Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Arviointineuvosto: Työaikalain vaikutukset kuvattu hyvin, sukupuoli- ja talousvaikutuksissa kuitenkin tarkennettavaa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 12.6.2018 13.21
Tiedote 298/2018

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan työaikalakia koskeva hallituksen esitys on huolellisesti valmisteltu. Esityksen perusteella saa hyvän käsityksen lain vaikutuksista. Vaikutuksia on arvioitu pääosin monipuolisesti ja laadukkaasti. Esityksen perusteella on kuitenkin vaikea hahmottaa lain muutoksen mittakaavaa ja merkitystä työntekijöille ja työnantajille.

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että esitysluonnoksessa on hyödynnetty runsaasti tutkimuskirjallisuutta vaikutusten arvioinnin tukena, mikä auttaa hahmottamaan vaikutuksia yleisellä tasolla. Esitysluonnoksessa on myös yksityiskohtaisia kuvauksia lain aiheuttamista muutoksista. Esitysluonnoksen perusteella saa käsityksen asian taustasta, lain muutoksen tarpeesta, tavoitteista ja keskeisistä esityksistä.

Työaikalain vaikutuksista saa hyvän käsityksen esitysluonnoksen pohjalta, mutta vaikutusarvioita tulisi täydentää joiltakin osin. Esitysluonnoksesta tulisi selkeämmin käydä ilmi, millaiseen määrään työntekijöitä ja työnantajia keskeisimmät muutettavat säännöstöt osapuilleen kohdistuisivat. Esitysluonnoksessa tulisi selkeämmin erotella lain aiheuttamat merkittävät muutokset vähemmän merkittävistä. Arviointineuvosto kaipaisi myös enemmän määrällisiä arviota vaikutuksista, vaikka niihin liittyy paljon epävarmuutta, koska laki on pitkälti mahdollistavaa lainsäädäntöä.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi käsitellä julkiseen talouteen aiheutuvia muutoksia. Tuottavuuden parantumisella on välillisiä vaikutuksia julkisen talouden verokertymiin ja julkisen talouden kestävyyteen. Julkisen sektori on myös merkittävä työllistäjä ja työnantaja. Lisäksi arviointineuvosto katsoo, että sukupuolivaikutuksia tulisi arvioida tarkemmin esitysluonnoksessa. Luonnoksessa keskitytään kuvaamaan tämänhetkistä tilannetta, ei niinkään lain aiheuttamaa muutosta.

Lainsäädännön arviointineuvosto on arvioinut työaikalakia koskevaa hallituksen esitysluonnosta, joka toimitettiin neuvostolle 21. toukokuuta. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitysluonnosta täydennetään lausunnossa kuvatuilla lisäyksillä ennen hallituksen esityksen antamista.

Arviointineuvoston lausunto 12.6.2018

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, p. 0295 160 202, valtioneuvoston kanslia.

 
Sivun alkuun