Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Komissio katsoo Helsingin Bussiliikenne Oy:n saaneen laitonta tukea

työ- ja elinkeinoministeriöulkoministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.6.2019 17.45
Tiedote 359

Euroopan komissio teki 28.6.2019 päätöksen Helsingin Bussiliikenne Oy:tä koskevassa valtiontukien tutkintamenettelyssä. Menettely käynnistyi vuonna 2011 kilpailijan tekemän kantelun perusteella ajankohtana, jolloin yhtiö oli aluksi Helsingin kaupungin liikelaitos (HKL-Bussiliikenne) ja vuodesta 2005 alkaen Helsingin kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Komissio aloitti asiassa ns. muodollisen tutkintamenettelyn 16.1.2015. Tutkinnassa arvioitiin kaikkiaan seitsemää Helsingin kaupungin vuosina 2002-2012 yrityksen hyväksi toteuttamaa toimenpidettä.

Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoiminta on myyty 14.12.2015 Koiviston Auto -konserniin kuuluvalle yhtiölle ja Koiviston Auto -konserni on jatkanut liiketoimintaa Helsingin Bussiliikenne Oy:n nimellä. Komission tutkinta ei koskenut liiketoimintakaupan jälkeistä aikaa.

Päätöksessään komissio katsoo, että tietyt Helsingin kaupungin Helsingin Bussiliikenne Oy:lle myöntämät lainat eivät olleet EU:n valtiontukisääntöjen mukaisia. Tämän vuoksi komissio on määrännyt nämä tuet takaisinperittäväksi korkoineen tuensaajalta.

EU-oikeuden periaatteisiin kuuluu, että tukien takaisinperintä tulee kohdistaa siihen yritykseen, joka on tosiasiassa saanut etua tuesta. Takaisinperintävelvollisuus voidaan ulottaa myös sellaiseen yritykseen, jolle alkuperäisen tuensaajan liiketoiminta on siirtynyt yrityskaupan seurauksena, jos liiketoimintakaupan rakenteesta voidaan päätellä, että uusi yritys on tosiasiallisesti hyötynyt tuesta. Komission arvion mukaan uusi yritys on tässä tapauksessa hyötynyt vanhalle yritykselle myönnetyistä tuista, minkä vuoksi takaisinperintä kohdistuu Helsingin Bussiliikenne Oy:n nykyiseen liiketoiminnan harjoittajaan.

EU:n valtiontukisääntöjen mukaisesti laiton tuki on perittävä takaisin tuensaajalta tuesta aiheutuneiden kilpailun vääristymien korjaamiseksi. Valtiontukisääntöjen mukainen takaisinperintä ei ole yritykseen kohdistuva rangaistus, vaan sen tarkoituksena on palauttaa tilanne, joka vallitsi markkinoilla ennen tuen myöntämistä. Takaisinperittävän tuen määrä on 54,2 miljoonaa euroa.

Komission päätöksen laillisuus on mahdollisuus saattaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan mukaisella kanteella Euroopan unionin tuomioistuimen arvioitavaksi. Kanteen nostaminen ei lähtökohtaisesti vaikuta velvollisuuteen panna päätös täytäntöön.

Komissio julkaisee päätöksen julkisen version nettisivuillaan osoitteessa http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ sen jälkeen, kun mahdollisiin luottamuksellisiin tietoihin liittyvät kysymykset on ratkaistu. Tapauksen asianumero on SA.33846.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Joni Heliskoski, ulkoministeriö, puh. 0295 351164

Yleisesti EU:n valtiontukisääntöihin liittyvistä menettelyistä, kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen, työ- ja elinkeinoministeriö, puh.  029 50 47026

 
Sivun alkuun