Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Katsaus: digitalisaation työllisyysvaikutukset vaikeasti ennustettavissa

Valtioneuvoston viestintäosasto
20.2.2017 14.19
Tiedote 79/2017

Digitalisaatioon liittyvät trendit, kuten jakamistalous ja tietotyön automatisointi, muuttavat työn sisältöjä ja sen myötä työmarkkinoita ja tarvittavaa osaamista ja koulutusta.

Vähemmän koulutetuilla, rutiinitöitä tekevillä henkilöillä ja suurten kaupunkien ulkopuolella asuvilla arvioidaan tutkimuskirjallisuudessa olevan heikommat mahdollisuudet työllistyä digitalisaation edetessä.

Toistuvasti kirjallisuuslähteissä mainittuja digitalisaation tuomia muutoksia ovat epätasa-arvoisuuden ja palkkaerojen kasvu, työn pirstaloituminen sekä se, että ihmisillä voi tulevaisuudessa olla monta samanaikaista työsuhdetta. Myös useilla työpaikoilla, joiden olemassaololle digitalisaatio ei ole selkeä uhka, tapahtuu työtehtävissä suuria muutoksia, minkä vuoksi tarvitaan uudenlaisia taitoja ja sopeutumista. Näin todetaan Digimuutos-hankkeen tutkimuskatsauksessa ”Osaaminen ja työllisyys digimurroksessa”.

Kehittyneet taloudet saavuttavat digitalisaation kautta pääasiassa tuottavuuden nousua ja taloudellista kasvua, mutta vaikutukset työllisyyteen voivat olla negatiivisia. Koneiden kykyä korvata ihmistyövoima kuitenkin yliarvioidaan helposti ja tulevaisuuskuvissa ei huomioida riittävästi automaation ja työvoiman vuorovaikutuksen merkitystä tuottavuuden kasvussa. Toisaalta aliarvioidaan intuition ja inhimillisen arvion osuutta työtehtävissä, jolloin niiden digitalisointi on oletettua vaikeampaa. Automaation kannalta on oleellista tarkastella myös sitä, missä tehtävissä ihmisellä on suhteellinen etu koneeseen nähden.

Tutkimuskirjallisuudessa todetaan toistuvasti, että on haastavaa ennustaa, millä aloilla työpaikkojen määrä merkittävästi kasvaa ja että tässä on suuria eroja maiden välillä. Kunkin maan tulisikin analysoida nykytilanteensa ja laatia suunnitelmat omiin vahvuuksiinsa nojautuen. Suomen edellytykset pärjätä digitaalisessa murroksessa ovat lähtökohtaisesti hyvät, kun jo nyt kilpaillaan jatkuvasti kehittyvällä osaamisella eikä halvalla tuntihinnalla.

Digimuutos-hankkeen osatulos ”Osaaminen ja työllisyys digimurroksessa” laadittiin osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Hankkeen ovat toteuttaneet Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Demos Helsinki. Tarkoituksena on selvittää, millaisia potentiaalisia vaikutuksia digitalisaatiolla on työllisyyteen, työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoon, työvoiman osaamisvaatimuksiin sekä työn ja työtehtävien muuttumiseen. Hankkeeseen liittyvän kokeilun tulokset ja politiikkasuositukset julkaistaan keväällä 2017.

Katsaus

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja: tutkimustiimin päällikkö Anu Seisto, VTT Oy, p. 040 5471 609, anu.seisto(at)vtt.fi ja ylitarkastaja Hanna-Maria Urjankangas, TEM, p. 040 542 1168, hanna-maria.urjankangas(at)tem.fi

 
Sivun alkuun