Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallitus päätti täydennyksistä vuoden 2020 talousarvioesitykseen

Valtioneuvoston viestintäosasto
21.11.2019 13.35
Tiedote 605/2019

Hallitus on päättänyt vuoden 2020 talousarvioesityksen täydentämisestä.

Osaamisen kehittäminen ja osaavan työvoiman saatavuus

Osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ehdotetaan 20 miljoonan euron lisäystä jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen siirtona työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden momentilta. Määrärahaa on tarkoitus käyttää jatkuvan oppimisen uudistuksen tukeen ja välittömien, nopeavaikutteisten työllisyyttä edistävien toimien toteuttamiseen. Samalta momentilta ehdotetaan siirrettäväksi 1,2 miljoonaa euroa ELY-keskusten toimintamenoihin.

Veteraanien palveluihin ja etuuksiin lisäyksiä

Valtion korvausta rintamaveteraanien kotiin vietäviin palveluihin ehdotetaan korotettavan 110 miljoonalla eurolla. Korotustarve perustuu kuntien ilmoitukseen niiden arvioimasta määrärahatarpeesta veteraanien palvelujen toteuttamiseksi.

Rintamalisiin ehdotetaan 4,7 miljoonan euron lisäystä. Rintamalisä nousee nykyisestä 50 eurosta 125 euroon kuukaudessa huhtikuun alusta 2020 alkaen.

Muita panostuksia

Rauhanjärjestöjen toiminta-avustuksiin ehdotetaan 200 000 euron lisäystä, jolla toiminta-avustukset palautetaan vuotta 2016 edeltävälle tasolle. Ympäristöjärjestöjen avustuksiin ehdotetaan 400 000 euron lisäystä ja ulkoministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen avustuksiin ehdotetaan 200 000 euron lisäystä.

Luonnonvarakeskuksen toimintamenoihin ehdotetaan yhteensä noin 1,2 miljoonan euron lisäystä maatalouslaskennan 2020, ruokahävikkiseurannan ja päästökattodirektiivin kansalliseen toimeenpanoon.

Euroopan ympäristöpääkaupunki -teemavuoteen ehdotetaan 3 miljoonan euron avustusta.

Pelastustoimen toimintamenoihin ehdotetaan 2,4 miljoonan euron lisäystä Pelastusopiston toiminnan vahvistamiseen.

Senaatti-kiinteistöjen investointivaltuutta ehdotetaan korotettavan 60 miljoonalla eurolla ja lainanottovaltuutta nostettavan 20 miljoonalla eurolla. Lisätarve aiheutuu tytäryhtiöiden purkamisesta.

EU:n lisätalousarvion ja Brexitin myöhentymisen aiheuttamien muutosten vuoksi ehdotetaan 119 miljoonan euron vähennystä Suomen maksuihin EU:lle.

Täydentävään esitykseen sisältyy myös useita muita lisäyksiä eri virastojen toimintamenoihin.

Tuloarviot

Verotuloarvio alenee 98 miljoonalla eurolla uusien kone- ja laiteinvestointien korotettuihin poistoihin verovuosina 2020—2023 liittyvän hallituksen esityksen johdosta. Esityksen mukaan hankintamenoista saisi verotuksessa tehdä kaksinkertaiset poistot säännönmukaisiin poistoihin verrattuna. Enimmäismäärän korotus koskisi uusia vuosina 2020—2023 hankittuja ja käyttöönotettuja hyödykkeitä. Oikeus korotettuihin poistoihin olisi yhteisöverovelvollisten yritysten lisäksi myös yhtymillä, kuten avoimilla yhtiöillä, kommandiittiyhtiöillä, elinkeinonharjoittajilla ja maatalouden harjoittajilla. Muutoksen aiheuttamat kuntien verotulomenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti.

Määrärahoja ehdotetaan korotettavaksi yhteensä 101 miljoonalla eurolla ja tuloarvioita alennetaan 95 miljoonalla eurolla. Ehdotus lisää valtion nettolainanottoa 196 miljoonalla eurolla. Kaikkiaan valtion nettolainanoton arvioidaan olevan 2,2 miljardia euroa vuonna 2020. Valtionvelan määrän arvioidaan olevan vuoden 2020 lopussa noin 110 miljardia euroa. Täydentävä esitys annettiin eduskunnalle 21.11.2019.


Lisätietoja: valtiovarainministerin talouspoliittinen erityisavustaja Markus Lahtinen, p. 0295 530 417, pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Joonas Rahkola, p. 0295 160 998,

sisäministerin erityisavustaja Jussi Pyykkönen, p. 050 477 8354, opetusministerin erityisavustaja Henri Purje, p. 0295 330 017 ja oikeusministerin erityisavustaja Camilla Mäkinen, p. 0295 150 119

Rinteen hallitus hallitus
 
Sivun alkuun