Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Pääministeri Juha Sipilän puheenvuoro World Humanitarian Summitissa Istanbulissa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 23.5.2016 13.45
Puhe

(muutosvarauksin)

Valtion- ja hallitusten päämiesten pyöreän pöydän keskustelu: Poliittinen johtajuus konfliktien ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi.

Arvoisat puheenjohtajat, herra pääsihteeri, hyvät naiset ja herrat,

Arvoisa pääsihteeri, kiitämme teitä tämän huippukokouksen koolle kutsumisesta. Arvostamme suuresti sitä, että Turkin hallitus on ottanut kokouksen isännöinnin vastuulleen. Pidämme pääsihteerin raporttia ("One humanity: shared responsibility") tärkeänä ja annamme vahvan tukemme siinä esiin nostetuille viidelle keskeiselle kokonaisuudelle, joiden edistäminen on vastuullamme. 

Haluan ilmaista Suomen vahvan tuen myös tämän pyöreän pöydän keskustelun ytimen muodostaville sitoumuksille. Ne peräänkuuluttavat poliittista johtajuutta konfliktien ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi. Keskustelumme aihe on toden totta ajankohtainen ja koskettaa meitä kaikkia. 

Arvoisat kollegat, meidän täytyy lisätä ponnistuksiamme konfliktien ennalta ehkäisemiseksi ja niiden ratkaisemiseksi. Meidän täytyy jalkauttaa sanat teoiksi. Haluaisin nostaa esiin erityisesti kolme teemaa:

Ensiksi, meidän täytyy päästä käsiksi konfliktien varsinaisiin syihin. Tähän liittyen Suomi on sitoutunut jatkamaan tukeaan vähiten kehittyneille maille sekä hauraille valtioille. Tämä on yksi kehityspolitiikkamme prioriteeteista.

Toiseksi, konfliktit täytyy ratkaista neuvotteluteitse eikä aseita ja sotilaallisia voimakeinoja käyttäen. Suomi puheenjohtaa yhdessä Turkin kanssa rauhanvälityksen ystäväryhmää YK:ssa. Suomi on tässä vahvasti mukana, koska uskomme rauhanvälityksen olevan tehokas - mukaan lukien kustannustehokas - keino ratkaista kriisejä kestävällä tavalla. Rauhanvälitys tulee tuoda YK:n rauhantyön ytimeen, ja rauhanvälitystoimien näkyvyyttä tulee lisätä. Rauhanvälityksen ystäväryhmän työn kautta Suomi haluaa vahvistaa myös rauhanvälityksen sääntöpohjaa. Suomi tulee myös keräämään ja jakamaan parhaita käytäntöjä sekä muita kokemuksia konfliktien ehkäisyyn liittyvästä käytännön työstä. 

Kolmanneksi, todellinen johtajuus konfliktien ehkäisemisessä ja lopettamisessa tarkoittaa myös sitä, että tuomme esiin niiden ihmisten ääniä, joita emme tällä hetkellä riittävästi kuule. Naiset ovat edelleen aliedustettuja useimmissa prosesseissa, jotka tähtäävät konfliktien lopettamiseen. Tämän täytyy muuttua. Kyse on oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta. Kyse on myös siitä, että meidän on täysimittaisesti hyödynnettävä ne korvaamattoman arvokkaat näkemykset, joita naiset kaikkialla maailmassa voivat tuoda konfliktien ratkaisuun. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 ("Naiset, rauha ja turvallisuus") toimeenpano kuuluu Suomen hallituksen prioriteetteihin. Tänä vuonna tulemme jälleen päivittämään kansallisen 1325-toimintasuunnitelmamme. Tulemme myös lisäämään taloudellista tukeamme kumppanuuksille, jotka tähtäävät 1325-toimintasuunnitelmien laatimiseen muissa maissa sekä alueellisissa järjestöissä. 

Kansainvälinen yhteisö on pystynyt kehittämään monia mekanismeja inhimillisen kärsimyksen vähentämiseksi. Meidän, poliittisten johtajien, täytyy osoittaa kunnioitusta ja antaa kiitoksemme kaikille humanitaarisille apujärjestöille ja niiden henkilökunnalle - naisille ja miehille, jotka työskentelevät vaikeissa oloissa eri puolilla maailmaa ja jotka epäitsekkäästi auttavat avun tarpeessa olevia. Meidän täytyy myös muistuttaa itseämme siitä, miten tärkeä humanitaarisia periaatteita, ihmisoikeuksia ja siviilien suojelua koskeva kansainvälisen oikeuden kehikko meille kaikille on. Emme saa hyväksyä sen toistuvia loukkauksia. 

Lopuksi haluaisin vielä kerran painottaa kansainvälisen yhteistyön merkitystä. Siinä prosessissa olemme kaikki välillä antavalla, välillä saavalla puolella - mutta viime kädessä me kaikki hyödymme siitä. Hyödyntäkäämme tätä huippukokousta siihen, että vahvistamme sitoumuksemme yhteistyöhön. Olemme sen velkaa konfliktien ja luonnonkatastrofien uhreille. Olemme sen velkaa myös niille, jotka auttavat heitä.  

Kiitos.

 
Sivun alkuun