Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Pohjoismaiden pääministerit paneutuivat kestävään kehitykseen

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 1.11.2016 16.36
Tiedote 469/2016

Pohjoismaiden pääministerit ovat käyneet 1. marraskuuta Pohjoismaiden neuvoston istunnossa teemakeskustelun siitä, miten YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista voidaan edistää Pohjolassa ja miten Pohjoismaat voivat välittää tietoaan ja kokemuksiaan muille maille. Aihetta käsiteltiin myös Pohjoismaiden pääministerien ja Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston tapaamisessa.

YK on hyväksynyt 17 kansainvälistä kestävän kehityksen tavoitetta, jotka on määrä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteet ovat kantavana teemana Pohjoismaiden neuvoston 68. istunnossa, joka pidetään Tanskan parlamentissa Kööpenhaminassa 1.–3. marraskuuta.

–Otamme kestävän kehityksen Suomessa erittäin tosissamme. Kyse on sekä omasta hyvinvoinnistamme että globaalista vastuustamme, totesi pääministeri Juha Sipilä puheenvuorossaan Kööpenhaminassa.

–Kestävä kehitys on kaikkien tehtävä, vastuu ja oikeus. Sen omistajuus kuuluu kaikille. Haluamme Suomessa välittää tätä viestiä läpi yhteiskunnan. Kestävän kehityksen lähestymistapa on mukana muun muassa varhaiskasvatuksessa, kouluissa, oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. Myös kansalaisjärjestöt ovat tässä hienosti mukana, pääministeri Sipilä sanoi.

Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana, ja kestävä kehitys on vahvasti läsnä myös Suomen puheenjohtajuusohjelman teemoissa: ”Vesi, luonto, ihmiset”.

–Pohjoismaiden talous- ja yhteiskuntamallin saavutukset nojaavat pitkälti samoihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotka ovat myös YK:n Agenda2030:n ytimessä. On tärkeää, että pystymme välittämään parhaat kokemuksemme ja ratkaisumme näihin liittyen globaalisti – jakaen ja kuunnellen, pääministeri Sipilä sanoi.

Lisätietoja: erityisavustaja Anna-Kaisa Heikkinen, p. +358 40 748 3867, valtioneuvoston kanslia; pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkö Kari Kahiluoto, p. +358 295 351 556, ulkoasiainministeriö; viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. +358 40 537 0733, valtioneuvoston kanslia

 
Sivun alkuun