään vielä johtoryhmätason peruspalkkojen nollakehitys, kuulostaa usein käytetty termi ”ökypalkka” hivenen mauttomalta.

Entäpä sitten ne paljon puhutut bonukset. Kun tarkastellaan vuoden 2013 suorituksen perusteella keväällä 2014 maksettuja tulospalkkioita eli bonuksia, eroja löytyy kaikista yhtiöluokista – ja jälleen alaspäin. Valtio-omisteisten pörssiyhtiöiden mediaani oli 11 prosenttia vuosipalkasta, listaamattomien kaupallisten 16 ja erityistehtäväyhtiöiden 11 prosenttia. Pörssiyhtiöiden vertailuryhmän markkinamediaani oli 18 prosenttia, kaupallisten 31 ja erityistehtäväyhtiöiden 22 prosenttia. Toisin sanoen mediaanivertailussa valtio-omisteisten yhtiöiden toimitusjohtajat saivat muita pienemmät bonukset.

Ja kun vielä verrataan niihin enimmäismääriin, mitä yhtiöiden hallitusten asettamien palkitsemisjärjestelmin kautta voi ansaita, piirtyy vastaavanlainen kuva. Valtio-omisteiset pörssiyhtiöt 18 prosenttia bonusmaksimeista, kaupalliset 42 ja erityistehtäväyhtiöt 46 prosenttia. Vertailuryhmän markkinamediaanit olivat 37 prosenttia, 65 ja 64 prosenttia maksimeista. Tässä tarkastelussa termi ”palkkioautomaatti” ei täysin puolusta paikkaansa.

Mitä tämä sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että valtio-omisteisten yhtiöiden toimitusjohtajien palkitseminen oli maltillista kokonaistarkastelussa. Toki mediaani on mediaani, se leikkaa pois sekä ylä- että alapään yksittäiset poikkeukset. Niitä halukkaat voivat etsiä syyskuun alussa näillä sivuilla julkistettavasta valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemisraportista. Silti mediaani on hyvä tapa tarkastella toteutumia tässä asiayhteydessä, koska se luo selkeän kuvan yleisestä kokonaiskehityksestä ja -tasosta.

Petri Vihervuori
Finanssineuvos