Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Arviointineuvosto: Energiatehokkuuslain muutosesitys kirjoitettu vaikeasti ymmärrettävästi

Valtioneuvoston viestintäosasto
30.3.2020 15.00
Tiedote 196

Lainsäädännön arviointineuvosto on arvioinut energiatehokkuuslakia ja eräitä muita lakeja koskevaa uudistusta. uudistusta. Arviointineuvoston mukaan esitysluonnos on vaikeasti kirjoitettu, eikä vaikutuksia ole arvioitu kyllin kattavasti.

EU-direktiivissä on määrätty, että veden kulutusta tulee seurata ja mitata systemaattisesti. Direktiivi kuitenkin mahdollistaa tästä joitain poikkeuksia, jotka Suomi aikoo käyttää hyväksi.

Suomessa lämmitykseen käytettävää vettä sekä käyttövettä pitää mitata todellisen kulutuksen mukaan ja veden kulutuksen seuraamiseksi pitää asentaa vesimittarit. Vesimittarit on asennettava kaikkiin uusiin rakennuksiin. Vanhoihin rakennuksiin pitäisi direktiivin mukaan asentaa etäluettavat mittarit siirtymäajan jälkeen eli vuoden 2026 loppuun mennessä. Suomi aikoo tältä osin käyttää poikkeusmahdollisuutta hyväkseen. Tällöin mittarit täytyy laittaa vanhoihin taloihin vasta putkiston peruskorjausten yhteydessä

Energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muutosta koskeva hallituksen esitysluonnos on melko haastavasti kirjoitettu ja lukijan on osin vaikea hahmottaa, mikä on nykytila ja mitä muutetaan. Esityksessä on paljon teknistä terminologiaa, eikä termejä ole aina käytetty johdonmukaisesti. Hallituksen esitysehdotuksen tavoitteet, keinot ja vaikutukset eivät myöskään muodosta johdonmukaista kokonaisuutta.  Myönteistä on se, että esityksessä on käytetty hyväksi VTT:n selvityksiä vedenkulutuksesta ja mittareiden asentamisen kustannustehokkuudesta sekä eräitä muita selvityksiä.

Uudistuksen vaikutuksia ei ole arvioitu kyllin kattavasti. Arviointineuvoston mukaan uudistuksen etenkin ympäristövaikutuksia tulisi arvioida kattavammin. Lisäksi esityksen yritysvaikutukset pitäisi arvioida.

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon hallituksen esitysehdotuksesta energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Uudistus on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä.  Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos on puutteellinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen näkökulmasta. Esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista. 

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Kaijus Ervasti, p. 050 478 0316, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.

 
Sivun alkuun