Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen perustaminen etenee

Valtioneuvoston viestintäosasto
24.5.2017 13.37
Tiedote 261/2017

Hallitus antoi tänään keskiviikkona 24. toukokuuta esityksen eduskunnalle laiksi Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta (”the European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats”). Esitys tukee hallituksen tavoitetta vahvistaa kokonaisturvallisuusajattelua kansallisesti, EU:ssa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Hallitusohjelmassa mainitaan yhtenä painopistealueena hybridivaikuttamisen torjuminen.

Hybridiosaamiskeskuksen perustamisasiakirja allekirjoitettiin 11. huhtikuuta 2017 Helsingissä. Perustamisasiakirjan allekirjoittivat Suomi, Ruotsi, Iso-Britannia, Latvia, Liettua, Puola, Ranska, Saksa ja Yhdysvallat. Paikalla olivat myös EU:n ulkosuhdehallinnon ja Naton edustajat.

Osaamiskeskuksen tehtävänä on lisätä tietoisuutta hybridiuhkista sekä yhteiskuntien haavoittuvuuksista, joita voidaan hyödyntää hybridioperaatioissa. Keskus harjoittaa strategisen tason vuoropuhelua, tutkimusta, koulutusta, konsultointia ja käytännön harjoituksia, joilla pyritään parantamaan valmiuksia hybridiuhkien torjumiseksi. Pyrkimyksenä on myös auttaa resilienssin eli yhteiskuntien sietokyvyn lisäämisessä. Keskuksen arvioidaan tuottavan turvallisuus- ja varautumistyön kannalta arvokasta tietoa sekä lisäävän keskinäistä luottamusta ja tiedonvaihtoa asiantuntijaverkoston avulla.

Keskuksesta säädettävässä laissa keskukselle annettaisiin oikeushenkilön asema ja tehtäviensä suorittamista varten tarvittava oikeuskelpoisuus. Keskus voisi muun muassa tehdä sopimuksia. Lisäksi laissa säädettäisiin keskuksen lainkäytöllisestä koskemattomuudesta kansainvälisille järjestöille tyypilliseen tapaan sekä keskuksen henkilöstön asemasta ja sen toiminnan rahoituksesta. Lakiin myös kirjattaisiin keskuksen toimielimet ja tehtävät sen mukaisesti, mitä niistä määrätään yhteisymmärrysasiakirjassa. 

Verkostomaisesti toimivan hybridiosaamiskeskuksen päätoimipaikka sijaitsisi Helsingissä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2017 lisätalousarvioesitykseen. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2017. Lain voimaantulo mahdollistaa keskuksen toiminnan käynnistämisen.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 313

 
Sivun alkuun