Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Raportti: Valtion omistajaohjaus on ammattimaistunut, mutta kehittämisen varaakin on

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetstatsrådets kommunikationsavdelning
Julkaisuajankohta 20.9.2019 11.30
Tiedote 469/2019

Valtion omistajaohjauksen rakenteelliset uudistukset ovat toimineet hyvin ja omistajaohjauksen toimeenpano on ammattimaistunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Haasteita ilmenee kuitenkin tilanteissa, joissa hallituksen substanssipoliittiset uudistukset ovat vastakkaisia valtion omistajapoliittisten linjausten kanssa. Näin todetaan 19. syyskuuta julkaistussa KPMG Oy Ab:n, Etlan ja Vantage Consulting Oy:n arviointiraportissa.

Hanke arvioi valtion omistajaohjausta vuoden 2004 jälkeen. Eri intressiryhmien haastatteluihin nojaava arviointi kattoi myös kansainvälisen vertailun sekä valtio-omisteisten yhtiöiden taloudellisen menestyksen analyysin suhteessa yksityisiin yrityksiin. Arviointiraportti sisältää neljä toimenpidesuositusta, jotka ovat tiivistetysti seuraavat:

  1. Valtionhallinnon tulee parantaa kykyään ratkaista omistajapoliittisten ja muiden politiikkatavoitteiden välisiä haasteita.
  2. Valtion omistajaohjauksen osaamista tulee kehittää edelleen.
  3. Palkitsemisessa tulisi huomioida yhtiöiden erilaiset tilanteet ja toimintaympäristön muutokset.
  4. Yhteiskuntavastuuta ja siitä raportoimista tulee edelleen kehittää.

Ensimmäinen toimenpidesuositus koskee tilanteita, joissa hallituksen substanssipoliittiset uudistukset ovat vastakkaisia valtion omistajapoliittisten linjausten kanssa. Niiden ratkaiseminen edellyttää nykyistä aktiivisempaa yhteistä suunnittelua ja dialogia eri ministeriöiden välillä sekä eri politiikkanäkökulmat yhdistävää vahvempaa ohjausta myös poliittisella tasolla.

Toiseksi, omistajaohjauksen edelleen kehittäminen on keskeistä usean tahon toteuttaman laadukkaan ja yhtenäisen omistajaohjauksen tukemiseksi. Tätä on mahdollista viedä eteenpäin rakenteellisilla muutoksilla, omistajaohjauksen vastuuta jakamalla tai vaihtoehtoisesti kehittämällä tukirakenteita.

Yleislinjaukset valtio-omisteisten yhtiöiden palkitsemista koskien tulisi säilyttää. Samalla tulisi kuitenkin pystyä huomioimaan nykyistä tarkemmin valtio-omisteisten yhtiöiden erilaiset tilanteet ja toimintaympäristön muutokset. Kolmantena toimenpidesuosituksena arviointi ehdottaakin lisäselvitystä palkitsemisesta, jotta yhtiöiden erilaiset tilanteet ja toimintaympäristön muutokset olisi mahdollista huomioida nykyistä paremmin.

Neljännen toimenpidesuosituksen mukaan yhteiskuntavastuun systemaattista kehittämistä osana omistajaohjausta ja tulevia periaatepäätöksiä on syytä jatkaa. Yhteiskuntavastuun integroiminen osaksi yhtiöiden liiketoimintaa ja raportointia on perusteltua sisällyttää valtio-omistajan agendalla omistaja-arvon edelleen kehittämiseksi ja muun muassa kehittyneemmän ilmastoraportoinnin saavuttamiseksi.

Hankkeen tulosten mukaan omistajaohjauksen rakenne ja organisointi erottautuvat pääosin edukseen valittuihin EU-maihin verrattuna. Valtio-omisteisten ja yksityisesti omistettujen yhtiöiden kannattavuuden ja tuottavuuden välillä ei havaittu merkittäviä eroja, mikä indikoi omistajapoliittisten tavoitteiden saavuttamista.

Arvioinnin toteuttivat KPMG Oy, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) ja Vantage Consulting Oy osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätiedot: Senior Manager Henrik Pekkala, KPMG Oy Ab, p. 020 760 3950, [email protected]

 
Sivun alkuun